fbpx Sykepleiere og farmasøyter samarbeider for dårlig Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere og farmasøyter samarbeider for dårlig

Bildet viser en pille

Sykepleiere diskuterer oftere legemidler med leger enn med farmasøyter, viser studie.

Forskere fra Høgskolen i Østfold er med i et stort internasjonalt forskningsprosjekt om farmasøytisk omsorg. Begrepet er ikke så vanlig brukt i Norge, men det handler om hvordan helsepersonell kan hjelpe pasienter til å få best mulig nytte av legemidlene de tar.

Vil involvere sykepleiere

I studien, der professorene Ann Karin Helgesen og Vigdis A. Grøndahl er medforfattere, har forskerne beskrevet hvilken rolle sykepleiere har i å blant annet overvåke virkning og bivirkning av medisiner.

4888 sykepleiere, 974 leger og 857 farmasøyter i 17 europeiske land svarte på en undersøkelse. Der kom det frem at alle de tre yrkesgruppene mente at kvaliteten ville bli bedre hvis sykepleiere involveres mer.

Samtidig viste studien at samarbeidet mellom de tre yrkesgruppene ikke er så bra.

Mest med legene

Sykepleierne oppga at de oftere diskuterte farmasøytiske problemstillinger med legene enn med farmasøytene. Dette samarbeidet skåret seks av ti mulige.

Men det som utmerket seg i studien, var at sykepleiere og farmasøyter samarbeidet dårlig. Dette samarbeidet fikk en skår på fire av ti mulige.

Forskerne peker på at det kan ha sammenheng med at farmasøyter er den yrkesgruppen som i minst grad blir nevnt som del av det tverrfaglige teamet rundt pasienten. Og at farmasøyter i liten grad kjenner til hvilken rolle sykepleiere har.

I 2020 anbefalte Europarådet å bruke farmasøyter mer i helsetjenesten.

Studien kan leses her: EUPRON: nurses’ practice in interprofessional pharmaceutical CARE in Europe. A cross-sectional survey in 17 countries

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse