fbpx Alle får enerom på nye Drammen sykehus Hopp til hovedinnhold

Alle får enerom på nye Drammen sykehus

På det nye sykehuset i Drammen vil alle innlagte få enerom. Det skal også gjøre jobben for sykepleierne bedre.

Vestre Viken helseforetak skriver på sine hjemmesider at enerom vil gjøre oppholdet bedre for pasientene og arbeidssituasjonen lettere for de ansatte.

Alle rommene vil ha eget bad, en lenestol med leselampe for pasientene og store vinduer, som vil gi god utsikt. Det blir besøksstoler og tv på alle rommene. 

Fordeler for de ansatte

Helseforetaket påpeker disse fordelene for de ansatte: 

  • Nødvendig skjerming slik at man lettere kan overholde taushetsplikt. 
  • Behandling og prosedyrer kan gjennomføres lettere uten at man trenger å ta hensyn til den som ligger i nabosenga. 
  • Alt terapeutisk samvær med pasientene, enten det er tekniske prosedyrer eller samtaler, blir lettere når pasienten er alene.   
  • Trolig vil infeksjonsrisikoen reduseres når pasienter er alene og har tilgang til eget bad. 

Alle pasientrom vil ha dører som skal gjøre det enkelt å kjøre senger ut og inn. 

Det blir litt forskjell på rommene fra den somatiske delen av sykehuset til rommene i byggene for psykisk helse og rus. I alle rom vil det være forsterket innredning og fastmonterte møbler. 

Egne overnattingsrom for pårørende

Enkelte pasientrom vil ha muligheter for at pårørende kan overnatte. I sengerommene i barne- og ungdomsseksjonen samt i sengeområdet for barsel er det permanente ekstrasenger innebygd i skap. I tillegg er det to rom i sengebygget for pårørende på barne- og ungdomsseksjonen og intensiv. 

Det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen vil erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Det skal tas i bruk i 2025.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse