fbpx - Søk allianser, ikke slå i alle retninger Hopp til hovedinnhold

- Søk allianser, ikke slå i alle retninger

Illustrasjonen viser et skrivebord med pc og en sykepleierkutte som henger på snei over pc´en.

- Krøger, jeg synes til tider du er tendensiøs. Lærebokforfatter Per Nortvedt svarer Cathrine Krøger.

Kjære Cathrine Krøger,

Jeg synes det er synd at du ikke i større grad søker allianse med de av oss i sykepleiefagets lærerkrets, akademia og så videre som du vitterlig kan alliere deg med. Mange av oss du kritiserer har vært kritikere, til dels skarpe kritikere av sykepleieteori og til og med akademiseringen av sykepleien opp gjennom de siste 30 år.

Mange av oss er enig i mye av kritikken din mot den retningen sykepleierutdanningen har tatt og vi har advart mot den. Nå har ikke jeg vært tett på grunnutdanningen på mange år, fordi jeg de siste 13 år har vært på Senter for medisinsk etikk, men jeg har fulgt med fra sidelinjen. 

Du slår i alle retninger

Jeg synes det også er rart at du som litteraturkritiker ikke i større grad forholder deg i til standarder for saklighet, standarder som i alle fall dreier seg om at en skal fortolke den andre i beste hensikt og lese den andre med velvillighet. Jeg kan ikke se at du gjør det. Jeg synes tvert imot du til tider er tendensiøs, du slår i alle retninger og du opptrer ikke innenfor normene for god litteraturkritikk og saklighet. 

Ser poenget

Når det gjelder Omtanke, som lærebok i sykepleieetikk, har jeg i den reviderte utgaven fra 2016 lagt inn et avsnitt om moralske dilemma. Men det er en stor litteratur i etikken om dette, og en kan ikke ta med alt. 

Når det gjelder selvreferanseproblemet, ser jeg ditt poeng. Men du skal vite at det er ikke så mange i Norge som arbeider med sykepleieetikk og har forskningskompetanse på området. 

Miljøet er lite og litteraturen på norsk er sparsom innenfor dette store feltet.

Ville vært feil å utelate

Mye av mine henvisninger er som resultat av hva forskergruppen ved Senter for medisinsk etikk har gjort opp gjennom de siste 20 årene og forskning gjennom de ph.d.-studenter jeg har hatt. Mye av denne forskningen er viktig og interessant ved siden av den internasjonale forskningen. 

Men jeg har arbeidet mye med disse temaene som autonomi og samtykkeproblematikk, prioriteringer og omsorgshensyn, omsorgs ved livets slutt opp gjennom årene. Det ville være feil å ikke ta med det som ulike forskergrupper jeg har vært involvert i oppgjennom årene har gjort, ved siden av annen norsk og internasjonal litteratur på området selvsagt. 

Skrev lite om anvendt etikk

At Kant bare får treff på 3, i boka er selvsagt fordi Kant skrev lite om anvendt etikk og spørsmål som er dagsaktuelle i norsk helsetjeneste. Det vet du godt.

Les også: 

Cathrine Krøgers essay om deler av pensum på sykepleierutdanningen:  - Et fag på ville veier

Gyldendal Akademisk svarer på kritikken:  - Lett å finne fem feil i en bok

Lærebokforfatter Tom Eide svarer på kritikken:  Krøger og kritikken - et fag på ville veier?

Miljøet er lite og litteraturen på norsk er sparsom innenfor dette store feltet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse