fbpx Administrativ leder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Administrativ leder

Vi søker en administrativ leder som kan balansere både ledelsesansvar, praktisk drift og operative oppgaver. Som administrativ leder hos oss vil du være en viktig brobygger og pådriver for samarbeidet mellom vår politiske og administrative linje på fylkeskontoret samt for utvikling av beste praksis på tvers i organisasjonen.

Ansvaret og hovedoppgavene i stillingen innebærer:

 • Personalansvaret for ansatte ved fylkeskontoret, bl.a. ansvars- og oppgavefordeling, kompetanseutvikling, driftsplanlegging og ressursbruk.
 • Organisasjonsutvikling og økonomistyring i egen enhet, i tråd med sentrale føringer. Dette innebærer også utarbeidelse av handlingsplaner, rapportering og oppfølging på resultat.
 • Understøtte politisk ledelse og politisk arbeid i fylket.
 • Daglig drift, administrasjon og oppgaver knyttet til kontorets kjerneoppgaver.

Noe reisevirksomhet ligger til stillingen og må påregnes.

Vi ser etter en leder med følgende kvalifikasjoner, erfaringer og personlige egenskaper:

 • Utdanning på minimum bachelornivå innen fagfeltet ledelse. Kravet til formell utdanning kan unntaksvis kompenseres ved solid realkompetanse som kan dokumenteres.
 • Tilleggsutdanning innenfor administrasjon, økonomi og/eller forvaltningsrett vil veie positivt.
 • Erfaring med personalledelse og administrativt arbeid.
 • Gode kommunikasjonsevner tilpasset ulike målgrupper og situasjoner.
 • Høy digital kompetanse som vises i kunnskap og trygghet i bruk av IT-verktøy i det daglige.

Er du sykepleier er det en fordel, og har du tidligere arbeidet i politiske organisasjoner eller offentlig virksomhet vil det være relevant. Oppgavene og problemstillinger som treffer administrativ leder kan være komplekse, og personlig egnethet og integritet vil bli vektlagt.

For å lykkes i denne jobben må du ønske å kombinere lederskap med operative oppgaver i arbeidshverdagen.  Som leder evner du å legge til rette for arbeidstakernes hverdag gjennom å bygge trygge relasjoner, skape engasjement, samhold og se den enkelte. For oss er det viktig at våre ledere har forståelse for viktigheten av og erfaring med å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Om oss:

Du vil bli del av et engasjert team sammen både ansatte og politisk valgte. Hverdagen i NSF er aktiv med utfordrende arbeidsoppgaver i et inkluderende arbeidsmiljø hvor du vil få mulighet til å bygge verdifull erfaring og kompetanse.

Som ansatt i NSF har du også:

 • Tariffavtale
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • Pensjonsavtale i KLP
 • Reise-, ulykkes- og gruppelivsforsikring 
 • Gode velferdsordninger
 • Reale kollegaer og høy trivsel

Stillingen er plassert ved fylkeskontoret i Trøndelag som holder til i Trondheim sentrum og rapporterer direkte til generalsekretær. Fylkesorganisasjonen har to politisk valgte, ett fylkesstyre og 7 ansatte.

Ta gjerne kontakt med HR-sjef Therese Hansen mobil + 47 975 10 936 eller generalsekretær Rune Hallingstad mobil +47 413 07 259 ved spørsmål om stillingen. Alle henvendelser vil blir behandlet konfidensielt.

Søknaden sendes via lenken øverst på siden. Vi gleder oss til å høre fra deg!
 

Arbeidssted:
Beddingen 10, 7042 Trondheim


Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Vi er Norges fjerde største fagforbund med nesten 130.000 medlemmer. Det å ivareta sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser er våre viktigste oppgaver.

NSF har høy etisk bevissthet i hele organisasjonen. Vi mener at et godt arbeidsmiljø også er preget av mangfold, og at medarbeidere med ulike fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiv vil bidra positivt i vårt arbeid for medlemmene. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke uten å kunne vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Lokalene våre er universelt utformet, og vi legger til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I NSF skal alle trives på sin arbeidsplass. Vi har alle et felles ansvar, men spesielt for lederne er dette en viktig oppgave. I hverdagen betyr dette mye for trygghet, samarbeid og utvikling og vi tror at folk som har det bra leverer de beste resultatene.

Annonse
Annonse