fbpx Mener sykepleieres taushet kan være misforstått lojalitet Hopp til hovedinnhold

Mener sykepleieres taushet kan være misforstått lojalitet

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

– Informasjon om kritikkverdige forhold må ut hvis ting skal bli bedre, sier lederen av Norsk Sykepleierforbund (NSF), som mener sykepleieres taushet kan være misforstått lojalitet.

I en spørreundersøkelse gjennomført av Sykepleien svarer 3 av 10 at de har unnlatt å uttale seg offentlig om kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass på grunn av frykt for negative reaksjoner fra arbeidsgiver.

– Situasjonen undersøkelsen beskriver er dessverre gjenkjennelig, men like full ufattelig alvorlig, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

LES OGSÅ: Sykepleiere frykter represalier om de uttaler seg kritisk

Hun har selv kjent taushetspresset på kroppen – som både ansatt og tillitsvalgt.

– Jeg har fått beskjed om å slutte å varsle og la være å melde avvik, forteller hun.

– Jeg har alltid varslet internt først, men når det ikke fungerer, har jeg sagt at jeg vil gå til mediene. Det har jeg også blitt forsøkt stoppet på, forteller Larsen.

– Misforstått lojalitet

I Sykepleiens undersøkelse blant rundt 1400 sykepleiere svarer 24 prosent at de har tiet av hensyn til arbeidsplassens omdømme. 17 prosent sier de har unnlatt å uttale seg offentlig av frykt for konsekvenser for pasienter, brukere eller pårørende.

[ …] om noen tenker at de beskytter pasienter ved å holde tilbake informasjon om kritikkverdige forhold, så er det en form for misforstått lojalitet
Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

– Sykepleiere er opptatt av at befolkningen ikke skal bli utrygge på tjenestene, men om noen tenker at de beskytter pasienter ved å holde tilbake informasjon om kritikkverdige forhold, så er det en form for misforstått lojalitet, mener Larsen.

– Informasjon om kritikkverdige forhold må ut hvis ting skal bli bedre.

Et stort ansvar

NSF-lederen minner om at offentlige tjenester er bruk av offentlige midler.

– Derfor er det av offentlig interesse at folk får vite om det som måtte være kritikkverdig.

Ifølge Larsen har ledelsen et stort ansvar for å skape et velfungerende varslings- og ytringsklima.

– Én ting er å gi rom for en kultur der ansatte melder avvik og varsler om kritikkverdige forhold. Minst like viktig er det at man følger opp med tiltak og at ingen risikerer straff eller korreks for å varsle.

– Hva gjør NSF for å bedre situasjonen? Er for eksempel beskyttelse av varslere tilstrekkelig ivaretatt i opplæringen av tillitsvalgte?

– At det er et tema som tas opp, vet jeg. Dette er noe NSF hele tiden må jobbe med, på alle nivåer. Tallene viser uansett at sykepleiere kan oppleve at de ikke har en reell ytringsfrihet, noe som innebærer en økt risiko for pasienten, sier Larsen.

Fakta
Spørreundersøkelse om ytringsfrihet
  • Sykepleiens spørreundersøkelse om ytringsfrihet ble gjennomført mellom 22. oktober og 2. november 2020 ved hjelp av verktøyet Enalyzer.
  • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut per epost til 5999 tilfeldig utvalgte personer oppført i Norsk Sykepleieforbunds medlemsregister. Det ble sendt én påminnelse.
  • Kun personer som oppga at de for tiden jobbet primært som sykepleiere, kunne delta i undersøkelsen.
  • 1429 personer påbegynte undersøkelsen. 1156 fullførte hele.
  • Besvarelsene var anonyme, og Sykepleien kan ikke kople svar til person, bortsett fra der deltakerne selv har valgt å identifisere seg i fritekstfelt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse