#Hva er egentlig sykepleie?

Seks av ti sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver de mener andre burde utføre, viser Sykepleiens ferske undersøkelse. Likevel er ikke alle sykepleier enig i at renhold og matlaging aldri er sykepleie.

Sykepleiens redaktør om sykepleie

Er sykepleie et grensetilfelle?

Sykepleiere vil helst «bare» være sykepleiere, men får det ikke alltid helt til.

Sykepleiens undersøkelse

6 av 10 sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver de mener andre burde utføre

Renhold og kjøkkenarbeid stjeler tid i en hektisk arbeidshverdag, mens sentrale sykepleieroppgaver må vente, viser en ny undersøkelse.

Eli Gunhild By, NSF-leder, pressekonferanse om lockout

– Skulle ønske jeg kunne be sykepleiere si nei til arbeidsoppgaver

Sykepleiere bør si klart fra når det de må gjøre, ikke er sykepleieroppgaver, mener forbundsleder Eli Gunhild By.

– Sykepleiere må kunne vaske et nattbord

Når man først gjør et stell, bør sykepleiere kunne vaske over nattbordet samtidig. Men konteksten er viktig, mener Iren Luther i Fagforbundet.

Petter Brelin

Leder for allmennlegene: – Jeg må også tørke oppkast

– De ubehagelige oppgavene ligger rett foran oss, på skotuppene våre, mener lege Petter Brelin.

HR-direktør på sykehus: – Helsefagarbeiderne må inn i sykehusene igjen

Det er for kostbart for samfunnet å la sykepleiere gjøre oppgaver som renhold og kjøkkentjeneste, mener HR-direktør ved Ahus, Jan Inge Pettersen.

Kommunal leder: – Ja, jeg setter sykepleiere til å styre kjøkkenet

En dag i uken har sykepleierne kjøkkentjeneste. – Det må jeg for å få helgene til å gå opp, sier Gry Knutzen, seksjonsleder på kommunal døgnenhet på Aker.

Illustrasjon av menneskegruppe med hver sin snakkeboble.

Les sykepleiernes egne beskrivelser av sin jobbhverdag

Mange sykepleiere uttrykker frustrasjon over arbeidsoppgaver de mener går på bekostning av hva de egentlig burde brukt tiden sin på. Her er et utvalg fritekstsvar fra Sykepleiens spørreundersøkelse.

Hva gjør sykepleiere egentlig

En dag i hjemmetjenesten: – Jeg teller ikke minutter

Sykepleier Anne Ragnhild Kråkeland Olsen rakk ni pasienter, en pleieplan og en bestilling hos ergoterapeuten før lunsj. 

Kjersti Klovning Skare, sykepleier på Utsira

Sykepleieren som må gjøre alt

Sykepleierne på sykehjemmet på Utsira må både kunne rulle stikklaken og kjøre ambulanse.

Sykepleier gir pasient noe å drikke

Grunnleggjande sjukepleie gjeld liv og død

Den grunnleggjande pleien gir menneskeleg kontakt, ei opning til omverda, nokre gongar den einaste.

Kan sykepleieteoretikerne svare på hva sykepleie er?
Tegnehanne

Tegnehanne: Sykepleie er å ta med deg jobben hjem, enten du vil det eller ei

Sykepleie er blant annet å bry deg om ting du aldri trodde du skulle bry deg om, slår Tegnehanne fast.

Trenger vi sykepleieteori?

For å kunne argumentere overbevisende for å opprettholde sykepleieprofesjonens ansvar og kjerneoppgaver trenger vi en kollektiv og samlet stemme.

Tilbake til Nightingale

For Florence Nightingale er erfaringsdimensjonen helt sentral i forståelsen av sykepleiens funksjon og verdigrunnlag.

Kari Martinsen, professor emerita, sykepleier, filosof

Kari Martinsen: – Pleien tar den tiden den tar

Hun ønsker seg ulydige sykepleiere. – Noen må stå på for syke og pleietrengende, sier sykepleiefilosof Kari Martinsen.

Hva har sykepleiere felles?
Bildet viser Thomas Pettersen

Anestesisykepleieren: – Pasientene kommer til oss og gir fra seg kontrollen over egen kropp

Potente medikamenter og avanserte maskiner: Men en viktig del av jobben gjør Thomas Pettersen med hendene.

Helsesykepleier Randi Elisabeth Olsen har seksualundervisning for tiende klasse i Tromsø

Helsesykepleieren: – Mitt viktigste verktøy er meg sjøl

Randi Elisabeth Olsen bruker både etikken, anatomien, fysiologien og en del av de tekniske prosedyrene fra grunnutdanningen når hun skal være helsesykepleier for de unge i Tromsø.

Bildet viser Anne Cecilie Strand.

– For meg er intensivsykepleie den ultimate videreutdanningen

Anne Cecilie Strand gir intensivsykepleie til de sykeste barna i landet.

Psykiatrisk sykepleier i Nordreisa

Få sykepleiere bruker seg selv like mye som psykiatriske sykepleiere

Psykiatrisk sykepleier Eilin Storaas' jobb er å møte mennesker der de er, forstå det de forstår, være ydmyk og tjene.

Bildet viser Inger Liv Svendsgård.

Operasjonssykepleieren: – Alt jeg gjør, handler om å ikke skade pasienten

Inger Liv Svendsgård tåler både blod, tempo og sterke følelser.

bildet viser jordmor Anette Steelman

Jordmor på toppen

Anette Steelman tenker ikke at hun er sykepleier i bunn, men heller jordmor på topp. – Identiteten som jordmor er mye sterkere enn identiteten jeg hadde som sykepleier, sier hun.

Bildet viser en ung jente som virker fortvilet. En støttende hånd ligger på skulderen. I hånden hennes holder hun et lommetørkle.

Hva er sykepleie i psykisk helse- og rustjenesten?

Sykepleieutdanningen trenger en spesialisering som er rettet mot rus- og psykiatrifeltet.

Hvorfor ble det sånn?

– Det er tøffere i dag enn på 50-tallet

– Det er viktig at folk kjenner til betydningen av sykepleiernes innsats, sier Åshild Fause.

Mener sykepleierne oversvømmes av ansvar

For å «overleve» i dagens organisering kan det hjelpe sykepleierne å betrakte yrket sitt som et håndverk heller enn omsorg, mener Ole Jacob Thomassen.

Hierarkiet vi ikke snakker om

– Sykehushierarkiet lever i beste velgående, særlig inni hodet på folk, sier Nina Olsvold. Hun har forsket på sykepleieres yrkesrolle i sykehus.

– Det vil alltid være et hierarki

De merker at det er et maktforhold. Men sykepleiere på to medisinske sengeposter ved Sørlandet sykehus føler ikke at hierarkiet i sykehuskorridorene begrenser dem i jobben.

Er sykepleie tydeligere definert i andre land?
Bildet viser Tone Lill Bek, sykepleier med erfaring fra Danmark.

Hjelpepleierne hadde kontroll på mat og stell

Her i Norge gjør sykepleierne ­mer av alt. Det var annerledes i Danmark, og det likte Tone Lill Bek godt.

Bildet viser Abdallah Abudayya, palestins sykepleier, førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole.

Sykepleierne var oftest menn

Hvis en pasient døde, var det ganske vanlig at pårørende skyldte på sykepleieren. I ­Gaza var det en helt annen arbeidshverdag for ­Abdallah Abudayya.

Bildet viser Sezer Kisa

Mer utbredt med assistenter enn i Norge

Både i Tyrkia og i USA var det ­flere nivåer av sykepleiere med ulik lengde på utdanningen, ­forteller Sezer Kisa.

Bildet viser Luiza Stawowy, operasjonssykepleier på Rikshospitalet.

Vi kunne aldri kalle legen ved fornavn

Det å ta en kaffe med kirurgene og ha en faglig diskusjon med dem hadde vært utenkelig i Polen, forteller Luiza Stawowy.

For meg handler sykepleie om ...

En hverdag på hospitalet

Det er godt at kompetente kolleger, med ny giv og tomme blærer, kommer og overtar for en, så man kan kople ut før neste skift. Selv om det bare er noen timer til.

Hvis vi har tro på at det nytter, smitter det over på pasienten

Det jeg kan gjøre, er å vise henne at hun ikke er alene, vise henne de små stripene av lys som skinner inn.

Fra Florence til Frøken Detektiv

De små forandringene forteller meg at det er noe i gjære. Herr Hansen lokker frem detektiven i meg, skriver Caroline Boda Sakariassen.

Uten

Jeg har alltid følt meg nærmest kjernen av sykepleien når jeg tar noe vekk.

Debattmøte på Kulturhuset i Oslo

Innledning til debatt ved Liv Bjørnhaug Johansen: Hva er egentlig sykepleie?

6 av 10 sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver de mener andre burde ha utført. Se debatten fra Kulturhuset i Oslo her, direkte eller i opptak.

Innledning til debatt ved Kari Bugge: Hva er egentlig sykepleie?

6 av 10 sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver de mener andre burde ha utført. Se debatten fra Kulturhuset i Oslo her, direkte eller i opptak.

Debatt: Hva er egentlig sykepleie?

6 av 10 sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver de mener andre burde ha utført. Se debatten fra Kulturhuset i Oslo her, direkte eller i opptak.

Utgaven på papir

Kjøp Sykepleien på papir her

I Sykepleien på papir går vi i dybden på ett tema om gangen. Du kan kjøpe bladene enkelt her.