fbpx Per Nortvedt Hopp til hovedinnhold

Per Nortvedt

Professor emeritusSenter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

Innlegg av Per Nortvedt som professor emeritus:

Kan tvillingabort forsvares etisk?

Vi har sterke moralske intuisjoner mot å ta liv, og dette gjelder også i situasjoner hvor man skal ta livet av det ene fosteret og la det andre leve, skriver professor Per Nortvedt.

Tilbake til Nightingale

For Florence Nightingale er erfaringsdimensjonen helt sentral i forståelsen av sykepleiens funksjon og verdigrunnlag.

Når hjelperen krenker

I sine mest sårbare øyeblikk kan pasienter oppleve å få en kreftdiagnose slengt ut i en bisetning eller få kroppen sin omtalt på en nedlatende måte, skriver Per Nortvedt.

Hva er autonomiens grenser?

Valg som tas av personer som er beslutningskompetente skal respekteres av helsepersonell, men det er noen klare grenser.

Sykepleie og ondskap

Det viktigste vi kan gjøre for å styrke sykepleierrollen og sykepleiens profesjonsetikk, er å fokusere på sykepleierens moralske og faglige autonomi

Innlegg av Per Nortvedt som professor:

Innlegg av Per Nortvedt som sykepleier, professor i medisinsk etikk, UiO og professor II ved HiOA:

Vi må ta noen smertefulle diskusjoner

Tillater meg etter mange år som underviser og forsker, tidligere i klinisk arbeid til akutt og kritisk syke pasienter, å komme med noen kommentarer til den pågående debatten om kvalitet i sykepleierutdanningen.

Innlegg av Per Nortvedt som professor i medisinsk etikk:

Fru Hansen vil ikke mer. Eller?

Det er et viktig etisk prinsipp at all behandling skal være til pasientens beste, men beslutningsansvaret ligger hos den ansvarlige behandleren, skriver Lillian Lillemoen og Per Nortvedt.

Ubehag er ikke nok

Moral og innlevelse må vernes om. Bærebjelkene i etikken er skjøre. Det har all erfaring og historie vist oss gjennom overgrep og ondskap i liten og stor skala, også utført av leger og sykepleiere i uniform.

Hva er faglig forsvarlig hjemmesykepleie?

Kriterier for forsvarlige tjenester og omsorgsfull hjelp i hjemmesykepleien må utvides i tråd med sykepleiens grunnlag og hensikten med tjenestene.

Dialog gjør det lettere

 

Alvorlig sykdom hos pasienter kan involvere spørsmål om hva som er nyttig behandling og akseptabel livskvalitet.

Studenter sier ikke ifra
Studenter i praksis på sykehjem reagerer på måten pasienter blir behandlet, men tør ikke si ifra.
Annonse
Annonse