fbpx Sykepleier Lisbeth (56) har prøvd de fleste turnuser, men aldri vært så fornøyd som nå Hopp til hovedinnhold

Sykepleier Lisbeth (56) har prøvd de fleste turnuser, men aldri vært så fornøyd som nå

c

Fra å gå langvakter bare i helgene, innførte Akuttmottaket ordningen på årsbasis fra 1. januar etter ønske fra de ansatte. Effekten etter få måneder overrasker enhetslederen. – Ingen vil tilbake. Det er flere positive faktorer enn jeg så komme, sier hun.

1. januar i år startet Akuttmottaket ved Helgelandssykehuset Mo i Rana med en ny arbeidsplan og turnus der alle ansatte på avdelingen går vakter på tolv timer, i kombinasjon med åttetimersvakter. Ansvaret for å få denne kabalen til å gå opp er turnusskriver Mia Sletten Røssvoll (32), som kan fortelle at til og med jobben hennes er blitt enklere.

Flere av sykepleierne som har gått frivillig deltid blant annet av hensyn til familielivet, har bedt om å få gå opp i stillingsprosent med de nye turnusene. En av dem er Tonje Eilertsen Limstrand (30). Hun øker fra 75 prosent til full stilling.

 – Da jeg fikk presentert turnusen jeg skulle gått med 75 prosent stilling, var det så langt mellom vaktene at jeg ville falt ut faglig og sosialt, sier Tonje Eilertsen Limstrand halvt i spøk, men ikke uten alvor når hun fortsetter:

– Jeg trives på jobb med kollegene og det gode miljøet vi har. Det er høyt under taket og veldig bra stemning. I tillegg er det viktig for pensjonsopptjening og økonomien å jobbe hel stilling. Planen har vært å gå tilbake til hel stilling. Nå når vaktbelastningen er slik at hel stilling oppleves som å gå 75 prosent, så velger jeg full tid. 

Kan avtale over 12,5 timer

Arbeidsmiljøloven § 10–12 (4) åpner for at arbeidsgiver kan inngå avtale med Norsk Sykepleierforbund sentralt om daglig arbeidstid over 12,5 timer.

– Dette er bra fordi initiativet kommer fra de ansatte selv. Vi har fått komme med innspill, og ordningen med tolvtimersvakter ble testet i fjor sommer. I år har vi prøvd ut turnusen i tre måneder og fått komme med innspill underveis. Behov for justeringer er blitt lyttet til og stort sett tatt til etterretning, sier plasstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund Elise Nyjordet (32). Hun legger til:

– Det er en fin turnus å gå.

I fjor sommer ble det satt opp turnuser med langvakter fordi avdelingen så seg nødt til å «spare hoder per døgn», rett og slett for å sikre nok folk på jobb under ferieavvikling. Kanskje litt overraskende for de involverte, ble nødløsningen omfavnet. Denne måten å organisere arbeidsdagene på førte til at de ansatte opparbeidet seg flere fridager i sammenheng.

– Tilbakemeldingene går ut på at langvaktene gir mer kontinuitet på avdelingene samtidig som de ansatte opplever mer overskudd. Etter sommeren ønsket de å prøve ut langvakter i en tremånedersperiode. Det er nå gjort. Evalueringen er entydig: Ingen av de 22 som jobber på Akuttmottaket, vil tilbake til ordningen som var før, sier enhetsleder akuttmottak Unni Andersen.

Unngår stressende vaktskifter

Turnusskriver Mia Sletten Limstrand har tatt hensyn til aktiviteten på avdelingen når hun har laget turnusene, og spisset antall personer på jobb når det erfaringsmessig er mest å gjøre. Mens det tidligere var vaktbytte og overlevering i den mest travle tiden, er det nå ro og kontinuitet. Ingen går aftenvakter fra 15 til 23 lenger, med påfølgende start tidlig neste morgen. I stedet starter vaktene klokka 20 om kvelden til åtte neste morgen.

 – Også legene som vi jobber tett sammen med, gir tilbakemelding om at de opplever økt kvalitet med den nye turnusen. Når vi unngår stressende vaktskifter med overleveringer midt i den travleste tida, gir det mer ro på jobb, ikke minst for pasientene. Da blir sikkerheten for pasientene også enda bedre, sier Unni Andersen og legger til:

– Det er alltid noen som overlapper når et nytt vaktlag kommer på jobb. Det gir en fin flyt og er vinn-vinn for alle parter.

Sykepleier og verneombud Lisbeth Storvik (56) har prøvd det meste av turnuser. Hun er tydelig på at dagens ordning er den beste hun har opplevd så langt i karrieren.

