fbpx Sykepleiere som følges av titusener: Tuller og tøyser på Tiktok Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere som følges av titusener: Tuller og tøyser på Tiktok

Bildet viser Ida Gerø med mobiltelefon, i bakgrunnen statsminister Erna Solberg og andre sykepleiere.

– Jeg vet jeg har lov til å ytre meg, sier sykepleier Ida Gerø.

– Jeg lager «feelgood», noe folk på sykehuset kan kjenne seg igjen i.

Det sier Ida Gerø, som like gjerne viser seg i hvit uniform som private klær på Tiktok og Instagram. Hun bruker sitt eget navn.

For eksempel tuller hun med reaksjoner fra kolleger på at hun sier ja til ekstravakt (ellevill jubel), eller hvordan visittgående lege er forsvunnet så snart runden er over (snakkes!).

På Tiktok har hun nesten 60 000 følgere og 2 millioner likes.

Tok helt av

Det første innlegget delte hun etter det hun kaller en ekstremt rolig nattevakt.

– Et tantebarn hadde fått meg til å laste ned Tiktok-appen, forteller hun.

– Jeg så gjennom og tenkte «hallo, dette her klarer vi bedre».

Den første videoen la hun ut på privat profil, til liten respons.

Men den neste la hun på åpen profil, og da tok det helt av.

Bevisst på zooming

Dette var i romjulen, og ledelsen på avdelingen var ikke på jobb. Derfor snakket ikke Gerø med dem først.

– Men jeg kjenner til retningslinjene for andre sosiale medier, og jeg vet at jeg har lov til å ytre meg, sier hun.

Fra første stund var hun veldig nøye på hva hun la ut.

– Jeg bryter ikke taushetsplikten, og jeg lager ikke ting som kan sverte andre, sier hun.

– Jeg er trygg på at dette er noe jeg kan stå for.

Gerø studerer alle snuttene før hun legger dem ut. Stikker et rapportark opp, kan hun ikke bruke den.

– Jeg er veldig bevisst på at man kan zoome seg inn og forstørre detaljer, sier hun.

Bildet viser en skjermdump fra TikTok.

Liker best konstruktiv kritikk

Fra sin arbeidsgiver, Oslo universitetssykehus, har hun opplevd støtte. Kommunikasjonsrådgiver Anders Bayer er klar i sin tale:

– For oss er personer som Ida en ressurs.

Han peker på at Gerø er bevisst på etikk og moral, arbeidstid og egen integritet.

– Slik jeg oppfatter det, er hun heller ikke en som tærer på nærmiljøet sitt, og har støtte av kollegene, sier han.

For Bayer er ikke sosiale medier et spørsmål om ja eller nei, men hvordan.

Han mener Ida Gerø er en god ambassadør for faget. Han fronter henne gjerne, både internt og eksternt. Hun fikk mye oppmerksomhet på sykepleierdagen 12. mai, da hun fikk med Erna i Tiktok-dansen. Seansen var initiert av Bayer.

– Hva om hun kommer med kritikk på Tiktok?

– Det er greit, men helst hvis kritikken er konstruktiv. Oslo universitetssykehus har hatt mange tunge runder der vi er beskyldt for å pålegge munnkurv, og det er blitt sagt mye om blant annet prosesser i sykehuset. Men holdningen på toppnivå er at ansatte må få ytre seg. Engasjerte ansatte er noe vi setter pris på.

– Hva om kritikken ikke er konstruktiv?

– Det må vi også tåle. 

Det Bayer misliker, er når kritikken baserer seg på uriktige kilder.

– Som for eksempel utredninger som er gamle og ikke lenger står ved lag, eller folks mer eller mindre tilfeldige omgang med tall og fakta som ikke er riktig eller kvalitetssikret, sier han.

– Vi må tåle all verdens kritikk, men er det basert på uriktige påstander, blir det lite konstruktivt.

Bildet viser Anders Bayer.

I pauser, og før og etter vakt

Gerø presiserer at det hun legger ut, ikke går ut over arbeidet som sykepleier.

– Det er veldig sjelden jeg har tid til å lage noe mens jeg er på jobb. Stort sett gjør jeg det i pauser, og før og etter vakt.

Hun har opplevd at noen blir provosert av at hun er sykepleier.

– En sjelden gang får jeg kommentarer som «burde ikke du heller gjort …». Men jeg tenker at det alltid er noen som sier noe negativt.

Hun har vurdert å svare, men latt være.

– De har ytringsrett, de også.

I stedet pleier de hun omtaler som «Ida-klanen», å svare for henne.

Hun vet ikke hvem de er, men de trykker liker, heier på og forsvarer henne i kommentarfeltene.

Kan kritisere

Gerø ytrer seg ved først og fremst å være blid og glad. Snuttene hennes har noen ganger budskap, andre ganger ikke. Akkurat nå tenker hun det er på tide å «disse» Sykepleierforbundet sitt lønnsoppgjør.

– Hva med å kritisere arbeidsgiver?

– Det kunne jeg gjort, men jeg har ikke hatt noen grunn til det.

Hun ser heller ikke at det er problematisk at hun opererer i sykepleieruniform.

– Jeg får daglig meldinger om hvor jeg har tatt utdanning, og om det er gøy å være sykepleier. Hele tiden er det spørsmål som går på yrket mitt, forteller Ida Gerø.

– Så unnskyld at jeg sier det: Men jeg synes jeg gjør god reklame for sykehuset.

Bildet viser Vemund Varg Hoem som hopper med mobil i hånden.

Helsebrosjan i Fredrikstad

Sykepleier Vemund Varg Hoem er også stor i sosiale medier. I motsetning til Gerø har han valgt å lage en figur. Som «Helsebrosjan» er han til stede på Tiktok og Instagram. Som oftest i uniform, aldri under eget navn.

Inspirasjonen er «Helsesista», selv om han understreker at Sista og Brosjan ikke er i samme familie.

– Hensikten min er å være et positivt tilskudd til sykepleierne i sosiale medier, sier Hoem, som jobber i Fredrikstad kommune.

Han bruker humor, supplert med fagkunnskap.

– Jeg synes det var et behov for positive rollemodeller, og jeg synes dette er en måte å vise frem yrket på. 

Da han lastet ned Tiktok, tenkte han videoene ville ses av noen få. Han var ikke klar over at han la den første på åpen profil. Interessen eksploderte.

– Og da fortsatte jeg, forteller han.

– Jeg synes det er artig.

Han vil vise at sykepleie handler om mer enn stress. Om faget, de fine stundene. Og han bruker også figuren til å rette samfunnskritikk.

Bruker privat uniform

Han er bevisst på at han både er privatperson og sykepleier.

I begynnelsen brukte han jobbuniform, nå bruker han privat.

– Jeg opptrer ikke i regi av arbeidsgiver, understreker han.

– Kommunen er opptatt av at det kan se ut som om jeg representerer dem ved å bruke deres uniform. Det har jeg full forståelse for.

At den er rosafarget, var det følgerne hans som fikk bestemme.

Han er også nøye på å lage videoer før eller etter jobb.

– På Tiktok når jeg helt tilfeldige mennesker, sier han.

– Det er lett å trekke den konklusjonen at jeg gjør dette i arbeidstiden, derfor er jeg nøye med å ikke gjøre det.

På Tiktok har han flere enn 30 000 følgere og over en halv million likes.

Bildet viser en skjermdump fra TikTok.

Opprettholde tillit

– Kan du si hva du vil?

– Så lenge jeg ikke bryter taushetsplikten, kan jeg det. Om jeg skulle dele sensitive opplysninger, så risikerer jeg både autorisasjon og arbeidsforhold.

Han er også klar på at han ikke kan fremheve dårlige holdninger som gjør at det kan stilles spørsmål ved hans egnethet som sykepleier. Han følger de yrkesetiske retningslinjene for sykepleiere.

– Trakassering, hatbudskap og å gjøre narr av pasientgrupper er ikke greit, sier han.

– Jeg er opptatt av at jeg opprettholder tilliten til sykepleieryrket.

Han har slettet videoer dersom noen har uttrykt at de er blitt såret eller lei seg.

– Jeg vil bidra med glede og moro og håper jeg når ungdom, særlig gutter. De trenger sårt gode rollemodeller.

Men når han får spørsmål i kommentarfelt og innboks, svarer han ærlig og seriøst. Henviser gjerne til offentlige instanser som Folkehelseinstituttet. Ber dem gå til fastlegen om de spør om sykdom.

Ville varslet internt

– Kan du være kritisk og politisk?

– Ja. Jeg har tullet med lønnsforhandlinger, og Sykehuset Østfold som gikk til rettssak mot egne sykepleiere som ville ha full stilling. Men: Sykehuset Østfold er ikke min arbeidsgiver. Om jeg hadde ønsket å kritisere egen arbeidsgiver, ville jeg ikke varslet på sosiale medier, men gjort det internt gjennom arbeidsgivers avviks- og varslingssystem.

– Men om det ikke hadde ført frem internt?

– Om det virkelig hadde vært noe alvorlig, måtte jeg nok ha vurdert det. Men jeg har ikke vært i en sånn situasjon. Om jeg skulle kommet dit, har jeg lov til å angripe arbeidsgiver i mediene, men jeg hadde nok samtidig måttet ta konsekvensene det kan medføre for mitt arbeidsforhold.

Han har vært åpen med arbeidsgiver hele veien.

– Da det tok av, var det første jeg gjorde å kontakte sjefen min: «Hei, nå har den blåst opp. Hva gjør jeg?».

– Veldig ryddig

Avdelingsleder Hanne Kornsæther sier hun opplever Hoem som veldig ryddig.

Å ha en Tiktok-er blant sine ansatte ser hun ikke som et problem.

– At han gir et annen type innblikk i helsevesenet, tenker jeg kan være positivt, sier hun.

– Så lenge han holder seg innenfor taushetsplikten, og ikke tråkker på pasienter.

Som leder er hun opptatt av at det ikke går med arbeidstid, at han bruker egen uniform og ikke bruker for eksempel sterilt utstyr som er til bruk på pasienter.

– Vemund representerer seg selv som privatperson og sykepleier. Han bruker humor og kreativitet. Det skal det være rom for, sier Hanne Kornsæther.

– Jeg er imponert over hvordan han evner den hårfine balansen ved å skille mellom hva som er å representere arbeidsplassen og det å representere seg selv og sitt yrke.

Bildet viser en skjermdump fra TikTok.

Har en egen nisje

Å ikke bruke sitt eget navn er noe Hoem har valgt bevisst.

– Da slipper jeg å få masse ukjente venneforespørsler på Facebook, og det blir en måte å skille mellom hobby og privatliv på. Dette handler ikke om meg som privatperson, men om Brosjan i helsevesenet. Det er min lille nisje, kan man si. 

Han er heller ikke veldig åpen om hvor i kommunehelsetjenesten han jobber.

– Det er ingen hemmelighet hvilken kommune eller hva slags arbeidsplass jeg har. Men jeg unnlater å presisere avdeling, så fremmede ikke skal oppsøke meg midt i arbeidstiden. Da er jeg jo på jobb. 

Det er heller ingen pasienter eller pårørende som har kjent ham igjen fra Tiktok.

– Men der det skjer, skal jeg feire med å dele en Pepsi Max med dem, sier Vemund Varg Hoem.

Fakta
OUS' retningslinjer for sosiale medier

Oslo universitetssykehus (OUS) har en retningslinje for bruk av sosiale medier for ansatte.

Her heter det blant annet:

 • Vær gjerne aktiv på sosiale medier – bare husk på hvor du jobber
 • Beskytt personvernet til pasienten – husk taushetsplikten
 • Vis hensyn til dine kollegaer
 • Du er selv ansvarlig for dine uttalelser

Les hele retningslinjen: Bruk av sosiale medier for ansatte

Fakta
Veileder om sosiale medier

Veileder i bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet og utgitt av Direktoratet for e-helse. I denne veilederen finnes forslag til retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier.

Her er noen punkter:

Forholdet til pasient/bruker

 • Taushetsplikten gjelder fullt ut i sammenheng med sosiale medier og skal alltid overholdes.
 • Unngå forbindelser med pasienter/brukere eller deres pårørende fra din personlige side i sosiale medier.
 • Utvis varsomhet i de tilfellene tidligere eller nåværende pasienter/brukere er i samme nettverk som deg.
 • Ved bruk av sosiale medier bør du opptre på en slik måte at befolkningens tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten ivaretas.

Forholdet til arbeidsplassen

 • Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men husk på hvor du jobber. Tenk gjennom konsekvensene før du publiserer noe som omhandler din egen arbeidsplass.
 • Selv om du ytrer deg som privatperson, kan det være lett for andre å tenke at ytringen representerer virksomheten. Hold debatter på et saklig nivå. Gjør det klart at du uttaler deg på egne vegne, særlig i faglige og politiske spørsmål.
 • Får du spørsmål om virksomhetens syn i aktuelle saker via sosiale medier – tenk gjennom om dette er noe du bør svare på selv, eller om du skal henvise til ledelsen
 • Unngå å benytte virksomhetens logo, arbeidsantrekk eller på annen måte gi inntrykk av at en side på et sosialt medium representerer en offisiell kanal for virksomheten.
 • Vær bevisst på bruken av jobb-e-postadresse i sosiale medier.
 • Vær forsiktig med å eksponere interne forhold på arbeidsplassen.
 • Vær bevisst din lojalitetsplikt som arbeidstaker.

Forholdet til kolleger og medarbeidere

 • Det finnes ikke noen indre «indre krets» på sosiale medier, og du må derfor ikke diskutere pasienter/brukere i sosiale medier.
 • Du må heller ikke diskutere arbeidssituasjonen på en slik måte at pasienter/brukere kan gjenkjennes.
Fakta
Sykepleiere i sosiale medier

Andre norske sykepleiere som bruker yrket i sosiale medier:

nurse2mas (Instagram)

Helsesista (Snapchat)

Fakta
Ida Gerøs råd:
 • Kjør på!
 • Jo flere, jo bedre!
Fakta
Råd fra Helsebrosjan
 • Overhold taushetsplikten
 • Tenk på rollen din som helsepersonell og hvordan du fremstår
 • Avklar med arbeidsgiver

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse