fbpx Elektronisk kurve skaper frustrasjon og forsinkelser Hopp til hovedinnhold

Elektronisk kurve skaper frustrasjon og forsinkelser

Bildet viser June Karlgård

Nattevakt June Cecilie Karlgård er oppgitt over den nye elektroniske kurven og leger som ikke tar telefonen når de er på vakt.

– Vi «bat-nurses» er en egen klan på natta her. Vi stoler på hverandre, sier sykepleier June Cecilie Karlgård.

Hun har vært nattevakt på DPS Elverum–Hamar siden 2019. Det ligger like utenfor Hamar.

Karlgård jobber på to avdelinger: Døgnenhet 1 og på en lukket psykosepost. Hun forteller at etter at Sykehuset Innlandet gikk over til den elektroniske legemiddelkurven Metavision, har problemene hopet seg opp.

Fakta
Dette er elektronisk kurve:

En elektronisk kurveløsning er en integrert del av elektronisk pasientjournal og gir oversikt over ulike parametere i pasientens tilstand – eksempelvis temperatur- og blodtrykksmålinger, medisindoser, labsvar, observasjoner, med mer.

Kurven inneholder også informasjon om hvilken behandling som er gitt og skal gis, ordinasjoner fra legen og signaturer for dobbeltkontroll samt andre opplysninger av relevans for behandlingsforløpet.

– Vanskeligere med strakstiltak

– Jeg vil si at elektronisk kurve har ført til dårligere pasientbehandling, sier Karlgård.

– Hvordan da?

– Først og fremst har det blitt vanskeligere med strakstiltak.

Hun forklarer at de før kunne ringe til vakthavende lege og be om behovsmedisin, for eksempel Sobril. De fikk forordning over telefon, skrev dette inn i papirkurven og ga medikamentet til pasienten.

Etter både omorganisering og innføring av nytt elektronisk journalsystem må vakthavende lege skrive inn medikamentet i Metavision før sykepleierne og vernepleierne har lov til å gi det til pasienten. Det kan ta tid.

Bildet viser skjermbilde av MetaVision

En overlege til unnsetning

– Når pasienten må vente i timer på beroligende eller sterkere smertestillende, så sier det seg selv at pasienten reagerer. Det blir også dårligere pasientbehandling, sier Karlgård og legger til:

– Derfor er vi avhengige av at vakthavende leger tar telefonen når vi ringer og legger inn behovsmedisin i Metavision med det samme, men det skjer ikke alltid. Dette fører til utrygghet, spesielt på natt når vi ikke har noen behandlere på huset.

– Hva gjør dere hvis ingen tar telefonen?

– Heldigvis har vi en overlege på avdelingen som tar telefonen uansett om han har fri eller er på ferie. Han har kommet oss til unnsetning mange ganger.

Savner ATC-kodene

ATC-kodene på preparatene er ikke lagt inn i den nye elektroniske kurven.

– Det betyr at det tar lengre tid for oss å legge dagsdosettene, tid som vi heller kunne brukt på pasientbehandling. Vi bruker lengre tid på medisinrommet, og det er i tillegg flere operasjoner som skal utføres elektronisk.

DPS-pasientene har også somatiske utfordringer, og Karlgård forteller at det ikke er uvanlig at de står på 20–30 ulike medikamenter.

– Vi er ikke like godt kjent med alle preparatene. Dette ble også en større utfordring da vi måtte lære oss medikamentnavnene på nytt. Metavision opererer ofte med virkestoffet og ikke medikamentnavnene.

Karlgård forteller at hun flere ganger har gitt beskjed om at hun savner ATC-kodene, men ikke har fått respons.

Bildet viser June Cecilie Karlgård

– Har vært mye frustrasjon

– Det har tatt litt tid å sette seg inn i det nye digitale verktøyet. Det har blitt mer tungvint, og det har vært mye frustrasjon.

Karlgård må også få ny tilgang til den elektroniske legemiddelkurven hver gang hun skifter mellom de to avdelingene hun jobber på.

– Jeg må ringe inn til support hver gang. De hyggelige og gjør sitt beste, men sist måtte jeg vente i 16 minutter før jeg kom igjennom på telefon. Så måtte jeg vente nesten en time før tilgang ble gitt. Dette skulle rettes opp i fjor høst, men har ennå ikke blitt gjort.

Medisindøgnet regnes også annerledes med Metavision. Før startet det fra midnatt, men nå starter det om morgenen klokka sju.

– Det er en ulempe for oss på natt fordi pasientene ofte har brukt opp behovsmedisin i løpet av dagen og kvelden. Heldigvis prøver kveldsvaktene å tilrettelegge for oss på natt når det er pasienter som med stor sannsynlighet trenger mer behovsmedisin i løpet av natta.

– Dobbeltkontrollen har ikke forbedret seg

– Dobbeltkontrollen skulle forbedre seg med elektronisk kurve, men det har den ikke. Ved administrering av A-preparater er vi pliktige til å være to med enten sykepleier- eller vernepleierutdanning for å dobbeltkontrollere og føre regnskap før vi gir ut medikamentet til pasienten.

Det er ikke alltid like enkelt å få til i praksis. På den andre avdelingen hun jobber, har hun ofte vært alene sykepleier på vakt.

– Det har hendt at vi nattvakter må ringe mellom avdelinger for å få hjelp til dobbeltkontroll. Men det blir jo ugyldig signering ettersom den som kommer over, ikke har Metavision-tilgang på andre avdelinger og derfor bare kan dokumentere i kommentarfeltet.

Fra tre til to på natt

– Hvis det er mer tungvint nå enn før, har det også ført til mer medisinfeil?

– Det vet jeg ikke. Men jeg skriver avvik på meg selv for den minste lille ting fordi jeg vil at dette skal bli synlig.

– Hva var det siste avviket du skrev?

– Jeg ga zolpidem 5mg i stedet for zopiklon 5mg. En slurvefeil som var relatert til avbrytelser. En pasient med angstanfall måtte ha hjelp.

Karlgård forteller at hun ble anbefalt som tiltak mot avviket å ha igjen døra til medisinrommet mens hun gjør klar medikamentene.

– Men vi har blitt nedbemannet fra tre til to sykepleiere på natt. Det er uforsvarlig å stenge den døra når vi bare er to. Vi må til enhver tid ha oversikt over hva som skjer på avdelingen og bistå pasientene eller kollegaen. Vi har pasienter med sammensatte utfordringer som selvskading og selvmordstanker.

Sykehusledelsen svarer

Direktør for psykisk helsevern Benedicte Thorsen-Dahl ved Sykehuset Innlandet har lest kritikken fra Karlgård. Hun skriver til Sykepleien at de er opptatt av å gi trygg og god pasientbehandling til alle som trenger det.

– Vi ønsker å være en god arbeidsplass. Tilbakemeldinger fra ansatte er en viktig del av vårt kontinuerlige forbedringsarbeid.

Helse Sør-Øst regionale helseforetak er systemeier for Metavision.

Sykepleien har forelagt systemansvarlig Harald Noddeland kritikken, men han hadde ingen kommentar innen fristen som var på flere uker.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse