fbpx Dette må du vite før du knuser pillen Hopp til hovedinnhold

Dette må du vite før du knuser pillen

bildet viser hele og knuste piller

Enkelte pasienter har vansker med å svelge tabletter eller kapsler. Da kan knusing være et alternativ. Men obs obs: Noen tabletter eller kapsler bør ikke knuses. Vet du hvilke?

Knusing av tabletter er ikke uvanlig i helsevesenet. En undersøkelse ved 19 sykehjem i Nord-Trøndelag publisert i Sykepleien forskning i 2009, viste dette:

  • 42 prosent av sykehjemmene knuste over 20 tabletter daglig.
  • 15 prosent av total mengde knuste tabletter var depot- eller enterotabletter, noe som ikke er anbefalt.

Farmasøyt Rolf Johansen skrev også en fagartikkel om dette i Sykepleien i 2012: Tablettknusing kan få fatale følger.

Sykepleien har ikke klart å finne nyere tall på forekomsten av tablettknusing.

– Knusing av disse er fy-fy:

– Tenk alltid «varsko her!» når du ser depot-ordet eller har en kapsel eller tablett hvor det står «modifisert frisetting» eller «retard». Det samme gjelder enterotabletter. Knusing av disse tablettene og kapslene er fy-fy og skal unngås, sier Bente By Jansen, redaktør av Felleskatalogen.

Når hun reiser rundt og holder foredrag for sykepleierstudenter, er hun alltid innom dette temaet.

bildet viser Bente By Jansen

– Men noen av depottablettene har delestrek og kan dermed deles med depoteffekten intakt. Og noen av depotkapslene kan åpnes. Men innholdet i form av små kuler må da ikke tygges eller knuses, for da vil depoteffekten ødelegges, sier hun.

Depot- og enterotabletter

Depotkapsler eller -tabletter er laget for at virkestoffet skal frisettes over lang tid. Knuser man en slik tablett og gir den til pasienten, får vedkommende for høy plasmakonsentrasjon med en gang, etterfulgt av for lav. Det gir en svært ujevn respons med risiko for både overdoseringssymptomer og manglende effekt.

Enterotabletter er laget for å løses opp i tarmen i et basisk miljø, ikke i et surt miljø som det er i magesekken, lenger opp i fordøyelsessystemet. De har syreresistent beskyttelse rundt seg for å sikre at legemiddelet først frisettes i tarmen.

Knusing vil derfor gjøre at den syreresistente beskyttelsen ødelegges. Resultatet blir redusert effekt og/eller økte gastrointestinale bivirkninger.

Cytotoksiske legemidler

Cytotoksiske legemidler skal heller ikke knuses fordi det innebærer risiko for eksponering hos helsepersonell.

Dersom slike midler må gis i sonde, skal avtrekk/avtrekksbenk benyttes. Tabletten kan forsøksvis løses direkte i 10–30 ml vann i en lukket sprøyte. Roter og rist forsiktig.

Forvekslinger kan skje

Men det er ikke alltid at ord som depot, entero, modifisert frisetting eller retard står i forbindelse med preparatnavnet. Det betyr ikke at legemiddelet er greit å knuse. Er du usikker, bør du undersøke nærmere. Kontakt farmasøyt eller produsenten.

– Vi hadde en sak tilbake i 2008 der betablokkeren metoprolol depottabletter ble forvekslet med vanlige tabletter, med fare for både redusert effekt og bivirkninger. Begge legemidlene het metoprolol, forteller Jansen. 

– Det førte til at vi skrev depot i legemiddelnavnet i Felleskatalogen, og Legemiddelverket la til et varsel om at de fleste pasienter har best nytte av en depottablett, og at det sjelden er grunn til å bruke korttidsvirkende tabletter.

En siste utvei

– Noen ganger må man kanskje knuse disse tablettene likevel, for eksempel ved svelgeproblematikk, sier Jansen og understreker:

– Men da må man vite hva man gjør og kanskje endre dosen. Men i slike tilfeller må det alltid diskuteres med legen først!

Hva kan gå i sonden eller peg?

Flere og flere pasienter på sykehus har sonde eller perkutan endoskopisk gastrostomi (peg). Om de ikke klarer å ta medisin som skal gis per os (gjennom munnen), kan sonde eller peg brukes.

Sykehusapotekene har erfart at det er behov for mer informasjon og veiledning rundt hvordan dette skal gjøres. Derfor er det laget en veileder. Den tar blant annet for seg ansvarsforhold, ulike typer sonde, hva som kan knuses og hva som ikke kan knuses.

Veilederen ligger på nettet og heter «Administrering av legemidler i sonde/peg, en veileder for helsepersonell».

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse