fbpx Bytter celleprøve med hpv-test Hopp til hovedinnhold

Bytter celleprøve med hpv-test

Bilde av hpv-virus

Ny testmetode skal oppdage livmorhalskreft raskere.

Fra 1. april blir kvinner i Rogaland og Hordaland testet for et seksuelt overførbart virus når de screenes for forstadier til livmorhalskreft. 

Ifølge prosjektleder Trude Andreassen i Kreftregisteret er hensikten å oppdage krefttilfeller tidligere enn i dag. 

Kan oppdages

Livmorhalskreft er i en særstilling fordi den kan forebygges. Kreftformen skyldes et virus som smitter gjennom sex og som har evnen til å forandre arvestoffet til celler i blant annet livmorhalsslimhinnen. Kreften utvikler seg via celleforandringer over flere år og disse celleforandringene er mulig å oppdage og fjerne. 

Suksess

Norske kvinner får tilbud om å screene seg for slike celleforandringer ved såkalt celleprøve. Celler fra livmorhalsen undersøkes under mikroskop for å se etter forandringer. Hvert år oppdages 25 000 slike forandringer. 3 000 er så alvorlige at de må opereres bort. 

Man antar at screening forhindrer mellom 300 og 700 tilfeller av livmorhalskreft hvert år. Programmet regnes for å være en suksess, men det kan forbedres. For blant de 300 kvinnene hvert år får slik kreft, har nesten halvparten gått til screening. 

Ulik undersøkelse

Nå tas en ny metode i bruk. I stedet for å lete etter celleforandringer, leter man heller etter viruset som er årsaken til både celleforandringene og kreft, humant papillomavirus (hpv). Prøven tas ved gynekologisk undersøkelse på samme måte som celleprøve. Forskjellen er at prøven ikke blir undersøkt under mikroskop, men testet for virus. 

Er prøven negativ for hpv, er risikoen for alvorlige celleforandringer og kreft så lav at man kan vente fem år til neste hpv-test. 

Innføres gradvis

Kvinner i Nord- og Sør-Trøndelag har allerede fått hpv-test fra 1. februar. Rogaland og Hordaland følger etter 1. april. Den nye metoden innføres gradvis og skal evalueres underveis. 

– Studier viser at hpv-test i stedet for celleprøve er mer effektivt for å finne celleforandringer, og vi vil nå innføre metoden gradvis før det blir et tilbud til alle, forklarer Trude Andreassen.

Derfor er det bare halvparten av kvinnene som får hpv-test. Resten får celleprøve. 

– På den måten kan vi evaluere om hpv-test fungerer etter hensikten i det norske screeningprogrammet. Vi har også mulighet til å tilpasse programmet underveis, før det innføres nasjonalt.

Over 34

Alle kvinner mellom 25 og 69 anbefales screening mot livmorhalskreft. Men hpv-test er bare aktuelt for de over 34 år. Det er fordi hpv er et svært vanlig virus, særlig blant unge som bytter sexpartnere ofte. Viruset går ofte over av seg selv og fordi hpv-testen som brukes ikke skiller mellom en ny eller vedvarende infeksjon, vil hpv-testing gi mange positive testresultater blant de yngste kvinnene. Alle kvinner under 34 vil derfor få celleprøve. 

Informasjon

Hpv er så vanlig at man regner med de fleste seksuelt aktive mennesker blir smittet en eller flere ganger gjennom livet. De aller fleste vil aldri vite at de har vært smittet. Med hpv-testing vil mange få beskjed om at de har et virus de har fått gjennom sex. 

Andreassen ser at det kan være en utfordring. Kritiske røster har advart om at hpv-testing sykeliggjør friske kvinner. Mange som tester positivt ville aldri fått celleforandringer eller kreft av viruset. Og det fins minimalt med studier på hvordan kvinner reagerer på en positiv hpv-test. 

– Det er utfordrende at vi ikke vet hvordan kvinner forholder seg til testresultatet, men tenker at det ikke er grunn til å la være å innføre en bedre metode, sier Andreassen. 

– Det kan jo også være at dette er uproblematisk. 

Følges opp

– Noen vil lure på hvem som har smittet dem? 

– Å teste positivt for hpv sier ingenting om når du er blitt smittet. 

– Hva hvis man er i et langvarig forhold? Da kan smitte tolkes enten som utroskap eller som at man har gått med smitten lenge og derfor også har økt risiko for kreft? 

– En positiv hpv-test sier ingenting om noens seksualliv der og da. Men en positiv test vil bli fulgt opp med flere undersøkelser, sånn at man kan finne eventuelle celleforandringer eller kreft og så behandle. 

– Er dette utfordrende å kommunisere?

– Absolutt. Vi erfarer at det er et stort informasjonsbehov, både hos leger og hos kvinner. 

Flere må følges opp

Gevinsten ved hpv-test er ifølge Kreftregisteret at celleforandinger oppdages tidligere og før eventuell kreft oppstår. Kvinner med negativ test kan sjekkes sjeldnere og screeningen vil bli billigere. 

Men det kan oppleves som en ulempe at flere vil ha positiv hpv-test enn unormal celleprøve. Det vil si at flere kvinner vil bli funnet, fulgt opp og behandlet for alvorlige celleforandringer i én screeningrunde. Alle slike celleforandringer vil ikke bli kreft, selv uten behandling. Utfordringen er at man ikke kan vite hvilke av disse forandringen som vil utvikle seg til kreft og hvilke som ikke vil det. 

Forebygge

Med bruk av hpv-test i stedet for celleprøve antas det at det vil bli mellom 70 og 100 flere operasjoner i de fire fylkene som tar i bruk hpv-test. Operasjonen har få komplikasjoner, men kan gi risiko for prematur fødsel i senere svangerskap.

– Dette er vi klar over, men å behandle alvorlige celleforandringer er nødvendig for å forebygge utvikling av kreft, sier Andreassen.

– Flere kvinner vil få beskjed om at de har positivt screeningresultat. Forventningen er å forhindre flere krefttilfeller.

LES OGSÅ:

Helsesøstre positive til å hpv-vaksinere gutter

Jordmødre tar celleprøve

Kostnader ved masse­undersøkelsen mot livmorhals­kreft

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse