fbpx Ikke bruk ATC-nummeret for å finne riktig legemiddel å bytte med Hopp til hovedinnhold

Ikke bruk ATC-nummeret for å finne riktig legemiddel å bytte med

bildet viser et pilleglass med røde og et med blå piller

Mange sykepleiere har lært at de skal sjekke ATC-nummeret til et legemiddel for å få opp generisk bytte, altså hvilket legemiddel det kan byttes mot. Men det er ikke anbefalt.

Når du ikke finner et legemiddel på medisinrommet, kan du sjekke om det er et annet legemiddel med samme virkestoff tilgjengelig. Men det er ikke nok at det har samme virkestoff. Det skal også være i samme legemiddelform og styrke for at det skal være direkte byttbart.

Lærte feil på grunnutdanningen og i praksis

Flere av studentene som ble ferdig videreutdannet i år ved Høgskolen i Molde, forteller dette til Sykepleien:

– Vi hadde lært både i grunnutdanningen og i praksis at vi skulle trykke på ATC-nummeret når vi skulle finne generisk bytte for en medisin. Men da vi tok videreutdanningen «Trygg legemiddelhåndtering», lærte vi at det ikke er anbefalt.

Fakta
Dette er ATC-nummer:

ATC er et internasjonalt klassifikasjonssystem for legemidler (Anatomical Therapeutic Chemical) som er anbefalt av WHO. Systemet er hierarkisk, og legemidlene er klassifisert ned til substansnivå.

Sjekk byttelisten

Man bør i stedet sjekke byttelisten, som grupperer de legemidlene som Statens legemiddelverk har vurdert som byttbare i såkalte byttegrupper.

ATC-nummeret viser alle legemidler med samme virkestoff (og noen ganger kombinasjoner med ulike virkestoffer), mens byttegruppen også tar hensyn til legemiddelform og styrke samt andre forhold som kan ha betydning for byttbarhet.

Ofte egne byttelister på institusjoner

Byttelisten viser hvilke legemidler som er automatisk byttbare i apotek, men også sykehuslegemidler inkluderes i listen. Dette er utenom byttelistens formål, men har vært en tjeneste som styrker gjennomføringen av bytte i sykehus.

I institusjoner er det vanlig å utarbeide egne byttelister, da en slik liste ofte vil være utvidet sammenliknet med Legemiddelverkets bytteliste. Legemiddelverkets bytteliste vil imidlertid være et godt utgangspunkt for å utarbeide prosedyrer som sikrer forsvarlig bytte av legemidler i institusjoner.

Klikk på «Medisinbytte» i Felleskatalogen

For å finne Legemiddelverkets byttegruppe for det enkelte legemiddel, kan du gå inn på nettutgaven av Felleskatalogen. Klikk på lenken «Medisinbytte» med røde bokstaver øverst i Felleskatalogtekstene under hvert preparat. Står lenken med grå bokstaver, går det ikke an å klikke på den fordi det ikke finnes noe byttegruppe for dette legemiddelet.

Byttegruppe er også tilgjengelig på Legemiddelverkets egen nettside, legemiddelsok.no

Mer om dette kan du lese i fagartikkelen fra 2020 i Sykepleien: Unngå feil ved generisk bytte.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse