fbpx – Åpenhet om feil bygger godt omdømme Hopp til hovedinnhold

– Åpenhet om feil bygger godt omdømme

Studentene i praksis på sengepost B4 får tydelig beskjed fra Karin Brekken om at det å si fra ikke vil gå ut over evalueringen.

Sykepleier Karin Brekken er veileder for mange av de rundt tretti sykepleierstudenter som er innom Enhet for lunge, infeksjon og hematologi ved Nordlandssykehuset i Bodø hvert år.

Hun er også fast ansatt studentkoordinator. Et av hennes klare mål er å lære de vordende sykepleierne å si fra.

Enhetsleder fast innslag i opplæring

Første dag i praksis er satt av til å lære studentene om rutiner og organisering i avdelingen, og en fast bolk denne dagen er at enhetslederen kommer innom med den klare beskjeden til studentene:

Det er helt greit å si fra om det er noe de reagerer på i avdelingen.

– De får vite at dersom de ønsker å si fra om noe, så skal ikke det gå utover praksisevalueringen. Det holdes atskilt, sier Brekken.

– Dette er vi kjempetydelige på, understreker hun.

Kan oppdage feiltolkning av prosedyrer

Hun nevner som eksempel at studenter fra tid til annen gir tilbakemelding om at ulike veiledere har ulike fremgangsmåter for å løse samme oppgave.

– Disse tilbakemeldingene er svært positive for oss. Da kan vi gå inn og sjekke om dette er et problem faglig, for eksempel om noen har feiltolket en prosedyre. Eller om veilederne har ulike måter å løse en oppgave på, men der begge metoder er like korrekte, sier hun.

Gikk bort fra en-til-en-veiledning

I 2017 startet avdelingen et prosjekt med gruppebasert praksisveiledning. Studentene går med forskjellige veiledere og er mer bundet til pasientgruppa enn til den enkelte veileder.

– Ved sykdom, annet fravær eller dersom veileder og student ikke kommer overens, kan det være sårbart med en-til-en-oppfølging, sier Brekken.

– Det var flere grunner til at vi gikk bort fra en-til-en-veiledning, men en viktig grunn var å gjøre det enklere for studenter å melde fra når de så ting de mente ikke var greit.

Vi snakker åpent om at det er et maktforhold mellom student og veileder.
Karin Brekken, studentkoordinator

 

Karin Brekken har en 20 prosent stilling som studentkoordinator. Hun har ukentlige møter med studentene, samt oppstartssamtaler, midtveisevaluering og sluttevaluering.

Både studenter, lærere og ansatte ga gode tilbakemeldinger på ordningen, og prosjektet er nå gjort om til en permanent ordning.

– Vi ønsker at det skal være kort vei for studenter som vil si fra, både om mindre ting og om det som kan være alvorlig. Vi snakker derfor åpent om at det er et maktforhold mellom student og veileder som gjør at det kan være vanskelig å si fra.

– Jeg pleier å si at de gjerne må melde fra om det er meg eller noe jeg gjør som de reagerer på, om de ser behov for det. Da ville vi kanskje måtte løse det med at en annen overtar veiledningen, og studenten kunne gått til enhetsleder eller en annen av veilederne og fortalt hva de reagerer på eller hva de har sett. Det hadde vært helt greit, og da kunne vi tatt tak i det, sier Brekken.

– Må huske at en sak har to sider

Hvis det kommer en tilbakemelding på en veilederne i løpet av praksisperioden, så diskuterer de dette sammen med studenten:

– Noen ganger kommer vi frem til at det beste er å vente med å ta opp dette til etter praksisperioden, men noen ganger tar vi det sammen med student og veileder der og da. I andre tilfeller vil det beste være at vi setter opp studenten med andre veiledere. Tiltakene avhenger av situasjonen, sier hun.

– Det er viktig at vi får diskutert dette sammen med studenten, og at vi fatter en felles beslutning.

Og hun påpeker:

– Vi må alltid huske at en sak har to sider. Det skal være rettferdig for veilederen også.

Vi utdanner ikke bare sykepleiere, vi utdanner også arbeidstakere.
Karin Brekken, studentkoordinator

 

– Åpenhet om feil bygger godt omdømme

Hun mener en viktig del av praksisen er at studentene lærer hvordan de kan møte vanskelige situasjoner i arbeidslivet.

– Vi utdanner ikke bare sykepleiere, vi utdanner også arbeidstakere. Studentene får på første dag vite at vi ikke er glad i baksnakking, og at det er bedre at de sier fra om ting tidlig, sier hun.

Karin Brekken mener åpenhet om egne feil gjør at studentene ønsker å komme tilbake.

– Dersom studentene snakker seg imellom om at ting ikke er slik det bør være på avdelingen, men ikke tør å si det til oss i frykt for ikke å bestå praksisen, så er ikke det bra. Det vil gå ut over vårt omdømme blant studentene.

Konsekvensen av det tror hun kan bli at studenter og nyutdannede ikke vil se på avdelingen som et attraktivt arbeidssted.

– Åpenhet om store og små feil bygger godt omdømme og gjør det lettere å rekruttere, det er jeg overbevist om, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse