fbpx Forskningssykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Forskningssykepleier

Forskningssykepleier ved Akershus Clinical Research Center, Ahus 

Akershus universitetssykehus (Ahus) er Norges største akuttsykehus, og lokal– og områdesykehus for over 10% av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø på et høyt internasjonalt nivå som understøtter utviklingen av prioriterte medisinske og helsefaglige satsningsområder. Ahus’ visjon er: “Menneskelig nær – faglig sterk”. 

Ahus arbeider målrettet for å styrke forskningen på alle sine enheter, og har de siste årene arbeidet strategisk med målsetningen om å styrke forskningsstøtte-tilbudet. Ett av sykehusets hovedmål er å øke antallet kliniske studier som gjennomføres, og vi har de senere år etablert en forskningsinfrastruktur som skal understøtte denne målsetningen. Forskningsstøtte på Ahus tilbyr støtte og rådgivning gjennom hele forskningsprosessen. Akershus Clinical Research Center (ACR) er organisert under Forsknings- og innovasjonsdivisjonen og gir bistand der det er behov for akademiske ressurser. ACR støtter studier innenfor alle fagområder gjennom hele forskningsprosessen: fra idé til protokoll, gjennomføring og publisering. ACR ønsker nå å styrke tilbudet ved å lyse ut stilling som studiesykepleier. Gjennom ACR vil du som studiesykepleier bli knyttet opp mot et sterkt forskningsmiljø på Ahus og kolleger med lang erfaring med forskning. 
Du må være motivert, engasjert, initiativrik og ha interesse for forskning. Erfaring med forskning er positivt, men personlige egenskaper er viktigst, også med tanke på arbeidserfaring og for å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. 

Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov. 

Vi har ledig 100 % engasjement for 2 år, med mulighet for forlengelse

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

Du vil bli engasjert i ulike forskningsprosjekter, og du vil arbeide i team med medarbeidere på tvers av avdelinger.
En aktuell studie er Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950) som er en prospektiv befolkningsstudie der vi undersøker den kardio- og cerebrovaskulære helsen hos et helt årskull av menn og kvinner født i 1950 i Akershus fylke. Da flere av studiene relaterer seg mot hjerte- og karsykdommer er erfaring med fagområdet en fordel, men ikke et krav.

Arbeidet innebærer ansvar for praktisk gjennomførelse av prosjektene, herunder

 • Inklusjon av pasienter til studie og oppfølging
 • Datainnsamling 
 • Blodprøvetaking 
 • Enkelt laboratoriearbeid 
 • Forsendelse av prøvemateriale 
 • Dokumentasjon i eCRF 

Det er forventet at ansatte er involvert i flere prosjekter samtidig, og det kan også være aktuelt å bistå i planlegging og koordinering av nye prosjekter samt arbeid med søknader og prosesser relatert til regulatoriske godkjenning av forskning. Monitorering av studier kan bli en fremtidige arbeidsoppgave. Pasientinklusjon foregår alle hverdager og noe fleksibilitet med hensyn til arbeidstid må påregnes. Det er planlagt studieinklusjon ved flere deler av Akershus universitetssykehus og kandidaten må forvente arbeid på steder som Nordbyhagen, Kongsvinger, Gardermoen og Ski.  

Kvalifikasjoner

Minimumskrav: 

 • Norsk autorisasjon som sykepleier 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og trives med pasientkontakt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk 
 • Gode datakunnskaper 
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team 

Ønskelig kompetanse: 

 • Erfaring fra klinisk forskning, ICH-GCP og føring av eCRF
 • Erfaring med pasientrettet arbeid
 • Erfaring med blodprøvetaking og enkelt laboratoriearbeid
 • Erfaring med bruk av DIPS 

Personlige egenskaper

 • Du er positiv, lærevillig og fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver og utfordringer 
 • Du handler på initiativ og jobber løsningsorientert og effektivt 
 • Du er strukturert, nøyaktig og selvstendig med evne til å planlegge, koordinere og følge opp 
 • Gode samarbeidsevner opp mot ulike funksjoner og nivåer i en større organisasjon 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt     

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå og et universitetssykehus i utvikling 
 • Arbeidstid fortrinnsvis på dagtid i hverdager  
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og mulighet til å påvirke utviklingen ved et universitetssykehus 
 • Et trivelig arbeidsmiljø med engasjerte ansatte 
 • Gode pensjonsordninger 
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet 
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud 
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass 
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Alle må søke elektronisk. 
 

Kontaktpersoner:

Ane Stenset
Forskningskoordinator  
ane.stenset@ahus.no
+47 416 30 211

Nina Viksløkken Ødegård
Spesialrådgiver  
nina.vikslokken.odegard@ahus.no '
+47 915 91 613.

Det bes om at følgende dokumentasjon lastes opp i Webcruiter og legges ved søknaden:
Kopier av vitnemål, relevante attester og CV.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal– og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø på et høyt internasjonalt nivå som understøtter utviklingen av prioriterte medisinske og helsefaglige satsningsområder. Det er god tilgang til forskningsstøtte bl.a. innen forskningsadministrasjon, IKT, biobank, statistikk med mer. Forskningen skjer i nært samarbeid med Universitetet i Oslo, som har bygget opp et bredt utrustet forskningslaboratorium.
 
Ahus’ visjon er: “Menneskelig nær – faglig sterk”
 

Annonse
Annonse