Dette skal hjelpe helsesøstre å avverge overgrep mot små barn

Hvordan barnet påvirkes av fysisk og psykisk vold er et av temaene i en ny animasjonsfilm helsesøstre skal bruke for å veilede foreldre.

Landsgruppen av helsesøstre Norsk Sykepleierforbund (LaH NSF) har laget nytt informasjonsmateriell som skal brukes for å bekjempe vold mot barn. En animasjonsfilm og et veiledningshefte er verktøy som helsesøstre kan bruke i sin veiledning av foreldre. Materialet tar for seg temaer som hjernens utvikling, hva vold er, hvordan barnet påvirkes av fysisk og psykisk vold, handlingsberedskap og alternativer til vold.

Barn er spesielt utsatt for vold i første leveår. Hvert år blir rundt 5–15 spedbarn alvorlig skadet av «shaken baby syndrome». Om lag fem av disse barna dør av slike skader.

Skal bevisstgjøre foreldre

Kristin Sofie Waldum-Grevebo, leder av LaH NSF, sier det hviler et ekstra ansvar på helsesøstre for å trygge barna så godt som mulig.

– Vi som jobber på helsestasjonene rundt om i landet, er de eneste i helsevesenet som systematisk observerer og følger opp barnas utvikling det første året, sier hun til NSF.

Målet med materiellet er å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep mot barn under 1 år.

– Dette materialet kan hjelpe helsesøstre og andre som jobber på helsestasjonen til å bevisstgjøre, og få i gang en samtale og refleksjon med foreldre om tematikken, sier Waldum-Grevebo.

LaH NSF ble tildelt Frimurerlogens fellesgave på 1 million kroner i desember 2016. Sammen ble organisasjonene enige om at pengene skulle øremerkes bekjempelse av vold mot barn.

Helt avhengige av helsesøstrene

Det nye informasjonsmateriellet ble presentert av LaH NSF under Arendalsuka 2018. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland var med på debatten om nullvisjonen for vold mot barn.

Bildet viser Kåre Svang fra Kripos, barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, leder for LaH NSF Kristin Sofie Waldum-Grevbo og John Are Jonassen fra Stine Sofies Stiftelse i debatt fra Arendalsuka 2018.
DEBATT: Kåre Svang fra Kripos (f.v.), barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, leder for LaH NSF Kristin Sofie Waldum-Grevbo og John Are Jonassen fra Stine Sofies Stiftelse snakket om hvordan man kan forebygge vold mot de aller minste barna under Arendalsuka 2018.

Hun var imponert over det helsesøstrene sa om å hjelpe helsestasjonene over hele landet for å komme i bedre dialog med foreldre.

– Skal vi klare å bekjempe vold mot barn, er vi helt avhengige av helsesøstrene. Uten dem klarer vi ikke det. Nettopp den kunnskapen og kompetansen som blir formidlet gjennom dette prosjektet, er rett og slett imponerende, sa Helleland til NSF etter debatten.

Foreldre skal forstå hva vold mot barn er

Hun tror filmen vil være et viktig verktøy for helsesøstrene.

– Jeg tror den kommer til å være til uvurderlig hjelp, fordi den er et viktig verktøy for å hjelpe helsesøstrene for å komme i den dialogen med foreldrene, sånn at foreldre skal forstå hva vold mot barn er og hvilke konsekvenser det har for resten av livet til barnet, saHelleland.

– Helsesøstrene er noen av de viktigste aktørene vi har for å lykkes med nullvisjonen, så derfor blir jeg veldig, veldig oppløftet av å være her i dag, sa hun.

Prosjektet «I trygge hender» blir også presentert under helsesøster kongressen 18.–20. september i Kristiansand.