fbpx Måtte inn på teppet etter Facebook-kommentar – får formidabel støtte Hopp til hovedinnhold

Sykepleier måtte inn på teppet etter Facebook-kommentar – får formidabel støtte

Sykepleier Rigmor Ingebrigtsen, Byparken omsorgssenter, Svolvær
TØR IKKE: – Enkelte kolleger har sagt at de kunne tenkt seg å kommentere, men at de ikke helt tør. Da har jo kommuneledelsen oppnådd det den ville, sier Rigmor Ingebrigtsen.  Foto: Privat

Hun har fått støtte fra nord og sør. Likevel: – Ingen grei situasjon å være i, sier Rigmor Ingebrigtsen etter møtet med kommuneledelsen.

Sykepleier Rigmor Ingebrigtsen kommenterte på sin egen Facebook-profil – og ble innkalt på teppet av ledelsen i kommunen.

Da Sykepleien skrev om saken, vekket det sterke reaksjoner blant leserne. Mange har delt og kommentert, hovedsakelig med støttende utsagn.

Les saken her: Sykepleier kommenterte på Facebook – ble innkalt på teppet

Ingebrigtsen jobber på Byparken omsorgssenter i Vågan kommune i Lofoten. Der i Vågan er hun også politiker i partiet Rødt.

Har lest i avisen hva ordføreren mener

Rigmor Ingebrigtsen har selv ikke hørt noe mer fra kommunen etter at hun var på møte 15. januar:

– Jeg har lest ordførerens leserinnlegg i Lofotposten, og jeg har blitt intervjuet av NRK Nordland, forteller hun.

I innlegget skriver ordfører Eivind Holst (H) blant annet at det kan være situasjoner der man bør tenke: «Dette kan jeg ikke uttale meg om» [for abonnenter].

Har hatt vondt i magen

Ingebrigtsen har hatt litt vondt i magen underveis:

– Jeg synes ikke det har vært en grei situasjon. Det er ikke noe trivelig, ikke noe jeg ønsker å være i. Selv om jeg har fått støtte fra kolleger og andre, også pårørende.

– Ja, du kan ikke klage på manglende støtte?

– Nei, det har vært formidabelt, rett og slett. Men enkelte kolleger har sagt at de kunne tenkt seg å kommentere, men at de ikke helt tør. Da har jo kommuneledelsen oppnådd det den ville. Det er jo litt trist.

Ingebrigtsen tilføyer:

– Ikke det at jeg mener at alle skal gå ut og støtte meg, altså.

Spør: – Ny praksis om ytringsfrihet?

– Nå er vi nødt til å få en ende på denne saken, sier Terese Jenssen, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Vågan kommune.

17. januar, to dager etter det omtalte møtet, sendte Jenssen en e-post til kommunalsjef stab/støtte (tidligere personalsjef) Nils Ingulf Langlete.

«NSF er meget undrende og kritisk til Vågan kommunes forsøk på å ilegge ansatte munnkurv», skriver hun.

(Saken fortsetter under bildet.)

Terese Jenssen, sykepleier og hovedtillitsvalgt i Vågan kommune
UNDRER OM MUNNKURV: «NSF er meget undrende og kritisk til Vågan kommunes forsøk på å ilegge ansatte munnkurv», skrev hovedtillitsvalgt Terese Jenssen til kommuneledelsen.. Foto: Privat

Hun lurer på om dette er ny praksis i kommunen, og om flere ansatte vil bli innkalt i forsøk på å innskrenke ytringsfriheten.

Jenssen er også bekymret over at kommunalsjef Nygård på møtet hadde med seg utskrift fra Ingebrigtsens Facebook-profil, som ikke er offentlig for andre enn hennes venner.

– Er det vanlig praksis for arbeidsgiver å tilegne seg informasjon om ansatte via private Facebook-profiler, spør hun kommunalsjef Langlete i e-posten.

Kommunen vil ikke snakke med Sykepleien

Kommunalsjef Langlete ønsker ikke å si noe til Sykepleien. Det vil heller ikke Mette Nygård, kommunalsjef i helse omsorg. Hun var på møtet saken handler om.

Nygård er selv utdannet sykepleier. Kommunalsjef ble hun i oktober 2018.

Ville snakke om roller

Det var kommuneoverlegen som innkalte Ingebrigtsen til møtet med følgende melding på e-post:

«Vi ønsker en samtale om roller som ansatt, politiker og bruk av kommentarer/deltakelse i offentlig debatt i mediene og sosiale medier. Vi ønsker å oppnå en felles forståelse for de etiske problemstillingene som kan oppstå».

Her er det Rigmor Ingebrigtsen skrev på Facebook – kommentaren som utløste striden:

«Jeg får håpe du bor i en kommune som tar vare på de i utkantene også. Eller aller helst at du ikke vil trenge hjemmesykepleie».

Vil diskutere generelt

Hovedtillitsvalgt Terese Jenssen har fått svar på e-posten hun sendte.

– Nå er vi blitt enige om at vi er uenige om hva som var hensikten med møtet. Vi er også enige om at det er behov for at vi diskuterer på generelt grunnlag, forteller Jenssen.

– Men ønsker kommunen å se på retningslinjene for hva ansatte kan ytre seg om, må tillitsvalgte og forbund inn i det. Det kan man ikke ta opp med bare én arbeidstaker eller én tillitsvalgt. Og kommunen kan ikke pålegge oss noe det ikke er lov til, understreker hun.

Kommunen svarer: – Hadde ikke til hensikt å ilegge munnkurv

Kommunalsjef Nils Ingulf Langletes svar om Facebook-saken kom 28. januar, 11 dager etter at spørsmålene ble sendt:

Han tror at hans kollega siterte fra sykepleierens Facebook-profil for å klargjøre hva som faktisk var blitt skrevet, skriver han i en e-post.

Langlete var selv ikke med på møtet der det skjedde, men har forstått det slik at Rigmor Ingebrigtsen «hadde vært involvert med rådgivning/saksbehandling knyttet til den saken som ble diskutert på Facebook».

Han skriver videre i e-posten til hovedtillitsvalgt Terese Jenssen at arbeidsgiver overhodet ikke hadde til «hensikt å ilegge den ansatte «munnkurv», eller å begrense den grunnlovfestede ytringsfriheten for ansatte».

Men kommunalsjef Mette Nygaard sier til NRK Nordland at hun vil se nærmere på regelverket, så alle kan være trygge på når de kan uttale seg.

Hvorfor skal man ha med tillitsvalgt på møte?

Hovedtillitsvalgt Terese Jenssen viser til at Rigmor Ingebrigtsen oppfattet innkallingen som utelukkende negativ.

– Hvis hensikten ikke er å komme med kritikk, så ber du vel ikke vedkommende om å ta med tillitsvalgt på møtet, sier Jenssen til Sykepleien.

– Fra NSFs side kan vi ikke se at Rigmor har vært involvert i den aktuelle saken hun delte på Facebook på en slik måte at hun ikke kunne uttale seg som hun gjorde, understreker Jenssen.

– Du tenker at det er krise når øverste leder stiller

– Jeg håper at vi kan sette en sluttstrek i denne saken, sier Jenssen.

Men hun lurer fortsatt på hva som var hensikten med møtet Ingebrigtsen ble innkalt til:

– Hva var grunnen, hvis det ikke var at sykepleiere ikke skal ha lov til å uttale seg om spørsmål i spesifikke saker. Det må vi ha svar på før vi kan legge saken død.

Jenssen legger til:

– Hvis det var en uskyldig sak, burde ikke kommuneoverlegen vært på møtet, men den nærmeste lederen, som er Ingebrigtsens avdelingsleder på Byparken omsorgssenter. Du tenker jo at det er krise når øverste leder stiller på et sånt møte.

Presseforbundet: – Rollen er å bidra til kritisk debatt

Rigmor Ingebrigtsen har fått støtte fra flere hold.

– Det er ikke tvil om at Ingebrigtsen har rett til å uttale seg, sa generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund til Lofotposten 24. januar [for abonnenter].

– Hun har selvfølgelig rett til å uttale seg kritisk om kommunale tjenester. Ansatte er kun bundet av taushetsplikten, utdypet Floberghagen.

Retten til å ytre seg er hjemlet i Grunnloven og gjelder også for ansatte.

Om Ingebrigtsens politikerrolle sa Floberghagen til avisen:

– Som folkevalgt tilligger det rollen hennes å bidra til kritisk debatt om de tjenester innbyggerne får. Jeg håper saken bygger på en misforståelse og at den ryddes raskt opp i.

Lokalavisen støtter Rigmor Ingebrigtsen

Rigmor Ingebrigtsen har også fått støtte på lederplass i Lofotposten.

«Med å kalle inn til et møte, hvor mulighet til å ha med tillitsvalgt også ble påpekt, framstår det åpenbart at lederne i kommunen mente Ingebrigtsen med sin kommentar hadde gått over en grense. Vi mener kommunens representanter selv har gått over en grense», står det i avisen 30. januar.

Interne regler skal ikke begrense ansattes ytringsfrihet, mener avisen.

Avisen påpeker også at en arbeidsgiver står fritt til å bestemme hvem som uttaler seg på virksomhetens vegne.

Og videre:

«Fra tid til annen opplever vi i Lofotposten at folk vi vil intervjue vegrer seg, nettopp av frykt for reaksjoner som det Ingebrigtsen nå har opplevd. Dette er en prinsipielt viktig sak, som vi håper flere kan ta lærdom av.»

– Ansatte kan avdekke kritikkverdige forhold.

Sivilombudsmannen sa dette i 2014:

 «Lojalitetsplikten innebærer at ansatte har en plikt til å opptre lojalt i forhold til den virksomheten de arbeider i. Dette betyr imidlertid ikke at arbeidsgiveren har adgang til å regulere eller sanksjonere ytringer som ansatte fremsetter på egne vegne, etter sin egen forventning til de ansattes lojalitet.»

Saken gjelder en sykehjemslege som ytret seg i lokalavisen om kommunens budsjett- og økonomiprosess.

Om ansattes rolle uttalte sivilombudsmannen:

«Ansatte vil kunne ha spesiell kompetanse, innsikt og erfaring knyttet til arbeidsforholdet. Det vil ofte være nettopp i egenskap av å ha førstehånds kjennskap til området, at den ansattes ytringer har betydning i den offentlige debatten.»

Sivilombudsmannen mener også at ansattes ytringsfrihet kan bidra til å motvirke og avdekke ulovlige eller kritikkverdige forhold.

Les også: