fbpx Hva går ikke sammen med uregistrerte legemidler? Hopp til hovedinnhold

Hva går ikke sammen med uregistrerte legemidler?

Bidet viser ulike legemiddelpakninger

Legemiddelverkets interaksjonssøk har inkludert de mest brukte uregistrerte legemidlene i Norge.

Av og til bruker pasienter legemidler som ikke har markedsføringstillatelse i Norge. Dermed er de ikke registrert i de vanlige oppslagsverkene.

Da kan det være vanskelig å vite hvilke legemidler de ikke bør tas sammen med, altså hvilke legemidler det kan oppstå interaksjoner med (interaksjoner er når en medisin påvirker konsentrasjonen av annen medisin, eller når den hemmer eller forsterker effekten av annen medisin).

For å finne ut det, kan du gå til Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Der er de mest brukte legemidlene uten markedsføringstillatelse inkludert.

Inklusjonskriteriene i databasen

For legemidler som forskrives på resept, er inklusjonen basert på statistikk fra Reseptregisteret over antall brukere som får forskrevet det aktuelle virkestoffet i løpet av siste hele kalenderåret. Hvis dette tallet overstiger 300, vil det aktuelle virkestoffet være inkludert i databasen.

I noen tilfeller vil også slike virkestoffer være inkludert selv om antallet brukere på resept er under 300. Dette gjelder blant annet legemidler som i all hovedsak brukes på sykehus, nye legemidler der bruken er økende og vil forventes å passere 300, samt midler der det forventes at markedsføringstillatelse vil bli gitt senere.

Avregistrerte legemidler vil være tilgjengelig i databasen i kortere eller lengre tid etter avregistreringstidspunktet, avhengig av om midlet fortsatt er tilgjengelig på godkjenningsfritak og hvor stort omfang denne bruken har.

Ulike interaksjonsdatabaser

Andre interaksjonsdatabaser kan du lese om i en artikkel fra Relis i 2017: «Interaksjonsdatabaser er nyttige verktøy».

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse