fbpx Jordmødre tar celleprøve Hopp til hovedinnhold

Jordmødre tar celleprøve

Bildet viser de tre som driver Oslo jordmor og kvinnesenter.

En av tre kvinner dropper celleprøve. Kan jordmødre gjøre noe med det?

– Ja, mener jordmødrene ved Oslo jordmor- og kvinnesenter.

De er satt inn i arbeidet for å få flere kvinner til å ta celleprøve.

Bekymret

I Norge får flere unge kvinner livmorhalskreft, samtidig som færre tar celleprøve. Det bekymrer Kreftregisteret, som prøver ut nye måter for å nå flere. I høst får 400 kvinner i Oslo, 72 kvinner i Fredrikstad og 64 i Drammen brev med timeavtale i posten. I Oslo og Drammen får de time hos jordmor, i Fredrikstad hos lege.

Kompetanse

Hos Oslo jordmor- og kvinnesenter tilbyr jordmødrene Karin Johansson, Annelie Skare, og Cecilia Kleven blant annet svangerskapskontroller og veiledning om prevensjon og overgangsalder. De er opptatt av at jordmødre har bred nok kompetanse til å ta seg av friske kvinners fertile helse. Celleprøve har de tatt lenge. De er veldig fornøyd med å være med i Kreftregisterets prosjekt.
 – Det er ikke vanskelig å ta celleprøve, sier Karin Johansson, og holder frem en liten børste i blå plast. Den bruker hun for å hente celler fra livmorhalsen så de kan undersøkes for mistenkelige forandringer. 

Forebygger

Livmorhalskreft utvikler seg via celleforandringer, som kan oppdages med celleprøve og fjernes. Alle norske kvinner mellom 25 og 69 år oppfordres til å ta celleprøve hvert tredje år. Det anslås at celleprøver årlig hindrer flere hundre tilfeller av livmorhalskreft i Norge. 
Men 1 av 3 tar ikke celleprøve som anbefalt. Av de 300 som hvert år får slik kreft, har 6 av 10 ikke tatt celleprøver regelmessig.
Ifølge prosjektleder Trude Andreassen i Kreftregisteret er potensialet for å forebygge kreft stort dersom flere tar celleprøve.
– I løpet av 5 år tar 8 av 10 kvinner celleprøve, sier hun.
– 2 av 10 gjør det ikke. Over halvparten av dem som får kreft er i denne gruppen. 
Målet er å få så mange som 9 av 10 til å ta celleprøve i løpet av 5 år. Grovt regnet kan det bety 75 færre tilfeller av livmorhalskreft i året.

Kvinner

Andreassen er spent på om timeavtale hos jordmor vil påvirke oppmøtet.
– Vi vet ikke hvorfor noen dropper celleprøve, men hører at noen kvier seg for å gå til fastlegen som de går til med alt mulig annet. Andre synes det er problematisk å kle av seg for en mann. Jordmødre er stort sett kvinner, og for noen kan det oppleves enklere. 
Om det er sånn, gjenstår å se. Som del av prosjektet sammenliknes gruppen kvinner som får timeavtale med en gruppe kvinner som får vanlig påminnelse om at de bør ta celleprøve hos legen sin. Så skal det undersøkes om det er forskjell i oppmøte mellom de to gruppene.

Grunnlag

Andreassen mener det ikke er noe faglig i veien for at også jordmødre i Norge kan gjør det.
– Få kjenner den kvinnelige anatomien bedre enn jordmødre. De har det faglige grunnlaget, men må lære teknikken, presiserer hun.
Karin Johansson ved Oslo jordmor- og kvinnesenter er utdannet jordmor i Sverige, der det å ta celleprøve er en del av utdanningen. Hun har lært opp de to andre, som er utdannet i Norge. Jordmoren i Drammen som skal ta celleprøver i regi av Kreftregisteret skal på opplæring hos de tre i Oslo. 
Dersom det skulle vise seg at prøvetakingen ikke er god nok, vil prosjektet bli revurdert. Men dersom timeavtale hos jordmor skulle bli en suksess, er Andreassen ikke fremmed for at flere jordmødre kan ta celleprøve.
– Men da må vi i dialog med jordmorutdanningene så vi sikrer at dette er noe alle jordmødre lærer, sier hun.

Les mer:

Vil gjøre mer

Vil la jordmødre og helsesøstre skrive ut

Det er ikke vanskelig å ta celleprøve.
Karin Johansson

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse