fbpx Angst- og sovemedisin: – All bruk er ikke feil bruk Hopp til hovedinnhold

Angst- og sovemedisin: – All bruk er ikke feil bruk

Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund

Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, er ikke overrasket over at mange sykepleiere mener det brukes for mye angst- og sovemedisiner.

Dette har kommet frem i Sykepleiens spørreundersøkelse som ble presentert i mars.

Fakta
Undersøkelse om angst- og sovemedisiner

I desember 2017 sendte Sykepleien ut en spørreundersøkelse om erfaringer med og holdninger til administrasjon av angst- og sovemedisiner til 6000 sykepleiere. Vi fikk over 1000 svar. Av disse jobber 26 % i somatisk spesialisthelsetjeneste, 36 % i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste og 32 % i kommunehelsetjenesten.
Viktige saker: – Pasientene kan være manipulerende og truende– Du må betale for søvnen med renterNødhjelp ved panikkanfallRaymond Løwer valgte medisinfrittDen lange veien ut av benzogapetSlik avsluttes behandlingenAlle har et ansvar, men hvem tar det?Står du inne for hver tablett du gir?Peker ut seks typer uro hos demente, en av dem skyldes medisiner

Benzodiazepiners og z-hypnotikas historie: Doctor, please, some more of these

– Hva synes du om at 1 av 3 i undersøkelsen oppgir at de månedlig eller oftere har delt ut beroligende eller sovemedisiner på grunn av tidsnød?

– Det er selvfølgelig ikke bra. Det skal ikke være slik at tidsnød skal stå i veien for god, riktig og etisk forsvarlig pasientbehandling, sier Eli Gunhild By etter å ha sett hva sykepleierne har svart i undersøkelsen.

Hvilke vurderinger tror du ligger bak når en sykepleier gir potensielt avhengighetsskapende medisiner på et slikt grunnlag?

– Når dette problemet har et slikt omfang, så viser det at dette ikke først og fremst handler om den enkelte sykepleier. Dette handler om at tjenestene må ha riktig kompetanse og tilstrekkelig bemanning. Det er arbeidsgivers plikt å organisere forsvarlige og omsorgsfulle tjenester, sier hun.

– Ikke overrasket

– 25 prosent svarer at de synes det brukes for mye av denne typen medisiner på deres arbeidsplass. Er det hovedsakelig legen som har ansvaret her?

– Legen har et ordineringsansvar, samtidig som sykepleiere har et selvstendig ansvar for å observere og vurdere riktig bruk av medisiner, sier By.

By er imidlertid ikke overrasket over at så mange mener det brukes for mye av de vanedannende angst- og sovemedisinene .

– Det er kjent at det har vært et overforbruk av medikamenter, særlig blant eldre på sykehjem.

– Medisinene er til stor hjelp for mange

Hun har tro på systematisk gjennomgang av medikamentbruk på individnivå, kombinert med miljø- og omsorgsrettete tiltak.

– Slike tiltak reduserer medikamentbruken. Det er blant annet vist gjennom et omfattende legemiddelprosjekt gjennomført av syke­hjemsetaten i Oslo i 2014. Slike gjennomganger er viktige, sier hun.

By mener undersøkelsen tyder på at sykepleierne følger med og sier ifra når det er nødvendig. 

– Men dette kan bli mye bedre ved å ha enda mer fokus på bruken og virkninger av medikamenter. Vi må huske på at sovemedisiner og andre beroligende legemidler også er til stor hjelp for mange. Så all bruk er ikke feil bruk, men medisinene skal brukes når det trengs med riktig dosering. Svarene viser at det er et overforbruk av denne typen medikamenter, sier By.

– Sykepleiermangel kan øke problemet

By tror at sykepleieren kan være avgjørende for å stoppe medikamentavhengighet.

– Gjennom kartlegging av bruken, drøfting av bekymring med kollegaer og forskrivende lege kan vi bidra til en mer riktig medikamentbruk for den det gjelder. Men det krever god oppfølging, tid, ressurser og kompetanse. Med økende sykepleiermangel og en allerede presset arbeidshverdag er det fare for at problemet kan øke, advarer By.

– Hvilket ansvar har sykepleiere for riktig bruk av disse medikamentene? 

– Sykepleierens kompetanse er viktig når det gjelder rett bruk av medikamenter, selv om det primære ansvaret for forskrivning er legens. Vi skal ha kunnskap om virkning og bivirkning av medikamentene vi gir. Noen medikamenter gir forvirring, kognitiv svikt, og redusert motorisk funksjon. Noe som øker risikoen for fall og lårhalsbrudd. Det er viktig for pasientene at vi har og bruker denne kunnskapen.

Vi skal ha kunnskap om virkning og bivirkning av medikamentene vi gir.
Eli Gunhild By, forbundsleder NSF

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse