fbpx Få varsler om trakassering Hopp til hovedinnhold
Seksuell trakassering

Få varsler om trakassering

Nærbilde av kvinne med munnen dekket av hår.

Kun én av fem sykepleiere som utsettes for trakassering eller overgrep fra andre ansatte, varsler om hendelsen.

De færreste sykepleiere vet om arbeidsplassen deres har rutiner for varsling om seksuell trakassering, og de som utsettes for slikt, varsler sjelden.

Det fremgår av Sykepleiens spørreundersøkelse om temaet:

 • En av fem (20,6 prosent) av dem som oppgir å ha blitt utsatt for trakassering eller overgrep det siste året, sier de varslet noen om hendelsen.
 • På spørsmålet «Har din virksomhet rutiner for varsling og håndtering av trakassering og overgrep?» svarer over halvparten av alle deltakere i undersøkelsen «vet ikke».

Rundt en fjerdedel av dem som ikke varslet, sier de var redde for hvilke konsekvenser det kunne få for deres arbeidssituasjon. Omtrent like mange oppgir liten tro på at det ville blitt tatt tak i, som årsak til ikke å varsle.

 • Den hyppigst oppgitte årsaken til at det ikke varsles om trakassering og overgrep fra andre ansatte, er likevel at man ikke synes det er noe å varsle om.
Fakta
Slik gjorde vi det
 • Undersøkelsen ble gjennomført mellom 22. januar og 5. februar 2018 ved hjelp av verktøyet Enalyzer.
 • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut per epost til 99 867 personer oppført i Norsk Sykepleieforbunds medlemsregister. Det ble sendt en påminnelse.
 • Totalt 21 316 personer deltok i undersøkelsen.
 • Besvarelsene var anonyme, og Sykepleien kan ikke kople svar til person, bortsett fra der deltakerne selv har valgt å identifisere seg i fritekstfelt.

Hvis du har vært rammet:

Sakene om trakassering fra pasienter:

Sakene om trakassering fra kolleger og ledere: 

Sakene om varsling:

Sakene om menn: 

Reaksjoner og meninger:

Misfornøyd med håndteringen

Av dem som faktisk varslet, er det under en tredel som sier de var fornøyd eller svært fornøyd med arbeidsplassens håndtering av saken.

Blant dem som har valgt å utdype oppfølgingen i fritekstfelt, finner vi blant annet kommentarer som dette:

 • «Jeg forsto at personen hadde makt over systemet som skulle beskytte meg.»
 • «Fikk beskjed om at jeg måtte riste det av meg og komme meg tilbake på jobb med en gang.»
 • «Fikk til svar fra leder at det sikkert ikke var vondt ment.»
 • «Det ble tøyset bort som fyllerør.»
 • «Lederen mente […] at siden jeg var mann, kunne hun ikke se at det var seksuell trakassering.»

Les også: En av tre unge sykepleiere trakassert av pasienter siste året


Flere varsler om trakassering fra pasienter

Noen flere, 35,7 prosent, av dem som oppgir å ha vært utsatt fra trakassering eller overgrep fra pasienter/brukere det siste året, sier de varslet om hendelsen.

Det var da oftest en kollega (71,7 prosent) eller nærmeste leder (68,2 prosent) som ble varslet.

De vanligste begrunnelsene som oppgis for ikke å varsle om trakassering eller overgrep fra pasienter/brukere er:

 • «Jeg synes ikke det var noe å varsle om» (47,7 %)
 • «Jeg mente brukeren/pasienten ikke kunne holdes ansvarlig for handlingen» (41,8 %)
 • «Jeg anså det som en akseptert risiko ved å jobbe med pasient-/brukergruppen» (33,8 %)

Les også: Sykepleiernes egne historier om trakassering fra pasienter


40,7 prosent sier de er fornøyd eller svært fornøyd med arbeidsplassens/studiestedets håndtering, etter å ha varslet om trakassering eller overgrep fra pasienter/brukere. 16,1 prosent er misfornøyd eller svært misfornøyd med håndteringen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse