fbpx – Bruk perorale sprøyter Hopp til hovedinnhold

– Bruk perorale sprøyter

Bente By Jansen og sprøyter

Hvordan unngå at flytende legemidler som skal tas gjennom munnen, gis intravenøst? – Bruk perorale sprøyter hvis du ikke kan bruke beger, råder farmasøyt og redaktør av Felleskatalogen Bente By Jansen.

Mikstur er definert som «flytende preparater til oral bruk», ifølge Norske legemiddelstandarder (NSL). Oral bruk vil si gjennom munnen.

– Men i daglig tale kan mikstur også bety en blanding, sier Bente By Jansen, redaktør av Felleskatalogen.

Kan være dødelig

Det har skjedd at miksturer har blitt gitt intravenøst rett i blodet eller på andre «parenterale» måter, som det kalles, når legemiddelet går utenom tarmen.

Det tragiske er at en slik feiladministrering i verste fall kan være dødelig for pasienten. Det skjedde for eksempel på sykehuset i Elverum i 2018.

– Konsentrasjonen i blodet blir betydelig høyere etter injeksjon sammenliknet med oral administrering. Det fører til en forsterking av effekten og bivirkninger, forklarer Jansen.

Hun fortsetter:

– Økt plasmakonsentrasjon kan gi toksisitet, altså en forgiftning, og kan føre til varige mén for pasienten eller i verste fall død.

– Spør etter perorale sprøyter

– Hvordan kan man unngå feiladministrering?

– Det viktigste tiltaket er å bruke perorale sprøyter hvis man ikke kan bruke beger.

Dette er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger for å forhindre at miksturer ved en feiltakelse gis som injeksjon.

bildet viser peroral sprøyte ved siden av en ordinær sprøyte

– Jeg vil råde alle sykepleierstudenter til å spørre etter perorale sprøyter når de er i praksis. De har lilla stempel og er utformet slik at de ikke kan koples på intravenøse kanyler og katetre, forklarer Jansen.

Hun holder ofte forelesninger om legemiddelhåndtering for sykepleierstudenter over hele landet. Da er bruken av perorale sprøyter et tema hun alltid er innom.

Mikstur skal gjennom munnen

– Er det andre måter man kan sikre seg på?

– Under istandgjøringsprosessen er det veldig viktig å merke godt, både med pasientens navn, navn på legemiddel, styrke og administrasjonsvei, altså på hvilken måte legemiddelet skal gis.

– Videre er det viktig å lære seg legemiddelformene. For eksempel at mikstur er en betegnelse vi bruker om flytende legemidler som tas gjennom munnen, sier Jansen.

Hun legger til at det kan være forvirrende at man bruker flere begreper om ting som betyr det samme: For eksempel kan man si at legemiddelet skal administreres «peroralt», «oralt» eller «per os» for å beskrive at det skal tas gjennom munnen.

Sonde eller peg

– Men det er jo ikke alle pasienter som kan innta et legemiddel gjennom munnen. Hvordan skal man få gitt de flytende legemidlene da?

– Hvis pasienten har sonde eller peg, kan mikstur administreres via disse, sier Jansen.

En stadig større andel av pasienter på sykehus har innlagt sonde eller peg (perkutan endoskopisk gastrostomi) for å sikre optimal ernæring, står det i en veileder fra sykehusapotekene.

Men administrering av legemidler i sonde er som regel ikke en godkjent administrasjonsmåte. Bruk av legemidler utenom godkjent administrasjonsmåte er legens ansvar, legen må derfor foreskrive administrering i sonde hvis sykepleiere skal gjøre det.

– Tabletter som kan løses i vann, og miksturer vil være å foretrekke for slik administrering. Men ikke alle tabletter kan knuses, og de vil ikke være egnet for administrering via sonde, minner Jansen om.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse