fbpx Jonas Debesay Hopp til hovedinnhold

Jonas Debesay

ProfessorInstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Fakultet for helsevitenskap, Oslomet – storbyuniversitetet
Portrettbilde av Jonas Debesay

Innlegg av Jonas Debesay som professor:

The photo shows a nurse vaccinating a young woman
Health care for undocumented migrants

Voluntary health and social care professionals are dismayed that such a vulnerable group is being denied the health care they need. However, helping to change the system motivates them.

Bildet viser en sykepleier som setter en vaksinesprøyte i armen på en ung kvinne
Helsehjelp til papirløse migranter

Frivillig helse- og sosialpersonell er fortvilet over at en slik sårbar gruppe blir nektet nødvendig helsehjelp. Samtidig er det motiverende for dem å bidra til å endre systemet.

Innlegg av Jonas Debesay som assisterende redaktør i Sykepleien Forskning:

Bildet viser ansiktet til en mørkhudet helsearbeider. Mannen har et alvorlig uttrykk i ansiktet.
Rasisme blant pasienter er et arbeidsmiljøproblem

Minoritetsansatte i helsetjenesten er en stor ressurs. Det er derfor avgjørende at ledere er i stand til å forebygge trakassering på avdelingen ved å ta pasientenes og pårørendes rasisme på alvor.

Innlegg av Jonas Debesay som førsteamanuensis:

Annonse
Annonse