fbpx De fleste er skikket til å være sykepleier. Å være egnet er noe annet Hopp til hovedinnhold

De fleste er skikket til å være sykepleier. Å være egnet er noe annet

Bildet viser en sykepleier som triller en eldre mann i rullestol

Vi har behov for flere sykepleiere, og vi må gi flere muligheten til å bli sykepleiere. Men å fjerne karakterkravene i matematikk og norsk er ikke veien å gå. 

Fra og med studieåret 2018/19 ble kravet om karakteren 3 eller bedre innført i fagene norsk og matematikk for å komme inn på sykepleierutdanningen. Begrunnelsen var at karakterkravene ville være med på å heve kvaliteten på utdanningen og øke studentenes gjennomføringsevne.

5. april la regjeringen frem et forslag om å senke opptakskravene for å gjøre det lettere å komme inn på sykepleiestudiet. Hva kreves egentlig for å bli sykepleier?

Du må være skikket

De aller fleste vil være skikket til å være sykepleier. Skikkethet vurderes blant annet gjennom studieforløpet i praksis. Terskel for å vurdere noen som uskikket er høy. Mediene har trukket frem og skrevet flere artikler om personer som har en indre motivasjon og sannsynlig er svært skikket til å være sykepleier. 

Å være skikket som sykepleier kan innebære at:

 • Du yter god omsorg.
 • Du har gode holdninger og atferd.
 • Du har et sunt menneskesyn og opptrer respektfullt.
 • Du har gode kommunikasjonsevner og er en god samtalepartner.
 • Du liker å jobbe med mennesker og har «varme hender».

Du må være egnet

Å være egnet til å være sykepleier er mer omfattende og handler om at:

 • Du er kvalifisert for oppgavene som skal gjøres og for å utføre funksjonen som forventes av en sykepleier.
 • Du har tilstrekkelig kompetanse til å gjøre utregninger med hensyn til medisiner, selv uten hjelpemidler. Teknologi og strøm er sårbart, og man må kunne klare utregninger dersom utstyr kollapser eller kompromitteres. Det krever et minimum av matematikkforståelse, og det kan stå om liv ved mangelkunnskap.
 • Du har kunnskap og evne til å omgjøre teoretisk kunnskap til praktisk kunnskap når det gjelder fysiologi, anatomi, mikrobiologi/smittevern, farmakologi, sykdomslære og så videre i møte med pasienten.
 • Du har juridisk kompetanse for å imøtekomme nødvendige krav og rettigheter som tilfaller sykepleieyrket og pasientbehandling.
 • Du har forståelse rundt evidensbasert kunnskap og kildekritikk og evne til å utarbeide skriftlig dokumentasjon i henhold til akademiske krav.
 • Dette krever et minimum av norskkunnskap, hvor karakteren 3 ikke er et urimelig krav.

Det er krevende

Egnethet må ligge i bunn, og skikkethet kan opparbeides gjennom veiledning og praksis (dersom vedkommende ikke allerede er skikket). Det er lavere terskel for å være skikket enn å være egnet. For å være egnet som sykepleier er karakteren 3 et minimumskrav for matematikk og norsk. 

Sykepleie er langt mer omfattende enn for få år siden. Det er bruk av mer teknologi enn tidligere, og det er høyere juridiske krav til yrkesutøvelse. Pasientene er sykere, og pasientbehandlingen er mer kompleks. Det er på bakgrunn av dette at det settes en minstestandard på hva som må til for å være egnet som sykepleier. Jo høyere grunnkompetansen er i matematikk og norsk, jo bedre blir kvaliteten, og det er mindre sannsynlig at man faller fra underveis i utdanningsforløpet. Det er krevende å bli sykepleier.

Det finnes løsninger

I stedet for å senke eller fjerne karakterkravet kan det være formålstjenlig å etablere en ordning der personer med relevant realkompetanse får et alternativt tilbud for å komme innenfor karakterkravet. 

Mange har i dag lang yrkeserfaring innen helse og omsorg og ønsker å bli sykepleiere. De faller imidlertid utenfor ordningen med gratis videregående opplæring og må koste på seg både tid og penger dersom de skal komme innenfor karakterkravet. For mange blir derfor terskelen for høy. Denne gruppen må få en reell mulighet til å komme seg inn på sykepleiestudiet.

Vi har behov for flere sykepleiere, og vi må gi flere muligheten til å bli sykepleiere. Men å fjerne karakterkravene i matematikk og norsk er ikke veien å gå. 

8 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Kåre

Pensjonert
1 måned siden

Bravo. Meget viktig distinksjon og analyse av nødvendig kompetanse for pasientens sikkerhet 24/7.

Torill Rosøy

Hjelpepleier
4 uker siden

Jeg synes ikke karakterkravene skal endres,men en kunne jo delt opp utdannelsen i kategorier eks etter hva en skal jobbe med.
Personlig synes jeg det var lite hjelp og orientering hvordan en kunne gå fram for å nå mål.Hjelpepleiere får ingen studie poeng.
Jeg ble stående på en vente liste,ingen opplysning om hvordan det fungerte.
Så var det de som ikke hadde fått godkjenning for sin utdannelse som kom først.
Er ikke bare å kaste barna / familien fra seg for å reise bort i 3 år.

Kari Helene Alstad

Pensjonist i litt arbeid
1 måned siden

Bra skrevet !!!

Svend Erik Hansen

Pensjonist
1 måned siden

Er det ikke slik at alle som tar utdanning i sykepleie må bestå en eksamen. Så hvis man ikke greier eksamen får man vel heller ikke job som sykepleier,men kan vel brukes til andre oppgaver i helsevesenet. Så jeg skjønner ikke motstanden mot å senke kravet om karakter hvis det ikke er for å løfte prestisje og lønnen ,det overordnede målet må jo være å få nok sykepleiere.

Bente Aas Haugland Ankervold

Intensivsjukepleiar
1 måned siden

Heilt enig, veldig bra skrevet!!!!

Laila Wilhelmsen

Universitetslektor
1 måned siden

Svært godt skrevet ! APPLAUS !

Benedicte Berg

1 måned siden

Ønsker man å rekruttere flere til sykepleier-utdanningen, så er beste metoden å øke lønnen betraktelig!

Kirsten

Pensjonist
4 uker 1 dag siden

En god kombinasjon av skikkethet og egnethet, med gjennomført sykepleierutdanning og bestått alle eksamener , da er vel målet nådd?
Selv med 3 i matte for å komme inn på studiet, blir det gjort feile utregninger ved medisienering.
Vi tilstreber oss å gjøre alt perfekt i jobben, men alle kan gjøre feil.
Er dette en artikkel i bladet sykepleien? Hvem er den ment for? Ligger den tilgjengelig for våre politikere?

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse