fbpx Nytt pakkeforløp for tiden etter kreftbehandlingen Hopp til hovedinnhold

Nytt pakkeforløp for tiden etter kreftbehandlingen

Anne Grethe Erlandsen

Arbeidet med et nytt pakkeforløp for å følge opp kreftpasienter er i gang.

Våren 2018 fikk Helsedirektoratet i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å lage et pakkeforløp for kreftpasienter etter at de er ferdig med behandlingen.

– Målet er at kreftpasientene skal følges opp bedre hjemme i kommunene, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

«Alle» skal med

Ifølge Erlandsen er tanken at Helsedirektoratet sammen med fagfolk, pasientorganisasjoner, fagorganisasjoner, pårørende og pasienter skal lage et pakkeforløp som kan fungere ute i kommunene. I september holdt Helsedirektoratet rådslagning for å informere alle samarbeidspartnerne om arbeidet med pakkeforløpet, og det var åpent for å komme med innspill. 

– Det er viktig å få innspill om hvilke erfaringer pasienter, fagfolk, pårørende, organisasjoner og etterlatte har, slik at det kan bringes videre.

Hvordan det videre arbeidet med pakkeforløpet blir, er det ifølge Erlandsen direktoratet som må svare på.

– Ikke sitt på gjerdet

Det nye pakkeforløpet skal være implementert i alle kommuner i løpet av tre år.

– Når skal Helsedirektoratet være ferdig med oppdraget, slik at kommunene kan begynne implementeringen?

– Det er ingen grunn til at kommunene skal sitte på gjerdet og vente på pakkeforløpet fra Helsedirektoratet. Kommunene skal sørge for at kreftpasienter tas godt imot. Vi har god dialog med Kreftforeningen, som forteller oss at flere kommuner allerede har opplegg for å sikre at kreftpasientene følges opp på en god måte av kreftkoordinatorer i kommunehelsetjenesten, sier Erlandsen.

Puslespill

Pakkeforløpet «Kreftpasienter hjem» skal ha en plan for hvordan pasientene skal følges opp når det gjelder fysisk helse og psykososiale forhold, og hvordan pårørende og etterlatte skal følges opp.

– Mange som har overlevd kreftbehandling, har i tillegg andre diagnoser. Det kan være hjertesykdom, slag eller andre tilstander som trenger oppfølging. Alt dette skal sys sammen i et pakkeforløp som sørger for at pasienten føler seg ivaretatt. Det er et puslespill, sier Erlandsen.

På sykehus har de ifølge statssekretæren hatt stor suksess med å ansette egne koordinatorer i pakkeforløpene.

– Det er mulig at det er veien å gå også i pakkeforløpet «Kreftpasienter hjem», sier hun.

Kommunehelsetjenesten har gode fagfolk

– Finnes det nok fagfolk ute i kommunene til at dette er gjennomførbart?

– Ja. Kommunehelsetjenesten har gode fagfolk. Fra 2020 skal alle kommuner i tillegg ha psykologkompetanse, som også kan brukes i dette arbeidet. Og vi vet at dersom alle sykepleiere hadde kunnet og villet jobbe full stilling, så hadde vi ikke hatt sykepleiermangel, sier Erlandsen.

– Er du sikker på at alle kommuner klarer dette?

–  Jeg kjenner kommunene godt, og jeg har ennå ikke hørt at noen av dem har brukt sykepleiermangel som en unnskyldning for at dette ikke er en god idé. Tvert om. Dersom vi ikke innfører et pakkeforløp som ivaretar kreftpasientene hjemme, vil det resultere i større helseproblemer og belaste helsetjenesten enda mer, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse