fbpx Ble innkalt etter Facebook–kommentar: – Jeg er blitt mye mer på vakt Hopp til hovedinnhold

Ble innkalt etter Facebook–kommentar: – Jeg er blitt mye mer på vakt

Sykepleier Rigmor Ingebrigtsen kommenterte på sin egen Facebook-side – og ble innkalt på teppet av kommuneledelsen.

I januar 2019 delte Rigmor Ingebrigtsen en avisartikkel om hjemmetjenestetilbudet i distriktet på Facebook. Etter det ble hun innkalt til møte hos kommuneoverlegen.

Sykepleien skrev om saken. Historien på sykepleien.no gjorde inntrykk på leserne. Rigmor Ingebrigtsen fikk umiddelbart støtte fra nord og sør.

Ingebrigtsen jobber på Byparken omsorgssenter i Svolvær. Hun er også politiker og representerer partiet Rødt i Vågan kommunes hovedutvalg for helse og omsorg.

Fakta
Dette skjedde:
  • 4. januar 2019 delte Rigmor Ingebrigtsen en artikkel fra Våganavisa på sin egen Facebook-side. Den handlet om hjemmetjenestetilbudet i distriktene.
  • En venninne kommenterte at «man kan glede seg til å bli gammel og pleietrengende».
  • Ingebrigtsen svarte: «Jeg får håpe at du bor i en kommune som tar vare på de i utkantene også. Eller aller helst at du ikke vil trenge hjemmesykepleie».
  • Ansatte i hjemmetjenesten reagerte på kommentaren og meldte fra til ledelsen uten å ta det opp med Ingebrigtsen.
  • 11. januar fikk Ingebrigtsen e-post fra kommuneoverlegen: «Vi ønsker en samtale om roller som ansatt, politiker og bruk av kommentarer/deltakelse i offentlig debatt i mediene og sosiale medier. Vi ønsker å oppnå en felles forståelse for de etiske problemstillingene som kan oppstå.»
  • Møtet ble holdt 15. januar, der kommuneoverlegen og kommunalsjefen helse og omsorg var til stede. Siden Ingebrigtsens tillitsvalgte ikke kunne stille, hadde hun med leder i Rødt Vågan. Kommunalsjefen hadde med seg en utskrift fra Facebook.
  • 23. januar skrev Lofotposten at «Rigmor reagerer på å bli kalt inn på teppet etter Facebook-kommentar». Hun sa til avisen: «Jeg har rett til å uttale meg.»
  • «Vi kan ikke ha en kultur i kommunen der man er redd for å mene noe fordi man kan bli innkalt på teppet», sa Ingebrigtsen til Sykepleien i januar 2019.

Mange fortalte at de hadde opplevd noe liknende

Situasjonen var «ikke noe trivelig» syntes Ingebrigtsen, men støtten hun fikk fra kolleger, pårørende og andre kalte hun formidabel.

Men hvordan ser hun nå på det som skjedde, snart to år senere?

Rigmor Ingebrigtsen må tenke seg litt om når Sykepleien ringer henne.

– Jeg fikk nesten 100 meldinger på Messenger fra folk jeg ikke kjenner. De fleste fortalte at de hadde opplevd noe liknende, sier hun.

– Kom meldingene fra sykepleiere både på sykehjem og sykehus?

– Begge deler, men mest fra ansatte i kommuner. Noen av dem fortalte at de hadde sluttet i jobben etter eget ønske. Andre sluttet fordi de følte at de ble frosset ut av ledelsen. Mange fortalte om den psykiske belastningen de opplevde i etterkant.

Hun legger til:

– Det er tydelig at min historie ikke er noe enestående.

Se hva kommuneledelsen sier nede i saken.

Sykepleier Rigmor Ingebrigtsen, Byparken omsorgssenter, Svolvær

Etter at hendelsen ble kjent, opplevde hun at noen hadde et anstrengt forhold til henne:

– Folk som før hadde hilst på meg med et smil, nikket nå så vidt. Eller de unngikk å hilse.

Var på jobbintervju, fikk ikke jobben

Etter en stund var Ingebrigtsen i et jobbintervju. Det var kommunalsjefen for helse og omsorg som skulle ansette.

– Et av spørsmålene jeg fikk, var om jeg hadde vært i noen konflikter. Jeg svarte at det visste de jo, og at jeg trodde den saken var ute av verden nå. Kommunalsjefen svarte ikke direkte på det, men en fra personalavdelingen begynte å snakke om at man ikke måtte blande roller som privat, politiker og ansatt, forteller Ingebrigtsen.

Hun føyer til:

– Jeg fikk selvfølgelig ikke jobben.

Hun mener selv hun var best kvalifisert.

– Men så vektlegges personlig egnethet også. Jeg kan derfor ikke si at det er gjort feil.

– En følelse av at man er uglesett

Fra kolleger «på gulvet» har hun fått mye støtte.

– Men i ettertid har jeg vært mye på vakt, for eksempel når jeg har vært i møter med ledere. Det som er vanskelig, er at det er så mye man ikke direkte kan sette fingeren på. Man har bare en følelse av at man er uglesett, sier hun.

Hun synes denne saken har kostet mye:

– Jeg har prøvd å være tøff utad, men det har vært vondt mange ganger.

Men hun angrer ikke, bedyrer hun:

– Vi kan ikke la oss trykke ned av ledere som verken vil at vi skal si eller mene noe.

– Følte jeg ble gransket av høyresiden

Da saken i Sykepleien ble delt på nytt på Facebook i august 2020, fikk hun nye meldinger fra ukjente som kjente seg igjen.

– Ytringsfrihet er et tema som engasjerer stort, konkluderer hun.

– Har det at du er politisk aktiv hatt betydning for hvordan du har blitt møtt?

– Ja, jeg tror nok politisk tilhørighet spiller inn her. Ordføreren som gikk ut og kritiserte meg i lokalavisen, tilhører Høyre. Jeg er vara for Rødt i kommunestyret. På et møte der følte jeg at jeg ble gransket nøye av høyresiden. Jeg har også hørt kommentarer om at man må være forsiktig med hva man sier når en Rødt-politiker er i nærheten. Det skal ha blitt sagt som en spøk. Men, som jeg sa, jeg er blitt mye mer på vakt enn tidligere.

– En overilt handling av lederne

– I ettertid – hva tenker du er essensen i denne saken?

– Jeg tenker at det var en overilt handling av lederne. Mulig at dette var en prinsippsak, at de skulle vise at ansatte ikke har rett til å uttale seg i mediene. Jeg tror ikke de tenkte gjennom hva de gjorde.

– Er du blitt mer forsiktig med å ytre deg på Facebook?

– Ja, jeg er faktisk det. Og jeg tenker at det er forbasket synd. Men det skal ikke stoppe meg hvis jeg ser noe som virker feil, eller om det er noe jeg brenner for. Men jeg prøver å ikke engasjere meg altfor nye, sier Ingebrigtsen.

(Saken fortsetter under grafikken.)

SYKEPLEIENS SPØRREUNDERSØKELSE om ytringsfrihet ble utført høsten 2020. Sykepleierne ble blant annet stilt spørsmålet om sosiale medier (se grafen over). Se flere resulteter fra undersøkelsen her: 

– Velg dine kamper, men stå på

– Har du noen råd til sykepleiere – og andre i helsevesenet?

– Man kan ikke ha det sånn at man er redd for å stå for sine meninger eller kjempe for det man tror på. Men man må sikkert velge sine kamper, rett og slett. Markerer du deg altfor mye i alt, da blir det du sier slått ned på. Velg dine kamper, men stå på!

– Hvilken kamp kjemper du nå?

– Akkurat nå har det med helseutvalget i kommunen å gjøre. Jeg er med der som politiker. Kommunen holder på å nedbemanne i institusjonsomsorgen, noe jeg syns er tragisk. Vi har eldrebølge, det er koronatid – nedbemanning er ikke rette tingen nå.

– Hva gjør du med det?

– Helseutvalget har avvist forslaget, og vi viser til at det er for dårlig utredet. Vi vil ha flere opplysninger. Vi reagerer også på at tillitsvalgte har vært dårlig involvert, sier Ingebrigtsen.

– Alderen betyr at jeg tør litt mer

Rigmor Ingebrigtsen er over snittalder for sykepleieres avgangsalder i kommunehelsetjenesten. Hun fyller snart 64 år.

– Kanskje betyr alderen at jeg tør litt mer. Samtidig mangler jeg vel det ungdommelige overmotet. Det må uansett bli flere som ytrer seg.

– Har du noen gang tenkt at du gjorde noe galt?

– Nei, det har jeg ikke tenkt!

Kommuneledelsen: – Vi har stor takhøyde

Nils Ingulf Langlete er kommunalsjef stab/støtte i Vågan kommune.

– Hva syns du om at helsepersonell ytrer seg offentlig?

– Vi har et veldig liberalt syn på det, sier Langlete.

– Vi har stor takhøyde. Det har aldri vært noe problem, verken før eller etter denne hendelsen.

Episoden med Rigmor Ingebrigtsen kan bero på misforståelser, mener han:

– Det var kanskje ikke ment slik det ble oppfattet. Det var vel det med rollen ledelsen ville diskutere. Jeg tror det er et enkelttilfelle.

Langlete presiserer at på jobbintervju blir alle søkere spurt om de har vært i konflikter, enten selv eller indirekte.

– Det er standard. Så det er nok fordi det følger av intervjumalen vår, at dette spørsmålet ble stilt også til Rigmor, sier han.

– Må være tydelig hvis jeg uttaler meg som privatperson

– Å være både politiker og ansatt, byr det på ekstra problemer?

– Vi har mange ansatte som er politikere, vi som arbeidsgiver blander oss ikke i det. Men vi som jobber i en kommune, må være bevisst på hvilken hatt vi har på når vi uttaler oss. Hvis jeg uttaler meg som privatperson, må jeg være tydelig på det. Da er det uproblematisk. Vi driver ikke med sensur, heller ikke på Facebook, som er blitt en yndet plattform å uttale seg på, sier kommunalsjefen for stab/støtte.

– Jeg tror ikke tanken var at ansatte ikke skal uttale seg i mediene, det er ikke vår policy. Vi er et lite samfunn og lever veldig godt med at ansatte ytrer seg.

– Lovverket setter grensene

– Hvor mener du grensen går for å være illojal mot arbeidsgiver?

– Et vanskelig spørsmål, men terskelen er høy. Grensen går ved begrensningene for ytringsfrihet som lovverket gir, som rasistiske og kjønnsdiskriminerende ytringer, og personvern.

Nils Ingulf Langlete oppfatter at saken med Rigmor Ingebrigtsen er avsluttet.

– Ingen i ledelsen bærer nag til henne, og jeg håper hun ikke føler det sånn heller.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse