fbpx - Kastraksjonskrav er brudd på menneskerettighetene Hopp til hovedinnhold
Ny rapport om endring av kjønn:

- Kastraksjons­krav er brudd på menneske­rettighetene

Ekspertutvalg mener egenerklæring bør være nok for å endre juridisk kjønn.

Fredag fikk helseminister Bent Høie overrakt en rapport om juridisk kjønn fra en ekspertgruppe ledet av advokat Kari Paulsrud.

I dag er det et krav om kastrasjon for å få endret juridisk kjønn. Mange, blant andre brukerorganisasjoner og Amnesty International, har stilt krav om at denne praksisen må opphøre. 


Skille behandling og jus

Rapporten konkluderer med at dagens praksis er i strid med sentrale menneskerettigheter, og anbefaler at man skal ha rett til å endre juridisk kjønn uten at det kreves bestemte former for helsehjelp i forkant. 

Ekspertgruppa anbefaler at en persons ønske om endring av juridisk kjønn skal skilles fra den medisinske behandlingen vedkommende eventuelt ønsker å gjennomgå. 

Ekspertgruppa anbefaler også at det utarbeides en nasjonal faglig retningslinje for helsehjelp til personer som opplever kjønnsdysfori (se faktaboks).


Egenerklæring nok

En egenerklæring til folkeregistermyndigheten bør ifølge rapporten være tilstrekkelig for endring av juridisk kjønn, med en aldersgrense på 18 år. Rapporten foreslår også at barn skal kunne endre juridisk kjønn gjennom erklæring fra barnets verger, etter godkjenning fra Fylkesmannen. Barnet skal da høres.

I rapporten heter det:

– Dersom barnet har fylt 12 år er det et vilkår for godkjenning at barnet har samtykket. Ungdom mellom 16 og 18 år skal selv kunne framsette erklæring om endring av juridisk kjønn. Barnets verger skal bli informert, med mindre særlige grunner taler mot det. Dersom en eller begge vergene motsetter seg endring av juridisk kjønn, eller ikke er informert, må det foreligge godkjenning av Fylkesmannen.

Hva så om man ønsker å bytte tilbake til det juridiske kjønnet man hadde? Ifølge rapporten vil dette bare være aktuelt for et fåtall, men at det bør være åpning for å endre juridisk kjønn på nytt dersom det er særskilte grunner. 

Ekspertgruppa ønsker også at spørsmålet om innføring av en tredje kjønnskategori utredes nærmere. 


Høie: – Vil følge opp

Helseministeren tar sikte på å sende et lovforslag på høring før sommeren:

– Dagens ordning for endring av juridisk kjønn henger etter samfunnsutviklingen, og Norge har fått kritikk for å bryte med menneskerettighetene. Regjeringen ønsker å gjøre det enklere å endre juridisk kjønn i samsvar med den enkeltes kjønnsidentitet. Jeg vil raskt følge opp denne rapporten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

– Jeg vil også takke alle de som over lang tid har stått på og arbeidet for denne saken. Jeg vet at det har vært en stor belastning for enkelte, sier Høie.

Les hele rapporten her

Disse har sittet i ekspertgruppa:

Kari Paulsrud, advokat og ekspertgruppas leder. Advokatkollegiet Kindem & co, Oslo
Stefan Arver, endokrinolog. Seksjonssjef ved Senter for andrologi og seksualmedisin, Karolinska universitetssykehus, Stockholm
Ira Haraldsen, psykiater. Leder ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme, Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst RHF
Trond Aarre, psykiater. Avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter, Helse Vest RHF.
Line Merete Tangen Aanerød, spesialist i klinisk voksenpsykologi og sexolog. Psykosomatisk institutt, Skien
Asle Offerdal, spesialist i klinisk voksenpsykologi. Egen praksis, Oslo
Thomas Mørk Tønseth, spesialist i allmennmedisin, spesialist sexologisk rådgivning NACS. Brynsenglegene, Oslo
Hege Raastad Basmo, spesialist i samfunnsmedisin. Leder for Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar-regionen, kommuneoverlege i Hamar kommune.
Britt Ingjerd Nesheim, professor emerita, dr.med, spesialist i obstetrikk og gynekologi, Universitet i Oslo 
Esben Esther Pirelli Benestad, professor, lege, spesialist i klinisk sexologi NACS. Universitetet i Agder og Grimstad MPAT-Institutt/NB22 
Trine Fernsjø, jurist. Nestleder i Trygderetten, Oslo.
Thom Arne Hellerslia, dommer, Kristiansand tingrett 
Ingun Wik, pediatrisk sykepleier og helsesøster. Ledende helsesøster ved helsestasjon for LHBT- ungdom, Oslo.
Janneke van der Ros, førsteamanuensis i statsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer
Tone Maria Hansen, daglig leder, Harry Benjamin ressurssenter 
Jan Elisabeth Lindvik, nestleder og daglig leder i Forbundet for transpersoner i Norge
Luca Dalen Espseth, rådgiver for kjønnsmangfold, Landsforeningen for lesbiske, homofile og transpersoner 
Line Halvorsrud, leder, Skeiv Ungdom

0 Kommentarer

Annonse
Annonse