fbpx Sykepleierstudentene blir tatt på alvor Hopp til hovedinnhold

Sykepleier­studentene blir tatt på alvor

Unni Hembre

Sykepleieutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har et forbedringspotensial, men med mange dyktige og engasjerte studenter og tilsatte vil vi få det til.

Deltidsstudent i sykepleie, Stig Arne Andreassen, har et debattinnlegg " Nok rot, skjerpings! " på sykepleien.no den 24.02.16. Noen av utfordringene han beskriver er instituttet kjent med og vi har satt i gang forbedringstiltak. 

Overfor våre studenter på deltidsutdanningen vil jeg beklage: Dere har ikke fått optimale studieforhold, og vi har ikke lagt godt nok til rette for dere. De andre utfordringene Andreassen skisserer er mer generelle for sykepleierutdanningen og vi arbeider også her med løsninger.

Det innebærer blant annet økt involvering av studentene. Dekan ved Fakultet for Helsefag, Gro Jamtvedt, har deltatt i Studentenes Fakultetsråd og startet diskusjonen med dem. Hun opplevde studentrepresentanter fra flere institutt som bidro med råd og innspill til sykepleieutdanningen og at studentene gjerne vil bidra videre. Vi har bedt Rådet drøfte dette bredere og gi innspill innen kort tid på hva de mener kan og bør gjøres på kort og lang sikt.

Jeg har møtt leder av Norsk Sykepleierforbunds Studentorganisasjon, Mia Andresen, og sykepleierstudent Lars Mørch Aaen til en samtale om utfordringene studiet har og hvilke løsninger vi kan se for oss fremover. Det ga nyttige innspill som jeg vil ta med meg videre.

Et viktig tiltak på lengre sikt er å endre programplanene for utdanningen. Det arbeidet er mitt ansvar og arbeidet igangsettes denne våren. Her skal vi ha medbestemmelse fra de som berøres: studentene, tilsatte, arbeidsgivere og pasientene. Det skal gi utdanningen et løft for fremtiden. Vi har et forbedringspotensial, men med mange dyktige og engasjerte studenter og tilsatte vil vi få det til. Min oppgave som instituttleder er å få frem det beste i dem.

Informasjonsutfordringer i store enheter

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) er et stort institutt, vi har cirka 3 000 studenter og 250 tilsatte. Som andre store organisasjoner har vi informasjonsutfordringer. Noen av utfordringene Andreassen peker på gjelder utveksling av informasjon og gode rutiner på dette. Her må vi bli bedre, det er vårt ansvar å sørge for kontinuerlig oppdatering på systemene. Studentenes ansvar er å sjekke systemene, som Fronter og sin egen studentepost, jevnlig. Nye løsninger skal vurderes tatt i bruk og det skal skje i samarbeid med studentene.

Tar studentene, tilsatte og pasientene på alvor

Tilsatte ved utdanningene tar studentene på alvor. Samfunnsoppdraget instituttet har er viktig, vi skal sikre riktig kompetanse for samfunnet på grunnleggende helsetjenester. For å gi studentene den nødvendige faglige ballasten de behøver for å løse oppgavene i en raskt endrende helsetjeneste, kreves det høy kompetanse hos både tilsatte og studenter. Vi må være oppdaterte og ta i bruk nye og moderne læringsformer.

Studentene skal tilegne seg mye kunnskap gjennom studiet. Interne og eksterne lærerkrefter har et ansvar for å legge til rette for god og effektiv læring, men studentene må naturligvis legge inn en betydelig egeninnsats.

Utfordringen til Andreassen om å treffes tar vi. Vi har auditoriet, kom med studentene.

Overfor våre studenter på deltidsutdanningen vil jeg beklage: Dere har ikke fått optimale studieforhold, og vi har ikke lagt godt nok til rette for dere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse