fbpx Sykepleiere frykter represalier om de uttaler seg kritisk Hopp til hovedinnhold
#Ytringsfrihet

Sykepleiere frykter represalier om de uttaler seg kritisk

Kvinner holder for øyne, ører og munn

3 av 10 sykepleiere har unnlatt å uttale seg offentlig om kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass av frykt for negative reaksjoner fra arbeidsgiver, ifølge Sykepleiens spørreundersøkelse.

«Jeg er redd for represalier både fra kolleger og ledelse dersom jeg er for kritisk.»

 «Det sies at vi ikke får lov til å snakke med mediene om noe som helst. Vet ikke om dette er sannhet eller bare en uskreven regel.»

 «Avvik melder jeg ikke, da samtlige kollegaer som melder, blir tatt inn på kontoret og regelrett klandret selv og hengt ut for hendelsen.»

 «Jeg har bedt om å få kurs i hva jeg kan og ikke kan si høyt, men det har ikke blitt noe sånt kurs.»

Dette er noe av det norske sykepleiere svarer i en fersk spørreundersøkelse om ytringsfrihet som ble gjennomført av Sykepleien høsten 2020. Drøyt 1400 tilfeldig utvalgte medlemmer av Norsk Sykepleierforbund har deltatt i undersøkelsen.

Unnlater å uttale seg

I undersøkelsen svarer 3 av 10 sykepleiere at de har unnlatt å uttale seg offentlig om kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass av frykt for negative reaksjoner fra arbeidsgiver.

Les også: NSF-lederen mener sykepleieres taushet kan være misforstått lojalitet

Vel 2 av 10 sier de har opplevd at deres rett til å ytre seg offentlig er blitt forsøkt begrenset av deres nåværende arbeidsgiver. 1 av 7 har opplevd dette flere ganger.

 

Mye usikkerhet

Undersøkelsen avdekker at det er en del usikkerhet om hvor grensene går. For eksempel svarte drøyt 30 prosent «uenig» eller «helt uenig» i påstanden «Jeg kjenner meg trygg på hva jeg kan og ikke kan uttale meg om i offentligheten i forbindelse med arbeidet mitt».

Bare 1 av 10 oppgir at de kjenner seg fri til å besvare spørsmål og henvendelser fra pressen om forhold på arbeidsplassen.

Les også: Varslingsforsker ser bekymringsfull tendens

Da vi ba respondentene ta stilling til ulike, hypotetiske situasjoner, oppga 32,8 prosent at de var usikre på om de hadde lov til å gi en journalist innsikt i bemanningsplaner.

Les også: Hva hadde du gjort i disse situasjonene?

1 av 5 vet ikke om de har lov til å snakke med en politiker om driften på avdelingen uten leder til stede.

Får negative reaksjoner

Undersøkelsen viser at selv om de aller fleste (87 prosent) oppfordres til å skrive avvik, så er det ikke alltid uproblematisk å gjøre det.

 

1 av 4 oppgir å ha fått negative reaksjoner fra sin leder etter å ha ytret seg om forhold på arbeidsplassen. I de fleste tilfellene dreier det seg om at man har skrevet avviksmelding eller varslet internt.

 

Mister troen

Mange sykepleiere ser dessuten ut til å ha mistet troen på at det er verdt bryet å melde fra.

Et mindretall – 28 prosent – av dem som har varslet om kritikkverdige forhold eller svikt i faglig forsvarlighet, oppgir at dette førte til en tilfredsstillende endring. De færreste valgte å gå videre med saken, og på spørsmål om hvorfor, er dette noen av svarene:

«Man blir oversett og mister goder»

«Redd for represalier eller negative reaksjoner fra enhetsleder.»

«Frykt for gjengjeldelse og utfrysing da dette er måten de behandler varslere i min kommune»

«Det koster for mye å være en varsler»

Fakta
Spørreundersøkelse om ytringsfrihet
  • Sykepleiens spørreundersøkelse om ytringsfrihet ble gjennomført mellom 22. oktober og 2. november 2020 ved hjelp av verktøyet Enalyzer.
  • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut per epost til 5999 tilfeldig utvalgte personer oppført i Norsk Sykepleieforbunds medlemsregister. Det ble sendt én påminnelse.
  • Kun personer som oppga at de for tiden jobbet primært som sykepleiere, kunne delta i undersøkelsen.
  • 1429 personer påbegynte undersøkelsen. 1156 fullførte hele.
  • Besvarelsene var anonyme, og Sykepleien kan ikke kople svar til person, bortsett fra der deltakerne selv har valgt å identifisere seg i fritekstfelt.
Fakta
Dette forteller sykepleiere som deltok i undersøkelsen om ytringsfrihet

Her er et utvalg kommentarer fra Sykepleiens spørreundersøkelse om ytringsfrihet, skrevet inn i fritekstfelt som en del av spørreskjemaet:

«Om en er kritisk kan en forvente tilsnakk.»

«Ble hengt ut etter å ha skrevet avviksmelding.»

«Ble omplassert etter å ha varslet om faglig uforsvarlig pasientomsorg.»

«Ønsket ikke å bli oppfattet som en ‘bråkmaker’.»

«Det brenner en ut å være varsler.»

«Min erfaring er at tar jeg opp ting om arbeidsmiljøet eller faglig forsvarlig drift, er ikke veien lang til en personalsak mot meg.»

«Jeg skriver ofte avvik på kritikkverdige forhold på jobb. Jeg blir ofte kalt inn på kontoret til nærmeste leder og får spørsmål om jeg virkelig mener at det jeg har skrevet, er avvik. Jeg opplever å bli frosset ut av ledelsen og at selv avvik som ikke er ment som kritikk av ledelsen, blir sett på som det.»

«Lite åpenhet i organisasjonen. Det oppleves en fryktkultur. Administrasjon gir reaksjoner, som regelrett kjeft, hvis man for eksempel har snakket med politikere.»

«På min avdeling fikk alle munnkurv etter at en pårørende hadde gått til avisa etter de mente pasienten var utsatt for uverdige forhold.»

«Føler det er en ukultur i kommunen der ansatte blir neddysset, og de som sier fra er problemansatte.»

«I forbindelse med avviksmelding i kommunehelsetjenesten har jeg ofte opplevd negative sanksjoner fra ledelse. Dette har vært i verste fall medført både ansvarsfratakelse og nedsettelse i lønn.»

«Vi ansatte har fått beskjed av ledelsen om at vi er offentlige personer og kan ikke legge ut det vi ønsker for eksempel på Facebook.»

«Fikk beskjed fra arbeidsgiver at det ikke var lov å ta bilder/legge ut bilder til sosiale mediene i hvit uniform da vi representerer sykehuset og noen på sykehuset følger med på hva som blir lagt ut til enhver tid.»

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse