fbpx Operasjonssykepleier - dagkirurgi | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Operasjonssykepleier - dagkirurgi

Dagkirurgisk avdeling, operasjon øst søker etter deg som ønsker nye utfordringer og har lyst å arbeide på en trivelig arbeidsplass. Dagkirurgisk avdeling skal samles til en stor dagkirurgisk enhet på 13 stuer i 2025/26 og vi har mange spennende arbeidsprosesser mot dette. Har du lyst å bli med?

Operasjon øst opererer pr idag dagkirurgi, inneliggende og øyeblikkelig hjelp innen ØNH, oralkirurgi og plastikk kirurgi. Man må like å jobbe i team og være villig til å delta i arbeid frem mot en samlet dagkirurgisk avdeling på Våland. 

Vi jobber 8 timers arbeidstid daglig og har arbeidstiden planlagt i årsplan. Årsplan gir større fleksibilitet for ønsker og for planlegging av arbeidstid, kurs, ønsker om fri og ferie. 

Det gis rekrutterings/beholder tillegg på kr 30 000 i hel stilling som et funksjonstillegg som en foreløpig ordning ut 2024 både ved DK Hillevåg og Operasjon Øst.

Det gis bo- og reisestøtte på kr 5000 pr måned for 1 år som en foreløpig ordning  for deg som kan tenke deg å flytte hit. 

Vi har i øst 8 operasjonsstuer og dyktige medarbeidere. Staben vår består av faste medarbeidere og rullerende anestesi- og intensivsykepleiere. I januar 2023 ble operasjon øst slått sammen med Dk Hillevåg. Særtillegget gjelder for begge lokasjonene. Det vil bli mulighet for rullering mellom disse to lokasjonene, og da etter en oppsatt plan, opplæring og ift kompetanse. I operasjon øst gjennomføres mellom 4800 og 4900 inngrep pr. år innen fagområdene Øre/ nese/ hals, Oralkirurgi og Plastikk kirurgi. Vi opererer også barn fra 1 år. Stillingen er underlagt avdelingssykepleier operasjon øst og avdelingssjef for Dagkirurgisk avdeling.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. Oppstart snarest. 

Arbeidsoppgåver

 • Utføre operasjonssykepleie ved ulike inngrep innen ØNH, Oralkirurgi og Plastikk kirurgi. 
 • Deltar i tilhørende arbeid i avdelingen.
 • Delta i aktivt teamarbeid som omfatter pre-per- post operative sykepleie.
 • Medansvar for effektiv og god flyt i operasjonsprogrammet.
 • Medansvar for faglig veiledning og undervisning for andre faggrupper og studenter.
 • Opprettholder og videreutvikler faglig standard i kliniske arbeid, og har eget ansvar for å skaffe seg nødvendig kunnskap og erfaring. 
   

Kvalifikasjonar

 • Videreutdanning i operasjonssykepleie.
 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
   

Personlege eigenskapar

 • Liker å jobbe i et dagkirurgisk konsept
 • Krav til gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team, og samtidig ha evne til å jobbe selvstendig
 • Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver og kunne håndtere uforutsette hendelser
 • Ha respekt for den enkelte pasient og gi god kvalitativ behandling i et dagkirurgisk perspektiv
 • Må trives i et aktivt miljø
   
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Har evnen til å se at den enkelte medarbeiders bidrag til helheten er viktig.
 • Evne til å se hva som må gjøres, og tilbyr og mottar gjerne hjelp
 • Personlig egnethet vektlegges
   

Vi tilbyr

 • Rekrutterings/beholde tillegg på kr 30 000 i hel stilling
 • Bo- og reisestøtte på 5000 kr pr måned i 1 år.
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Vi tilstreber å innfri medarbeiders ønsker om arbeidstid i vår årsplan og å få til best mulig årsplan for medarbeidere.
   
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Tverrfaglig samarbeid og team-arbeid
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vi skal starte opp med trivselsgruppe
 • Mulighet for kurs og seminarer, vi deltar på Nordaf seminar for dagkirurgi
 • Vi jobber for å få jevnlig undervisning, faglige foredrag og simuleringsgrupper
 • Tilrettelegging for egen fagutvikling er fokusområde
 • Samarbeidsgrupper for operasjon er i oppstart. 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Spennende arbeidsoppgaver fremover med fokus på god og kvalitetssikker pasientflyt
 • Delta i spennende planlegging og samarbeid mot en samlet felles dagkirurgi på Våland. 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktperson

Silje Svela Bjerg
Avdelingssykepleier
Telefon: 91594862

Hege Rolstad Skjæveland
Avdelingssjef
Telefon: 92492497


Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Annonse
Annonse