fbpx Administrativ leder for radiologer ved SUS | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Administrativ leder for radiologer ved SUS

Har du lyst på en spennende lederstilling? Er du på utkikk etter utfordrende og varierte arbeidsoppgaver? Da har vi sannsynligvis den rette jobben for deg.

Radiologisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus lyser ut en 100% fast stilling som administrativ leder for radiologene tilknyttet hovedavdelingen (ca. 25 stk.), med tiltredelse 1. mai eller etter avtale. 

Avdelingen er en travel og trivelig arbeidsplass med over 200 ansatte fordelt på rundt 60 leger, 120 radiografer og 35 sekretærer. Det er et inkluderende arbeidsmiljø med plass til alle. Overlegene er seksjonert innen fagområdene lungesykdommer, onkologi, kardiologi, ØNH, nevrologi, gastroenterologi, urologi, gynekologi, MSK, pediatri, bryst og endokrinologi, nukleærmedisin og intervensjonsradiologi. 

Avdelingen består av "Hovedrøntgen" på sykehuset Våland med en PET/nukleærmedisinsk seksjon, samt geografisk adskilte seksjoner i Egersund, Sandnes og Hillevåg, i tillegg til Brystdiagnostisk senter som også ligger i Hillevåg. Radiologisk avdeling har høyt fokus på faglig kompetanse, forskning og utdanning. Vi har en moderne utstyrspark og utfører intervensjon og radiologisk diagnostikk på et høyt nivå.

Gjennom avdelingens forskningsgruppe SMIL (Stavanger Medical Imaging Laboratory) tilbys gode muligheter for forskning både på PhD- og postdoc-nivå. Det overordnede fokus for SMIL er avansert bildebehandling og kunstig intelligens. Avdelingen samarbeider med UiS, UiB (Mohn Medical Imaging and Visualization Centre), NTNU, UiO, UiT, Kreftregisteret/FHI, og deltar i flere store nasjonale og internasjonale studier. Radiologisk avdeling samarbeider også tett opp mot sykehusets kliniske avdelinger. Det er i dag 1 professor, 1 førsteamanuensis, 7 leger med doktorgrad og 5 leger i PhD-løp i avdelingen. Vi er også en avdeling som benytter oss av KI løsninger, og som jobber for videre implementering av nye KI løsninger.

Nytt sykehus på Ullandhaug er under bygging og vi vil etter hvert flytte inn i flotte og tidsriktige lokaler med moderne utstyr.
 

Helse Stavanger HF er et av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus - der respekt, trygghet og kvalitet er kjerneverdiene våre. Sykehuset har nær 8000 medarbeidere fra over 30 nasjoner, og vi betjener en befolkning på rundt 370 000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Stavanger universitetssjukehus eies av det regionale helseforetaket Helse Vest.

Vi søker etter en leder som har erfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 


Administrativ leder for radiologer ved SUS

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Fast

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4788499663

Sosial deling :

Del på TwitterDel på LinkedInDel på LinkedInDel på e-post

Arbeidsoppgaver

Ansvars- og arbeidsområder til leder:

 • Budsjett- og personalansvar for radiologer.  
 • I samarbeid med medisinsk ansvarlig overlege utarbeide mål og virksomhetsplaner for avdelingen i samsvar med avdelingens målsetninger. 
 • Medvirke til at laboratoriene blir hensiktsmessig og effektivt utnyttet. 
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og et godt tverrfaglig samarbeid.
 • Oppfølging av avdelingens HMS-planer og tiltak for å ivareta ansattes trivsel og arbeidsmiljø .
 • I samarbeid med medisinsk faglig overlege kontinuerlig identifisere forbedringsområder og gjennomføre tiltak innen kvalitet og pasientsikkerhet samt ansatt tilfredshet.
 • Medvirke til videreutvikling av avdelingen, utvikle en kultur som motiverer til kvalitetsforbedring, nytenkning, endring og omstilling.
 • Fremme og tilrettelegge for fag- og kompetanseutvikling, forskning og utdanning.
 • Sikre god rekruttering av rett kompetanse.
   
 • Koordineringsansvar for daglig drift og bemanning i samarbeid med medisinsk faglig overlege og GAT konsulent.
 • I samarbeid med medisinsk ansvarlig overlege medvirke til utarbeidelse av arbeidsplan, planer for deltakelse på kurs og kongresser for radiologer.
 • I samarbeid med medisinsk ansvarlig overlege bidra til god kontakt med sentrale myndigheter og primærhelsetjenesten.
 • Medlem av avdelingens ledergruppe som innebærer ansvar for informasjon og implementering av vedtak besluttet i ledergruppen. ….   idereformidle vedtak og informasjon fra sentral ledelse til medarbeiderne
 • Ha god kjennskap til sentrale lovbestemmelser, hovedavtaler og tariffbestemmelser som regulerer foretaket og egen avdelings virksomhet. 

Kvalifikasjoner

 • Universitetsutdanning innen helsefag
 • Formell lederutdanning og/eller relevant ledererfaring.  
   
 • Relevant erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel. 
 • Erfaring med virksomhetsstyring, økonomistyring og ressursstyring.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, på norsk og engelsk.
 • Formell kompetanse og/eller erfaring fra omstillings- og effektiviseringsarbeid er en fordel. 
   

Personlige egenskaper

 • Gode evner til å lede, organisere og motivere dine medarbeidere.
 • God organisasjonsforståelse, evne til strategisk tenkning og gjennomføringsevne.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, evne til relasjonsbygging og forståelse for kulturens betydning for en avdelings utvikling.
 • Evne til å arbeide strukturert, løsningsorientert og kvalitetsbevisst.
 • Evne til å kunne prioritere, være tydelig og ta avgjørelser.
 • Evne til å følge opp avtaler og være pålitelig.
 • Ansvarlig, fleksibel og helhetstenkende.
 • Personlig egnethet vektlegges høyt.
   

Vi tilbyr

 • Lønn og pensjonsavtale i samsvar med overenskomst.
 • Gode forsikringsordninger
 • Velferdsordninger med blant annet bedriftsidrettslag og turgruppe, se gjerne www.susbil.no 
 • Fleksibel arbeidstid 

 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for en inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Siri Fagerheim

Avdelingssjef

Telefon:+47 915 90 012

 

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med nærmere 8000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Annonse
Annonse