 – Det er greit å gå tolvtimers skift, og uka brytes opp med et par skift på åtte timer. Er det spesielt travelt en dag, så er det bare å tenke at perioden med langfri nærmer seg, sier hun.

– Åttetimersvaktene oppleves som så korte at det nesten ikke har noen hensikt å ha med seg mat på jobb, spøker sykepleierne.

De ansatte får være med å bestemme

Enhetsleder på Akuttmottaket Unni Andersen kommenterer nok en fordel med ordningen: – Vi gjør det som ligger i de politiske føringene, nemlig å tenke nytt om arbeidstid og la de ansatte få en stor grad av medbestemmelse.

Tonje Eilertsen Limstrand er en av to som foreløpig har gått fra frivillig deltid, til høyere stillingsbrøk. Det er ikke rom for å gi alle muligheten til heltid ennå.

 – Dessverre er det noen på ufrivillig deltid som vi ikke har årsverk nok til å etterkomme ønsket om heltid. Disse går midlertidig i hundreprosentstillinger nå fordi vi har klart å fylle opp med ledige vakter til ansatte i permisjon, sier Unni Andersen.

Hun framhever det gode samarbeidet med tillitsvalgte og verneombud før hun peker på enda en positiv gevinst av turnusomleggingen, som slett ikke var en selvfølge, den heller.

– Vi har alltid hatt et lavt sykefravær på vår avdeling, men nå har fraværet sunket ytterligere. Hittil i år er sykefraværet på 1,7 prosent, sier enhetsleder Unni Andersen fornøyd før hun legger til:

– Det er artig å oppleve og se at det ble så bra som de massive positive tilbakemeldingene er et bevis på.

8 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Elisabeth

Sykepleier
4 uker siden

Savner at artikkelen sier noe om arbeidspresset på denne enheten og hvordan de avvikler pauser på de lange vaktene.

Anne Merethe Mæland

Akuttsjukepleier
4 uker siden

Hei, et det mulig å få sjå eit utkast av korleis ein slik turnus ser ut? Kor mange vakter i strekk og kor lang friperiode?

Agnes

helsesykepleier
4 uker siden

Hei, det å jobbe langevakter er noe vanlig i andre land, som for eksempel Polen. De 4 første årene i min sykepleiekarriere jobbet jeg turnus med 14-15 langevakter i måned. Det var todelt turnus altså kun dag (07-19) eller natt (19.00-07.00), med maks 5-6 netter per måned. Den fungerte helt fantastisk for meg! Noen dager hadde vi korte dagvakter for å få riktig antall timer totalt i måned.

Karin

Sykepleier Legevakt
3 uker 6 dager siden

Hvor stor er helgebelastningen? Hver tredje, fjerde eller femte helg?

Ingrid

Spl
3 uker 6 dager siden

Hei. Der jeg jobber (sykehjem, demens avd) har vi hatt langvakter siden 2014 for sykepleiere. 3dg på (mand-onsd) 1 uke fri, 4dg på.(tors-sønd) 1 uke fri osv. Arbeid hver 3 helg. Vaktene går fra 0730-21,08-21,08-2130,0830-22

En halvtime pause ved lunsjtid så 1t pause midt på dagen typ 1430-1530

Hanne

Operasjonssykepleier
3 uker 6 dager siden

Hvordan løses det for de som har små barn? Ikke alle som har en partner som er hjemme hver dag, og noen er jo eneforsørgere. Jeg kan vanskelig se for meg at jeg hadde orket 12 timer på operasjonsstua, hvor vi må ha nokså hardt fokus i mange timer på enkelte typer operasjoner. Noen som har operasjonsavdelinger dette praktiseres i?

Ellinor Birkeland

Sykepleier
3 uker 6 dager siden

Fantastisk bra 🤩 slik har man det også på enkelte sykehus i USA- var pårørende i 2017 og ble positivt overrasket over denne turnusen for både sykepleiere og leger… lite utskiftning/variabel av personell- opplevde en tett og god oppfølging - og måtte ikke fortelle alt på nytt til de nye på vaktskiftet= kvalitet og trygghet på beste måte 🙏 snakket med de ansatte som sa de klarte i mye bedre grad å ivareta jobb og familieliv med en slik turnus- dette er absolutt noe vi i Norge burde legge mer tilrette for :)

Tine

Sykepleier, verneombud
3 uker 5 dager siden

Det har vært ønskelig med 12-timers vakter i vår avdelingen også, hvor vi bare har akutte pasienter. Man har da kommet fram til at man ikke kan garantere hviletid til sammen 1,5 t og det har derfor ikke blitt gjennomført. Går ut fra at det er samme problemstilling ved akuttmottaket det er skrevet om, så lurer på hvordan det er gjennomført der?

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse