• Mentaliserings­basert miljø­terapi kan forebygge aggresjon og vold

  ... oppfatter at de blir forgiftet, overvåket, utsatt for overgrep, styrt utenfra eller utsatt for et komplott. Brukeren «mister seg ... vold. Mine erfaringer er at brukere ofte har opplevd overgrep eller vold selv, enten i form av omsorgssvikt, ... Han har også en traumelidelse som følge av gjentagende overgrep fra tidlig barneår. Thobias presenterer ofte symptomer som kan ...

  Fagutvikling
 • Oppfordrer sykepleiere til å snakke om tradisjonell helbredelse

  ... kan være vanskelige å rekruttere fordi det er gjort mange overgrep i tidligere forskning på urfolk, derfor er mange skeptiske til ...

  Nyheter
 • – Vold mot eldre på sykehjem er underrapportert

  ... komme inn der. Jeg hadde ikke engang tenkt over at vold, overgrep, forsømmelse og omsorgssvikt mot eldre eksisterte, sier hun og fortsetter: – Barn og overgrep er det forsket lite på, men eldre og overgrep er det forsket minimalt ...

  Nyheter
 • Abortkampen 40 år etter: Fra skafott til verdighet

  ... som følge av skammen som fulgte med graviditeter etter overgrep eller incest og graviditeter utenfor ekteskap. Husmordommen I ...

  Innspill
 • Når barn misbruker barn

  ... kun var seksualforbrytere. Mange av de innsatte sonet for overgrep mot barn og unge. Alle var – som forventet – voksne menn. Men ... trolig fordi fokus er satt på den som har vært utsatt for overgrep, snarere enn overgriperen. Det kan også ha vært en frykt for at den ...

  Innspill
 • Kommuner mangler planer mot vold og overgrep

  ... arbeider for å verne risikoutsatte voksne mot vold og overgrep, skriver Vårt Land .  Mennesker i særlig risiko Studien er ... og ser spesielt på på kommunenes arbeid mot vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. Det vil si eldre, psykisk syke, ...

  Nyheter
 • Teknikker for å mestre sinne

  ... 3.            Mossige S, Stefansen K. Vold og overgrep mot barn og unge. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, ...

  Innspill
 • Liv til dagene – eller dager til livet?

  ... Jeg har hørt pårørende beskrive det som et overgrep at deres kjære ble påført slik behandling og fratatt muligheten ...

  Innspill
 • Åndelig overgrep?

  ... han fortvilet ut på korridoren og forteller at et åndelig overgrep skjer inne på pasientrommet. Han er opprørt og trenger samtale med personalet. Overgrep, oi det er et sterkt ord. Hva er det? Det han forteller og kaller for ...

  Nyheter
 • – Overgrep kan gi fødselsangst

  ... Hun har nylig publisert en artikkel om sammenhengen mellom overgrep i helsevesenet blant gravide, og fødselsangst. Studie i flere land ... Studien viser en sterk sammenheng mellom fødselsangst og overgrep. Vi fant at de som har opplevd krenkelser eller overgrep i ...

  Nyheter