fbpx – Vi trenger pakkeforløp for sårpasienter Hopp til hovedinnhold

– Vi trenger pakkeforløp for sårpasienter

Ingvild Kjerkol vil ha kroniske sår høyere opp i helsedebatten.

– Utfordringen med kroniske sår er større enn man kan få inntrykk av. Dette er ikke langt fremme i helsedebatten, sier Ingvild Kjerkol (Ap) i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

For halvannet år siden fremmet hun sammen med flere partifeller fra Arbeiderpartiet og Kjersti Toppe fra Senterpartiet et representantforslag om å få utredet tilbudet til pasienter med kroniske sår. Forslaget ble nedstemt.

Oppdage tidligere

Nå mener hun det bør komme en form for pakkeforløp for disse pasientene.

– Det kan være vanskelig for pasienter som har kroniske sår. Det er stigmatiserende, og sårstell kan være forbundet med ubehag for pasienten, sier hun.

Organiseringen er ikke optimal, mener hun. 

– Hvis vi kan oppdage og behandle sår tidligere, slik at de ikke utvikler seg, er det bedre for pasientene. 

Det finnes faglige retningslinjer for sårbehandling, men de mer alvorlige sårene bør komme inn i en form for pakkeforløp, mener hun.

– Det var det vi foreslo, uten at vi brukte ordet pakkeforløp. Dette vil vi se på igjen, sier hun.

Ikke kommet med gode nok løsninger

Kjerkol mener helseminister Bent Høie (H) ikke har kommet med gode nok samhandlingsløsninger på kroniske sår i primærhelsemeldingen eller i noen av de overordnede sakene Stortinget har behandlet fra regjeringen.

– Jeg anser behandling av kroniske sår som en del av helsetjenestens faglige ansvar, men helsemyndighetene burde kanskje ha sterkere føringer og gjerne et pakkeforløp for kroniske sår, sier hun.

– Arbeiderpartiets holdning er at uansett hva som feiler deg i vår felles helsetjeneste, så skal du få et helhetlig pasientforløp. Men når det gjelder kroniske sår har man nok organisert seg på en måte som ikke fremmer kompetanseutvikling. 

Sårklinikker

Sår som er lette å behandle, og som er forbigående, skal man lære om i løpet av utdanningen, mener Kjerkol.

– Kroniske sår kan være medisinsk kompliserte, gi alvorlige plager og komplikasjoner. Det kan også føre til isolasjon hvis sår blir sjenerende eller smertefulle på en måte som hindrer bevegelsesfriheten. Da må man ha mer samhandling, og tjenesten må bygge rundt en effektiv behandling. Sårklinikker kan være en løsning, mener hun.

c I vårt representantforslag fra 2017 ba vi om å få dette utredet, for det er vanskelig for Stortinget å peke på ett effektivt virkemiddel, sier hun.

– Om pasienter som behandles hos fastlegen, får en uforholdsmessig stor økonomisk byrde av måten kroniske sår finansieres og organiseres på, må vi se på det.

Les også intervju med Kjersti Toppe (Sp): – Mye kan gjøres bedre

Carl-Erik Grimstad (V): – Vi må bli bedre

– Det er variasjoner i tilbudet til pasienter med kroniske sår, dessverre, og for Venstre er det viktig med et godt og likeverdig tilbud til alle.

Det sier Carl-Erik Grimstad, som sitter i helse- og omsorgskomiteen for Venstre.

– Vi må bli bedre på både forebygging og behandling av pasienter med kroniske sår. Vi må også jobbe videre for å sikre et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud for denne pasientgruppen som for alle andre grupper, mener Grimstad.

– Ulik finansiering, avhengig av hvor tjenesten ytes, er en problemstilling som gjelder mange områder og som vi må fortsette arbeidet med å finne gode løsninger på, mener han.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse