fbpx Dette må du vite når du skal varsle Hopp til hovedinnhold

Dette må du vite når du skal varsle

Sykepleier på jobb.(Sykehuset i Drammen.)

Som ansatt har du både en rett og en plikt til å varsle.

Å varsle er en rett

Du har rett til å varsle om kritikkverdige forhold der du jobber. Det er arbeidsmiljøloven som regulerer hvordan og hva det skal varsles om.

Kritikkverdige forhold er forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer på arbeidsplassen eller allmenne etiske normer.

Eksempler på kritikkverdige forhold:

 • fare for liv eller helse (for eksempel mangler på rutiner)
 • fare for klima eller miljø
 • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 • myndighetsmisbruk
 • uforsvarlig arbeidsmiljø (for eksempel trakassering)
 • brudd på personopplysningssikkerheten

Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter kapitlet her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd.

Å varsle er også en plikt

Noen ganger har du også en plikt til å varsle, det vil si underrette arbeidsgiver eller verneombud.

Plikten gjelder:

 • dersom en kollega blir diskriminert eller trakassert
 • forhold som kan medføre fare for liv og helse

Slik går du frem når du varsler

Du kan alltid varsle internt:

 • til arbeidsgiver
 • i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling
 • i samsvar med varslingsplikt
 • via verneombud, tillitsvalgt eller advokat

Du kan også varsle til en offentlig tilsynsmyndighet, som Fylkesmannen eller Arbeidstilsynet.

Du kan varsle eksternt til mediene eller offentligheten for øvrig dersom:

 • du er i aktsom god tro om innholdet i varselet
 • varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse
 • om du først har varslet internt, eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig

Les også: – Bruk muligheten til å varsle

Dette skal arbeidsgiver gjøre når du har varslet

 • sørge for at varselet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt
 • passe på at varsleren har et forsvarlig arbeidsmiljø
 • passe på at du som varsler ikke bli utsatt for gjengjeldelse

Arbeidsgiver plikter å ha interne varslingsrutiner. De skal inneholde:

 • en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
 • fremgangsmåte for varsling
 • fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av varsling

Forbud mot gjengjeldelse

Gjengjeldelse mot deg som varsler er forbudt.

Gjengjeldelse betyr ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er reaksjon på at arbeidstaker har varslet, for eksempel:

 • trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering
 • advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering
 • suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff

Den som varsler må tåle saklige motargumenter eller motbevis på innholdet i varselet.

Har du opplysninger som gir grunn til å tro at gjengjeldelse har funnet sted, må arbeidsgiver sannsynliggjøre at handlingen ikke skyldes varselet.

Kilde: Arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynet

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse