fbpx Rekordmange vil bli sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Rekordmange vil bli sykepleiere

Bildet viser en gjeng unge studenter utendørs.

Hele 12.362 personer har sykepleierutdanning som sitt førstevalg til høstens studier. Dette er en økning på 17,5 prosent fra året før, og sykepleie er dermed blant studiene som øker mest i popularitet.

 

Tallene for samordna opptak ble offentliggjort i dag og interessen for sykepleierutdanning er i kraftig vekst.

Med 12.362 søkere, som har dette som sitt førstevalg, vil kampen om de eksisterende studieplassene bli hard.

Økningen er på hele 17,53 prosent, mens totalt sett er økningen for samordna opptak på kun 6,68 prosent.

Øker (nesten) mest

Sykepleie er dermed blant de større utanningstypene (over 1000 søkere) som øker aller mest, kun forbigått av vernepleie, som øker med hele 21 prosent.

Også pedagogiske fag og informasjonsteknologi har en økning på rundt 17 prosent ifølge tallene fra samordna opptak.

Farmasi er studiet som ser den aller største veksten fra 2014, med over 30 prosent flere med dette som førstevalg i år, men her er det kun snakk om totalt 288 søkere.

Fornøyd studentleder

– Dette er veldig positivt for rekrutteringen til yrket, sier leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Student, Mia Andresen.

Mens det på landsbasis var 2,4 søkere per studieplass til sykepleieutdanningen i fjor, er tallet i år økt til 2,7. Det vil altså være langt flere som ikke får oppfylt til førsteønske til høsten.

– Når det er så mange som søker, blir det større press på institusjonene. Det kreves høyere karakterer for å bli tatt opp, noe vi ser på som positivt, da kunnskapsnivået på studentene øker.

Studentlederen understreker at det samtidig er behov for flere studieplasser og økte ressurser, dersom Norge skal produsere nok og gode nok, sykepleiere for å imøtekomme fremtidens behov.

– Vi kommer til å trenge utrolig mange sykepleiere i årene som kommer.

En liten kjønnsutjevning

Det er ellers en viss utvikling å spore når det gjelder kjønnsbalansen: 14,4 prosent av de som har sykepleie som førstevalg i år er menn, mens tallet i fjor var 13,1 prosent. Tilbake i 2008 var mannsandelen 11,6 prosent.

– Det er fint med med en økning, men vi skulle gjerne sett at den hadde vært større, da vi jo har hatt kampanjer både nasjonalt og internasjonalt for å verve flere menn til yrket, kommenterer studentleder Andresen.

Flest vil til HiOA

Av studiestedene som tilbyr sykepleieutdanning er det Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) som trekker flest søkere.

1165 hadde dette som sitt førstevalg, noe som gjør studiet til Norges femte mest populære, slått av siviløkonomutdanningen ved Norges handelshøyskole (2117 søkere), rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (2100), politiutdanningen på Politihøgskolen (1796) og rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen (1699). 

– Det er gledelig at sykepleierutdanningen er så populær blant søkerne. Det er et stort behov for sykepleiere i samfunnet, kommenterer rektor Kari Toverud Jensen ved HiOA i en pressemelding. 

Størst press i Sandvika

Av alle studieplassene for sykepleieutanning i landet, er det de ved HiOAs avdeling i Sandivka det er mest rift om.

Her er det 162 som har satt opp studiete som sitt førstevalg, mens det kun er 30 plasser tilgjengelig. Det betyr et snitt på 5,4 søkere per plass.

På to studiesteder er det flere plasser enn det er søkere med sykepleie som førstevalg, nemlig Norges arktiske universitet i Hammerfest (87 søkere til 93 plasser) og våropptaket ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (15 søkere til 25 plasser).

Dette er veldig positivt for rekrutteringen til yrket
Mia Andresen, leder av NSF Student

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse