fbpx – Rivotril selges for en tier Hopp til hovedinnhold

– Rivotril selges for en tier

pillehandel på gata

Benzodiazepiner var det nest mest beslaglagte narkotiske stoffet i 2017, etter hasj, ifølge Kripos. Det rapporteres om et stort illegalt marked der mange av pillene er svært billige.

Benzodiazepiner er narkotikalistet. Har man ikke resept, regnes medikamentene som ulovlig narkotika. Pillene brukes illegalt, både for å forsterke effekten av andre dempende rusmidler og for å dempe bivirkninger av andre rusmidler som for eksempel amfetamin og alkohol. De brukes sjelden som stimulerende i seg selv, men kan ha den virkningen ved store doser.

Kripos skriver dette om den generelle utviklingen for narkotikastatistikken i 2017: «Narkotikamarkedet har endret seg mye det siste tiåret. Internett, og spesielt det mørke nettet, har blitt en viktig kanal for kjøp og salg av narkotika.»

I en undersøkelse av overdosedødsfall i Oslo, publisert i Journal of Substance Use i 2016, ble det funnet at av de døde som hadde benzodiazepiner i blodet, hadde 70 prosent fått tak i tablettene illegalt.

Ungdom får av venner, finner dem i medisinskapet hjemme eller kjøper dem på gata.
Kristin Nyjordet, Ullensaker kommune

Todelt bruk blant ungdom

I Ullensaker, rett utenfor Oslo, har kommunen jobbet med å informere ungdom om farene ved å skaffe seg benzodiazepiner illegalt, og Utekontakten laget for noen år siden  en egen internettside med informasjon om benzodiazepiner.

– Det er et stort illegalt marked for benzodiazepiner. Ungdom får av venner, finner dem i medisinskapet hjemme eller kjøper dem på gata. Det ser ut som at de bruker de svake for å roe seg ned og de sterke for å miste hemninger, sier Kristin Nyjordet.

Hun er miljøterapeut i avdeling for rus og avhengighet og jobber i ambulant team med ungdom over 18 år.

– Husker ingenting og slipper å lyve

Avhengigheten kan også starte på «lovlig» vis. Kristin Nyjordet har sett at leger har skrevet ut benzodiazepiner til unge mennesker som raskt har blitt avhengige.

– Vi vet om tilfeller hvor heroinkarrieren har startet med Sobril utskrevet fra lege, sier hun.

Rusen fra benzodiazepiner likner alkoholrusen. Man blir søvnig, sjanglete og får snøvlende tale, nedsatt dømmekraft og konsentrasjonsevne samt sene reflekser. Men benzodiazepiner kan ha en omvendt virkning når de tas i større mengder (paradoksaleffekt). Hos enkelte kan pillene da føre til oppstemthet, rastløshet, aggresjon eller personlighetsforandringer. Disse effektene har ungdom i Ullensaker beskrevet, ifølge Utekontaktens nettside.

Rivotril (klonazepam) blandes gjerne med alkohol for å få en spesiell ruseffekt.

– Da mister brukerne hemninger og kan bli lett antennelige. Etterpå husker de ingenting. Har de gjort noe kriminelt, slipper de å lyve etterpå, forteller Nyjordet.

Benzodiazepiner virker forsterkende på alkohol og andre stoffer. Ved økte doser kan pillene svekke hukommelse, innlæringsevne og koordinasjonsevne. Sammen med andre dempende rusmidler eller medikamenter kan pustesenteret lammes, advares det på nettsiden.

Omsettes på gata og nettet

Peder Brinchmann Solvang ved Rustelefonen i Oslo kommune snakker daglig med rusmisbrukere og deres pårørende. Han har inntrykk av at den typiske selger er en blandingsmisbruker som selger enkelttabletter eller maks et glass på gata.

– Ofte foregår jo salg for å finansiere eget forbruk. Mange selger pillene de får av legen sin. En del selger også illegalt produserte piller som de får gjennom sine kontakter, enten via andre brukere eller mer eller mindre direkte fra importørenes nettverk, sier han.

– Hvem er kjøperne?

– De samme som selger. Men også yngre, mindre garvede brukere finner veien til dette markedet. De kan for eksempel ha startet med å roe seg ned etter fyllesyke og utviklet en uvane. Begge grupper handler nok mer på gata enn på nettet, tipper Solvang.

Fakta
Benzoens kallenavn på gata

Generelt for gruppen benzodiazepiner brukes «sukkertøy», «knapper» og «drop»

  • «Stesso», «stessere», «stes» = Stesolid
  • «Hyppere», «rop», «hylere» = Rohypnol (trukket fra det norske markedet i 2004)
  • «Sobbere», «briller» = Sobril
  • «Fluniser», «flunier» = Flunipam
  • Bikkjebein = 2 mg Xanor med to delestreker
  • Roche (med uttalt e til slutt) = Valium (Roche er produsenten)
  • Moggiser = Mogadon

Kilder: Boka «Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen» og Kristin Nyjordet

Billig rus

Gateprisen er mellom 10 og 50 kroner per tablett. For tabletter med de sterkeste virkningene er prisen 50 til 80 kroner.

– Det er kvantumsrabatt på piller på samme måte som for andre typer narkotika. Kjøper du et helt glass, tipper jeg du får prisen ned i 8 kroner per tablett, sier Solvang.

Rivotril fra utlandet er lett å få tak i. Det speiles i prisen.

– Det er skummelt fordi det er så billig. Man får en Rivotril på gata for en tier, sier Nyjordet.

– Markedet flyter over av Rivotril nå, bekrefter Solvang.

Xanor (alprazolam) er blitt vanskeligere å få tak i.

­– For et glass med Xanor kan selgerne få 5000 kroner, sier Nyjordet.

Det er mer usikkert hva pillene som ikke markedsføres i Norge, inneholder. Dermed synker prisen.

– Du får mer for en norsk Valium enn en utenlandsk Rivotril, sier Solvang.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse