fbpx Politisk rådgiver for forbundsledelsen i NSF | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Politisk rådgiver for forbundsledelsen i NSF

Nå har du sjansen! Vi søker etter deg som kan steppe inn i et svangerskapsvikariat fra august 2024 og ett år frem.

Stillingen ligger administrativt i generalsekretærens stab, men organisatorisk under forbundsleder og forbundsledelsen. Politisk rådgiver vil avlaste og støtte forbundsledelsen slik at forholdene blir lagt best mulig til rette for og frigir nødvendig tid til politisk arbeid. Du vil være med å bidra til at forbundsledelsens politiske arbeid styrkes gjennom god og effektiv planlegging, tilrettelegging og støtte i det daglige arbeidet.

Stillingen inneholder også andre hovedarbeidsoppgaver slik som:

 • Ivareta tilrettelegging, oversikt og forberedelse til møter, samt planlegge og samordne avtaler og reiser.
 • Være den politiske koordinatoren mellom fagavdelingene og forbundsledelsen.
 • Identifisere og følge opp politiske saker, samt avklare når og hvor disse skal behandles. Du skal også legge strategier for å få gjennomslag for sakene i nært samarbeid med fagavdelingene i NSF.
 • Delta på vegne av forbundsledelsen i ulike strategiske arbeider, hvor det ikke er naturlig at forbundsledelsen selv er representert.
 • Delta og føre referat/oppsummering/oppfølging fra møter sammen med forbundsledelsen for å avdekke oppfølgingspunkter.
 • Sammen med fagavdelingene bidra til styrket politisk nettverk, oppfølging av politiske rådgivere o.l.
 • Bistå i skriving av taler og innlegg.
 • Publisere nyheter og vedlikeholde forbundsledelsens profil i sosiale medier.
 • Bistå i øvrige administrative- og kontortekniske oppgaver ved behov.

Det følger med noe reisevirksomhet i denne jobben.

Vi ønsker en helsepolitisk engasjert person med følgende kvalifikasjoner, erfaringer og personlige egenskaper:

 • Relevant utdanning på masternivå.  Bachelorgrad sammen med lang relevant erfaring kan unntaksvis erstatte kravet til formalutdanning.
 • God innsikt i helsetjenesten, det politiske system og organisasjonsarbeid.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter med skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk tilpasset ulike målgrupper og situasjoner.
 • Høy digital kompetanse som vises i kunnskap og trygghet i bruk av IT-verktøy i det daglige.

Oppgavene som treffer stillingen kan være komplekse, og personlig egnethet vil bli vektlagt.

For å lykkes i denne stillingen må du både evne og ønske å kombinere politisk engasjement med operative oppgaver i arbeidshverdagen. Som politisk rådgiver hos oss må du være god til på jobbe både strategisk, strukturert og systematisk med høy grad av gjennomføringsevne og fleksibilitet. Arbeidet vil være både selvstendig og i samarbeid med andre. Det er derfor viktig at du er trygg i ulike relasjoner og god til å skape nettverk. Hos oss har også alle et felles ansvar for å bidra til et positivt arbeidsmiljø både faglig og sosialt.

Du vil bli del av et lag med dedikerte og engasjerte politisk valgte og ansatte med stort eierskap og lojalitet til NSFs mål og prioriteringer.  Hverdagen i NSF er aktiv med utfordrende arbeidsoppgaver i et inkluderende arbeidsmiljø hvor du vil få mulighet til å bygge verdifull erfaring og kompetanse.

Som ansatt i NSF har du også:

 • Tariffavtale
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • Pensjonsavtale i KLP
 • Reise-, ulykkes- og gruppelivsforsikring 
 • Kantineavtale og gode velferdsordninger
 • Hyggelige kollegaer og høy trivsel

Ta gjerne kontakt med stabsleder Anne Grethe Slåtten på mobil +47 915 99 163 hvis du har spørsmål til stillingen. Alle henvendelser vil blir behandlet konfidensielt.

Søknaden sendes via vår elektroniske søkeløsning øverst på siden. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Arbeidssted:
Tollbugata 22, 0152 Oslo
 

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Vi er Norges fjerde største fagforbund med nesten 130.000 medlemmer. Det å ivareta sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser er våre viktigste oppgaver.
 

NSF har høy etisk bevissthet i hele organisasjonen. Vi mener at et godt arbeidsmiljø også er preget av mangfold, og at medarbeidere med ulike fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiv vil bidra positivt i vårt arbeid for medlemmene. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke uten å kunne vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Lokalene våre er universelt utformet, og vi legger til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I NSF skal alle trives på sin arbeidsplass. Vi har alle et felles ansvar, men spesielt for lederne er dette en viktig oppgave. I hverdagen betyr dette mye for trygghet, samarbeid og utvikling og vi tror at folk som har det bra leverer de beste resultatene.


 

Annonse
Annonse