• Seksuelle overgrep oppfattes forskjellig

  Å snakke om seksuelle overgrep er tøft, og enda tøffere når man snakker med helsepersonell fra en ... for afrikanske kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep, i forhold til norske kvinner, skriver Kristin Augenie Randi Trane i ... Trane er faglig veileder ved Senter mot Incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag (SMISO-ST). Hun har samlet en litteraturoversikt over ...

  Nyheter
 • Livet sett fra dødsleiet

  ... Noen av situasjonene viser hvordan pleien kan bli til overgrep når pasienten ikke skjønner hva som skal skje. En liste over ... og det vi nettopp har fått oppleve som et smertefullt overgrep gjennom Jørgens øyne, er ofte oppsummert i ett ord. Mat. ...

  Bokanmeldelse
 • Ny serie skal hjelpe helsesøstre å snakke med barn om seksuelle overgrep

  ... slik at de skal kunne forstå dersom de utsettes for et overgrep, sier regissør i Bivrost Film, Marianne Müller. – De fleste barn vet ikke hva et seksuelt overgrep er eller at det er forbudt. For å få flere utsatte barn til å ...

  Nyheter
 • Sykepleier dømt for seksuelt overgrep

  Nyheter
 • Jubel for årets fredspristildeling

  ... ofrenes sak. Irakiske Nadia Murad er vitnet som forteller om overgrep mot seg selv og andre. Begge har gitt viktige bidrag til å rette ... – Hver på sin måte har de bidratt til at seksualiserte overgrep i krig blir synliggjort, slik at gjerningsmennene kan bli stilt til ...

  Nyheter
 • Helsesøstrer med kompetanse på samspel gagnar heile samfunnet

  ... arbeider aktivt med å førebygge, avverje og avdekke vald, overgrep og omsorgssvikt. Helsedirektoratet anbefaler også i rettleiaren at vi ...

  Innspill: forskning
 • Sykepleien 7/2018

  ... Helsesøstre må våge å spørre om vold og overgrep   Påfyll 66           Dikt og bokomtaler ...

  Nyheter
 • Mobbing og trakassering på jobb bør bli den nye #metoo

  ... en uakseptabel måte. De har måttet beklage trakassering og overgrep de har gjort seg skyldige i, og handlingene deres har fått ... trakasserte hevet stemmene sine, fortalte om trakassering og overgrep. Denne kunnskapen førte til en ny bevissthet i samfunnet og aktiverte ...

  Fagutvikling
 • Du forlot meg. Det var verre enn reiming og tvangsmedisinering

  ... Flere ganger tenker jeg med meg selv at dette virkelig er et overgrep. Syv mot en. Ingen vil høre Så hører jeg en setning jeg ikke ...

  Innspill
 • Overgrep og menneskerett

  ... Den består av mer enn et dusin personlige beretninger om overgrep mot psykiatriske pasienter, som Thune relaterer til ... med psykisk sykdom blant dem som er mest utsatt for overgrep og brudd på menneskerettighetene. Overgrepene varierer fra arroganse ... Les den; dette er kanskje årets viktigste bok. Overgrep og menneskerett ...

  Bokanmeldelse