fbpx – Trainee-ordningen ingen varig løsning Hopp til hovedinnhold
Intensiv-trainee på OUS

– Trainee-ordningen ingen varig løsning

Det er viktigere å få de erfarne intensivspleierne til å bli enn å bruke mye ressurser på trainee-sykepleiere, mener faggruppeleder Sigbjørn Flatland.

Mangelen på intensivsykepleiere skyldes at arbeidsgiverne i lang tid ikke har villet innse den kritiske situasjonen og satse på dem, mener Sigbjørn Flatland, som er leder i Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS). 

Flatland synes det var et godt tiltak å opprette utdanningsstillinger, slik OUS gjorde i 2013. 

– Men det ble gjort for seint.

– Et strakstiltak

Han mener den nye trainee-ordningen ved akuttklinikken ikke er en god løsning på bemanningsutfordringen.

– De som blir rekruttert som trainee-sykepleiere, vil ikke erstatte en kompetent intensivsykepleier. De må jo eventuelt ta videreutdanning senere. Dette er et strakstiltak, ingen varig løsning.

Han ser likevel at OUS kan skaffe seg mange gode søkere på denne måten. Han berømmer også utdanningsprogrammet:

– Undervisningen er grundig, men ordningen krever mye veiledning. Vi har hørt fra de involverte avdelingene at det er krevende å veilede sykepleiere som mangler grunnleggende intensivkunnskap. Og det legges opp til veldig lang opplæring som innebærer mye arbeid og ekstra kostnader.

Vil ha bedre lønn

Flatland etterlyser vilje til lønnsøkning og gode arbeidstidsordninger for dem som allerede er utdannet.

– Lite er gjort for å beholde erfarne intensivsykepleiere.

– Men noen pensjonerer seg og må erstattes? 

– Klart. Men mange slutter før den tid. Intensivsykepleiere er attraktive som konsulenter i kommunehelsetjenesten og i stabsfunksjon på sykehusene. De får mange gode tilbud ute av klinikk med bedre lønn og bedre arbeidsbetingelser.

I klinikk har de tung turnus med arbeid hver tredje helg og vakter kveld og natt.

Skeptisk til ressursbruken

Flatland spør seg om OUS får den kompetansen de håper på med trainee-ordningen:

– Hvordan påvirker det avdelingen? Trainee-sykepleierne burde ikke være på de mest høyspesialiserte avdelingene. Det er ikke riktig å begynne der. Der skal det være spesialsykepleiere, sier Flatland.

– Nå risikerer OUS å bruke masse ressurser på å lære dem opp, og så finner de seg kanskje jobb andre steder i stedet.
NSF holder på å kartlegge antallet intensivsykepleiere og framtidig behov. Men tallene er ennå ikke klare. 

I dag har NSFLIS 2 600 medlemmer. Noen av dem er studenter, noen er pensjonister. Flatland mener at det er godt over 3 000 intensivsykepleiere i Norge.

Les om trainee-ordningen på OUS

Les om nye intensiv-rekrutter i Tromsø

Les om trainee-sykepleieren i Bergen

Lite er gjort for å beholde erfarne intensivsykepleiere.
Sigbjørn Flatland, faggruppeleder

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse