fbpx Pasienter med fotsår fikk telemedisin Hopp til hovedinnhold

Pasienter med fotsår fikk telemedisin

Pasienter med diabetiske fotsår ble fulgt opp med telemedisin, men måtte likevel ofte inn til konsultasjon.

Årlig foretas det 400–500 amputasjoner over ankelnivå hos personer med diabetes i Norge. 85 prosent av dem skyldes diabetiske fotsår.

Diabetes øker risikoen for nerveskader og nedsatt blodsirkulasjon i beina. Diabetiske fotsår skyldes hovedsakelig komplikasjoner av diabetes: Nevropati og arteriosklerose (åreforkalkning). Nevropati i føttene er vanligste årsak til at fotsår oppstår. Nedsatt sirkulasjon gir vevet mindre oksygen og næringsstoffer slik at kroppens evne til å hele sårene reduseres. Høyt blodsukker er med på å øke risikoen for infeksjon.

Les også:Finn risikoføttene!

Følges opp via skjerm

Høgskulen på Vestlandet og Stavanger universitetssykehus samarbeider om et forskningsprosjekt for å undersøke om oppfølgingen av diabetespasienter med fotsår kan gjøres like godt telemedisinsk i primærhelsetjenesten med oppfølging i poliklinikk.

Det første resultatet ble klart i 2018 og viste at tiden det tar før sårene var helet, var ganske lik for de to oppfølgingsmetodene. I gjennomsnitt ble såret helet på 3,4 måneder i telemedisin gruppe vs. 3,8 måneder i gruppen med tradisjonell poliklinisk oppfølging. Men det var færre amputasjoner i gruppen som fikk telemedisinsk oppfølging: 6,4 prosent, mot 14,8 prosent i gruppen som fikk oppfølging på poliklinikk.

Ble bare et supplement

De to gruppene pasienter besto av 88 pasienter som fikk tradisjonell oppfølging i poliklinikker og 94 pasienter som ble fulgt opp med telemedisin i primærhelsetjenesten.

– Vi bruker en webbasert samhandlingsplattform, en slags sårjournal, der både spesialist- og kommunehelsetjenesten har tilgang til de samme opplysninger om pasienten. Tilgang er enten via pc eller smarttelefon/mobil for å kommunisere via tekst og bilder. På denne måten har helsepersonell begge steder samme informasjon tilgjengelig, forklarer professor Marjolein M. Iversen ved Høgskulen på Vestlandet.

Studien viste at bruk av telemedisin ikke førte til et lavere antall konsultasjoner. Slik blir telemedisin bare et supplement til den tradisjonelle behandlingen. Derfor vil forskningen fortsette i to år til for å finne mer ut av dette, forteller hun.

– Meningen med å ta i bruk telemedisin er at dette kan lette situasjonen for pasientene ved at de slipper å reise til sykehus eller legesenter. For helsepersonell i kommunehelsetjenesten er målet at de får mer kompetanse og et tettere samarbeid med klinikken. Dessuten skal innovasjonen gi besparelser for helsevesenet. Vi ønsker nå å finne ut hvorfor resultatet ble slik med tanke på antall konsultasjoner, sier Iversen.

Vil forske videre på sårene

Det kan være flere grunner til at pasienter som brukte telemedisin likevel måtte inn til konsultasjon: at pasienten hadde så kompliserte sår at de måtte ha mer omfattende behandling enn hjemmetjenesten kunne gi, eller at hjemmesykepleien eller fotteamet på sykehuset følte seg usikker, forklarer Iversen.

– I videre studier ønsker vi også å finne ut hvordan det gikk med de sårene som ikke var helet etter de tolv månedene pasientene ble fulgt. Og om hva som ligger bak tallene for amputasjoner, sier hun.

I videreføringen av studien i 2019–2020 vil forskerne også innlemme leggsår i studien.

Du kan se filmen Stavanger universitetssykehus har laget om prosjektet her.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse