fbpx Nav beklager misforståelser Hopp til hovedinnhold

Nav beklager misforståelser

Bildet viser Kerstin Bang

Man kan søke om nye hjelpemidler selv, uten å måtte gå veien gjennom ergoterapeut, og uten å ha brukerpass. Nav beklager at de ikke informerte Kerstin Bang tydeligere.

– Her har det nok skjedd noen misforståelser på begge sider, og jeg kan ikke annet enn å beklage fra vår side, sier Bente Kaldheim, avdelingsdirektør for Navs Hjelpemiddelsentral i Oslo og Akershus.

Hun snakker om Kerstin Bang  som fikk trykksår mens hun ventet i godt over to måneder på ny luftpute til å sitte på i rullestolen, etter at den hun hadde gikk i stykker. Bang mener stivbeinte regler hos Nav er blant årsakene til at hun fikk trykksår.

bildet viser Bente Kaldheim

Brukerpass var gått ut

Kaldheim har gått gjennom saken til Kerstin Bang etter å ha lest Bangs versjon av hendelsen.

– Jeg har ingen skriftlig informasjon om hva som skjedde ved den første henvendelsen fra Bang i mai. Men det er i hvert fall slik at man ikke trenger brukerpass for å søke om eller bytte et hjelpemiddel. Det er heller ikke noe i veien for at man kan bytte og søke selv, uten å gå via ergoterapeuten.

Fakta
Hva er et brukerpass?

Brukerpass er en fullmakt som gir hjelpemiddelbrukere større innflytelse og ansvar i egen sak.

Du kan ta direkte kontakt med hjelpemiddelsentralen eller hjelpemiddelfirma, og du trenger ikke gå veien om kommunal terapeut.

Kilde: NAVs nettsider

Bente Kaldheim ser at Bangs brukerpass i Buskerud var gått ut i desember 2010.

– Så hun hadde ikke hatt det på åtte år da hun kontaktet oss i mai i fjor. Derfor ble hun rådet til å ta brukerpasskurs. Men hadde hun hatt et gyldig brukerpass fra Buskerud, kunne hun fint ha brukt det hos oss. Vi kunne ha informert Bang om at hun kunne fått nytt brukerpass gjennom telefonmøte. Det kunne hun fått uten å måtte vente til høsten.

Nav har et landsomfattende arbeid pågående denne våren for å gjøre brukerpassordningen lik og bedre tilgjengelig for hele landet.

– Vi kunne vært tydeligere

– Men hvorfor alt dette snakket om brukerpass hvis hun ikke trengte det?

– Jeg kjenner ikke til hva som ble sagt i den første henvendelsen, men det kan virke som vi kunne vært tydeligere på at det ikke er noe i veien for å søke selv, dersom man klarer det. Det er Navs mål at de som kan klare seg selv, får mulighet til det. Men utfordringen er at selv om du kjenner ditt eget behov, har du ikke nødvendigvis oversikt over alle hjelpemidlene, sier Kaldheim.

Hun mener det heller ikke er enkelt å vite akkurat hvilke sitteputer man skal velge fra rammeavtalen i hjelpemiddeldatabasen til Nav. Man må også begrunne hvorfor man trenger en annen pute enn de som er rangert som førsteprioritet i rammeavtalen.

– Derfor er det ofte enklere at en terapeut som har denne kunnskapen, gjør den jobben, sier Kaldheim.

Det er Navs mål at de som kan klare seg selv, får mulighet til det.
Bente Kaldheim

Uklart om brukerpass

På nettsidene til Nav står det at med brukerpass kan du «ta direkte kontakt med hjelpemiddelsentralen eller hjelpemiddelfirma, og du trenger ikke gå veien om kommunal terapeut.»

– Da virker det jo som du må gå veien om terapeut dersom du ikke har brukerpass?

– Ja, jeg ser at det kan leses slik. Men om du går på nav.no og skriver «søke hjelpemidler» i søkefeltet, får du opp følgende, sier Kaldheim og siterer:

«Alle som har langvarig behov for hjelpemidler kan søke. Hvis du er usikker på hva du trenger, er det best å søke råd hos noen som kan hjelpe deg. Vi anbefaler at du tar kontakt med helsetjenesten i kommunen du bor. De har god erfaring med å utrede behov og å søke, og vil også kunne følge deg opp hvis du ønsker det.»

Flere misforståelser

Det har vært enda flere misforståelser i Kerstin Bangs sak. Kaldheim ser at Nav misforsto første henvendelse i mai og sendte av gårde en reparasjons-kit til luftputen.

– Den 27. juni fikk vi en ny henvendelse. Da sto det at puten måtte byttes og at det hastet. Men ergoterapeuten hadde ikke skrevet noen begrunnelse. Her burde vi ha tatt kontakt med ergoterapeuten på telefon. I stedet ble søknaden sendt i retur den 6. juli, og det kom ny søknad til oss den 18. juli. Her kunne vi spart tolv dager på å innhente begrunnelsen per telefon.

– Men Kerstin Bang kunne altså søkt selv fra første stund, så hadde kanskje to måneder blitt spart?

– Ja, hvis hun begrunnet behovet, hadde hun kunnet det. Jeg skal ta det opp med servicesenteret vårt hvordan vi kan informere bedre om hvordan de som kan klare det selv, skal gå frem.

Kerstin Bang er glad for at ikke reglene er så stivbeinte som hun først trodde:

– Men dette er i beste fall et eksempel på dårlig informasjon fra Nav. For jeg fikk klar beskjed i telefonen om at jeg ikke kunne søke om ny pute selv, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse