fbpx Nok rot, skjerpings! Hopp til hovedinnhold

Nok rot, skjerpings!

Det er en selvfølge at kunnskap er viktig. Ja til master, men få orden først!

Cathrine Krøger stakk dypt og hardt da hun 18. februar i sitt innlegg « Flere mastere? Skrekk og gru» på sykepleien.no, kom med kritikk av organiseringen av sykepleiestudiet ved HiOA.

Svar fikk hun fra en nyfødt instituttleder Unni Hembre og Ph.d student Randi Tofthagen. Studentene Kristian Kaspersen, Sofie Høen og Fredrik Larsen beskriver en god hverdag fra Kjeller. Først og fremst velkommen til Hembre som instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Det er irrelevant hvilket år jeg studerer på, som deltidsstudent har jeg erfaring med hvordan HiOA, herunder sykepleiestudiet organiseres. Det er en trist erfaring. Jeg skal ikke gjenfortelle Krøger sin kritikk, men bekrefte at HiOA sykepleiestudiet ved Pilestredet har utfordringer.

Jeg søkte meg til HiOA med den tanke at jeg ønsket å ha HiOA på min CV. Jeg valgte å reise forbi to høgskoler som tilbudte bachelorgrad i sykepleie fordi jeg ønsket meg til HiOA. Med den kunnskap jeg har i dag, beklager, men jeg ville valgt annerledes. Videreutdanningen vil finne plass et annet sted.

Skolen har store utfordringer

Skolen takler ikke å ha så mange studenter i gangene. Som deltidsstudent vet man aldri sikkert hvor man skal finne informasjon. Vi har tre ulike timeplaner som har en dårlig vane til å ikke samsvare med hverandre. Videre kan informasjonen på skolens Fronter være rettet mot heltidskullet, det kan være for kullet som startet året etter, men sjelden rettet direkte mot deltidsstudentene. Vi har i liten grad hatt undervisning rettet mot oss. Vi har vært nødt til å møte opp på forelesninger for andre kull. Utallige mange ganger har interne forelesere ikke visst at han eller hun har et helt deltidskull foran seg. Det blir komisk å ta imot lærdom når vedkommende forteller hvor viktig det er å se og anerkjenne pasienten som du har foran deg – vedkommende har ikke engang evnet å se et helt kull foran seg. Når spørsmål har dukket opp, har ikke disse vært mulig å besvare da vedkommende kun har fokus på heltid eller årskullet etter oss.

Tid brukt på å innhente, vurdere og så få bekreftet informasjonens relevans, kunne i stedet bli brukt til forberedelser til eksamener.

Ansvar for egen læring

Jeg lærte tidlig å følge med på programplanen. Her beskrives ferdighet, kunnskap og generell kompetanse som studenten skal inneha i hvert emne. For emnet SYBAD3000 (SYPLGRD Pilestredet deltid kull 2012, lastet ned 19/2-16 fra hioa.no) beskriver programplanen at ferdighet som blant annet DHLR og HLR til barn er obligatorisk. Dette hadde vi ikke vært gjennom, og snart nærmet eksamen seg. Det var like før et helt kull ikke fikk gå opp til eksamen som følge av rot fra skolen sin side. Jeg tok det opp 9/11-15 med veileder og tilbakemelding mottatt 13/11-15 fra veileder var:

«Hei igjen alle sammen!

Først takk til XXX for at du tok opp dette med DHLR som dere i deltid ikke fikk i fjor. Nå er dette satt opp for dere den 7.12 (se melding på nyheter og webunits for tid)

Gjør oppmerksom på at dette er obligatorisk og MÅ være deltatt på for å kunne ta eksamen i SYBA 3000. Beklager at dette kommer litt brått og håper alle får ordnet seg i forhold til jobber. Her finnes ingen mulighet til erstatningsoppgaver.»

Kjære leser. Over i teksten skriver jeg «SYBAD3000», dette står for SYkepleiere BAchelor Deltid. I mailen fra veilederen står det SYBA 3000. Det er ikke første gang informasjon sendt på mail eller lagt ut på Fronter er uten «D». Det er av liten betydning at emnene er ekvivalente. Det handler om identiteten til deltid, det handler om: «Gjelder akkurat denne informasjonen meg?» og det handler om rot. Programplanen er revidert 2015. Vær konsekvent på hvordan dere formidler informasjon. Tenker det blir godt for skolen når deltidsstudentene er ute av skolen.

Høgskolens ansatte bekrefter

Sammen med andre studenter har jeg erfart flere ganger veiledere som beklager og bekrefter rot. Noen veiledere klager selv. Det er skolen lite tjent med. Det forteller meg at det er veiledere som er oppriktig interessert i faget sitt. De har yrkesstolthet. HIOA ligger i Norges hovedstad og bør ha alle muligheter for å gjøre en god jobb med tilgang på masse ekspertise. Selvfølgelig er det en umulighet at verden skal driftes knirkefritt, men her er vi forbi grensen ved akseptert rot.

Ta studentene på alvor

Elin Ørjasæter skrev i sin bok Lederboka (2008) at de gode arbeidstakerne (les studenter) er selvgående og selvmotiverte, men de blir demotivert av rot på arbeidsplassen. De blir motivert av å gjøre oppgaver de finner interessante. Utelukkende ser jeg, og mange flere, på høgskolen som et verktøy i vår søken etter kunnskap og nye ferdigheter. Skjerpings, bli et godt verktøy!

Det tok meg 10 sekunder på google.no å finne studenter som anbefaler potensielle nye studenter å søke et annet sted ( http://www.mammanett.no/forum/showthread.php?59160-Sykepleie-deltid-ved-HiO)  og ( http://sykepleiediskusjon.net/index.php?showtopic=20018). Det er lett tilgjengelig informasjon og blant de første treffene etter skolens egne sider. Dette er vel ikke ønskelig?

Hembre, du tar over roret på et institutt som trenger ny frisk innsats. Jeg vil advare deg fra å konkludere for tidlig. Ei heller bør du svare studentene deres at det skal være tøft å studere. Det er en selvfølge. Det er ansvarsfraskrivelse å legge det på studentene, i beste fall er det en naiv tilnærming. Konsekvensene blir mange. Studentene klager, mye frafall og kanskje enda verre – hvordan tenker fremtidige arbeidsgivere om å ansette student fra HiOA kontra en annen skole?

Du har en utfordring, aksepter det! Hva nå? Ditt viktigste spørsmål er ikke hvem som har skylden, men «Hvorfor er det slik?». Hembre du forteller at du ønsker en god og åpen debatt, og ønsker tilbakemelding. Hva er vel bedre enn å få det direkte fra studentene?

Jeg utfordrer deg Unni Hembre: Lån meg det største auditoriet og la oss sammen invitere tidligere studenter, nåværende og potensielle studenter til en kveld med mulighet til å dele erfaringer og ønsker. Jeg er en knallgod Host, sammen gjør vi det i ekte Senkveld stil. Varmt og morsomt. Med i bagasjen videre vil du ha matnyttig kunnskap til gjøre de rette trekkene. Jeg har nettverket til å la det skje. Tar du utfordringen Unni Hembre, ja, da blir du instituttlederen som viser en ny stil som tiltrekker.

Det er en selvfølge at kunnskap er viktig. Ja til master, men få orden først! 

Jeg utfordrer deg Unni Hembre: Lån meg det største auditoriet og la oss sammen invitere tidligere studenter, nåværende og potensielle studenter til en kveld med mulighet til å dele erfaringer og ønsker.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse