fbpx Spør en farmasøyt om dosetten Hopp til hovedinnhold

Spør en farmasøyt om dosetten

bildet viser Ida Mostrøm Kallekleiv

Hvilke piller kan gå i dosetten, og hvor skal den stå for å bevare legemidlene best mulig? Lurer du på slike ting, lønner det seg å spørre en farmasøyt.

Har du noen ganger tenkt over hva dosetten du legger medisinen i, er laget av, hvilke oppbevaringsbetingelser som kreves, eller hvilke legemidler du absolutt ikke bør legge i dosetten?

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift publiserte i mai en artikkel om vurderinger som bør gjøres før man legger legemidler i dosett (se punktlisten nederst i saken).

Der går de gjennom en hel rekke vurderinger som sykepleiere bør kjenne til, men neppe har tid eller kunnskap til å gjøre hver gang en dosett skal fylles.

Men ikke fortvil – du kan alltids spørre en farmasøyt om råd.

– Støtte for sykepleierne

Ida Mostrøm Kallekleiv har en master i farmasi, er legemiddelrådgiver hos Relis Vest og en av de to forfatterne bak artikkelen om legemidler i dosett.

Hun opplyser at de skrev artikkelen for farmasøyter. Hun påpeker at det er yrkesgruppen som er best til å vurdere om et gitt legemiddel er egnet til oppbevaring utenfor originalemballasjen.

Samtidig mener Kallekleiv det er naturlig at sykepleiere kjenner til innholdet i artikkelen, og at de tar kontakt med farmasøyter ved behov for hjelp rundt slike vurderinger.

– Forhåpentligvis kan artikkelen vår være til støtte for sykepleiere også, sier hun.

bildet viser påfyll av dosett

Kommunale farmasøyter kommer

Sykehusene har farmasøyter eller sykehusapotek som sykepleierne kan konsultere, men i kommunehelsetjenesten varierer det.

– Til nå har cirka 25 kommuner ansatt en eller flere farmasøyter. Antallet er øker, både antall farmasøyter i kommunene og antall kommuner som ansetter farmasøyt, sier Urd Andestad, leder i Norges Farmaceutiske Forening.

Hun påpeker at farmasøytenes oppgaver og ansvarsområder i kommunene varierer.

– Stort sett dreier det seg om legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering. Det inkluderer alt fra legemiddelgjennomganger for enkeltpasienter, legemiddelrådgivning og opplæring, til innkjøp av legemidler og beredskap for kommunen.

Hvis helsepersonell ikke har en farmasøyt tilgjengelig gjennom jobben, kan de alltids konsultere Regionale legemiddelinformasjonssentre (Relis).

Relis gir produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell. De har oppdatert kunnskap, også innen det som er så nytt at det ennå ikke har kommet med i preparatomtalene til de enkelte legemidlene.

– Mye viktig kunnskap

Elfrid Måløy er fagansvarlig for videreutdanningen «Trygg legemiddelhåndtering» ved Høgskolen i Molde. Hun har lest artikkelen om dosett og mener der er mye viktig kunnskap som sykepleierne må ta hensyn til.

– Men det kan ikke bli slik at sykepleierne må kontrollere alt dette i en hektisk hverdag, sier hun og peker på at dette er dels en farmasøytoppgave og dels en lederoppgave.

– Hva tenker du er en lederoppgave?

– Det er fint at vi sykepleiere blir mer bevisste på at også dosetter må vurderes kvalitetsmessig. Imidlertid er det et lederansvar å sikre at det er gode prosedyrer på at dosetter holder kvaliteten. Det må også lages prosedyrer dersom det er utfordringer med dosettene som brukes, og at enkelte medisiner ikke kan legges i dosettene, sier hun.

Fakta
Dette bør vurderes før legemidler legges i dosett:

Forhold ved selve dosetten:

 • Hvor tett er dosetten, og hva er den laget av?

Oppbevaringsbetingelser:

 • Lysforhold.
 • Temperatur.
 • Luftfuktighet.

Tidsaspekt for oppbevaring:

 • Dagsdosett, ukesdosett?
 • Når skjer istandgjøring av dosetten?
 • Ved institusjoner kan det av praktiske årsaker være vanlig å gjøre i stand dosetten en stund i forkant.

Egenskaper ved legemiddelet (virkestoff og/eller formulering):

 • Sensitivt for lys?
 • Sensitivt for luft (oksygen, fuktighet)?
 • Sensitivt for høye temperaturer?
 • Spesielle oppbevaringsbetingelser (for eksempel kjøleskap).
 • Legemiddelformer som må beskyttes mot fuktighet: for eksempel brusetabletter, oppløselige tabletter, dispergerbare tabletter (som oppløses i vann), bukkaltabletter (som legges i munnhulen) og sublingvaltabletter (som legges under tungen).

Tabletter:

 • Filmdrasjering – mer fysisk stabil.
 • Delte tabletter anbefales i utgangspunktet ikke å legge i dosett.

Kapsler:

 • Kan kreve beskyttelse mot fuktighet.
 • Gelatinkapsler har høyt vanninnhold, noe som potensielt kan påvirke fysikalsk-kjemisk stabilitet for andre legemidler som legges i samme dosett.

Størrelse:

 • Vil legemiddelet fysisk passe i dosetten?
 • Er det plass til alle legemidlene i samme rom?

Nyttige indikatorer:

 • Emballasje: Blisterpakning kan indikere at legemiddelet er sensitivt for lys og/eller luft (oksygen/fuktighet). Plastboks kan indikere mindre sensitivt legemiddel.
 • Legemidler med kort holdbarhet i originalforpakning: holdbarhet kortere enn tre år har ofte spesiell årsak, kan være bakgrunn i stabilitetsdata.

Terapeutiske forhold:

 • Behovsmedisin er som hovedregel ikke egnet til dosett.

HMS-forhold:

 • Legemidler som kan utgjøre en risiko ved håndtering for den som klargjør dosett, må vurderes særskilt. For hjelp med vurderinger av arbeidsforhold kan Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) kontaktes.

  Kilde: Kallekleiv IM, Jahnsen JA. Legemidler i dosett. NFT 2022; 4: 24–26

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse