fbpx Erfarne helsefagarbeidere tjener mer enn nye sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Erfarne helsefagarbeidere tjener mer enn nye sykepleiere

Bildet viser Lene Therese Mevik

I 2018 tjente en helsefagarbeider med 10 års ansiennitet 37 100 kroner mer i året enn en nyutdannet sykepleier i kommunen. I 2002 tjente de 15 000 kroner mindre.

I 2002 tjente en sykepleier innenfor KS-området med 0 års ansiennitet 250 000 kroner, mens en fagarbeider (hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider) med 10 års ansiennitet tjente 235 000 kroner. 

Summene er minimum grunnlønn, uten tillegg, før skatt.

I 2008-oppgjøret gikk fagarbeiderne med 10 års ansiennitet forbi sykepleierne, og forskjellen har økt for hvert år, i fagarbeidernes favør (heretter kalt helsefagarbeider).

I 2018 tjente en helsefagarbeider med 10 års ansiennitet minimum 423 300 kroner i kommunen, mens lønna til en sykepleier med 0 års ansiennitet var 386 200 kroner. Det gir en differanse på 37 100 kroner i favør av helsefagarbeideren.

Fakta
Utdanningsforskjell
  • Helsefagarbeidere har to år på videregående skole og to år i praksis med lærlingelønn.
  • Sykepleiere har tre år på videregående skole og tre år på universitet/høgskole for å få bachelor i sykepleie. Praksisen i bachelorstudiet er ulønnet.

Må jobbe i 8 år for å ta igjen

Aina Glimsdal Bakke, som er demenskoordinator i Ringerike kommune, peker på forskjellen i ansvar mellom de to yrkesgruppene.

– Som sykepleier i KS-området må du i dag opp i 8 års ansiennitet for å tjene mer enn en hjelpepleier med 10 års ansiennitet. Men ansvaret som sykepleier får du den dagen du har autorisasjonen i hånda. Forstå det den som vil, sier hun til Sykepleien.

Bildet viser Aina Glinsdal Bakke

– Helsefagarbeidere og hjelpepleiere har masse kompetanse og fortjener en gunstig lønnsutvikling. Jeg unner dem lønna deres, men sykepleierlønna bør opp mer, i samsvar med sykepleierløftet til minimum 500 000 i grunnlønn, sier hun.

Etter at Sykepleien snakket med Bakke, har KS-oppgjøret kommet i havn med 500 000 kroner som minimumslønn for sykepleiere med 10 års ansiennitet.

Fakta
Sykepleiere tror de tjener mindre

Sykepleiens lønnsundersøkelse viser at sykepleiere tror at både helsefagarbeidere og de selv tjener mindre enn de faktisk gjør. Vi spurte om de kunne tippe gjennomsnittlig fulltidslønn for 2018. Det vil si før skatt, inkludert alle tillegg, unntatt overtid.

  • 65 prosent tippet at sykepleiere tjente mellom 400 000 og 500 000 kroner i gjennomsnitt i 2018.
  • 70 prosent tippet at helsefagarbeiderne tjente mellom 350 000 og 450 000 kroner i gjennomsnitt i 2018.
  • Ifølge SSB var gjennomsnittslønnen til en sykepleier 537 360 kroner, mens tilsvarende lønn for en helsefagarbeider var 465 720 kroner.

Tjente mindre enn hjelpepleierkollegaen

Da Lene Therese Mevik i Askøy kommune begynte som nyutdannet sykepleier i 2014, i et privat bemanningsbyrå, var lønnen hennes lavere enn lønnen til hjelpepleieren hun gikk sammen med på natt.

– Jeg er jo over 40 år nå og hadde 18 års arbeidserfaring som ufaglært assistent i helsevesenet, men det gjaldt ikke som ansiennitet i Attendo, sier hun.

Hjelpepleierne og helsefagarbeiderne var dyktige, men likevel. De sa selv at lønnsforskjellen ikke var riktig.
Lene Therese Mevik

Hun klarte å krangle seg til tre års ansiennitet og fikk dermed en timelønn på 198 kroner. Hun husker ikke hva hjelpepleieren hun gikk sammen med hadde, bare at det var mer enn henne.

– Hjelpepleierne og helsefagarbeiderne var dyktige, men likevel. De sa selv at lønnsforskjellen ikke var riktig. Som sykepleier hadde jeg et mye større ansvar, som jeg også var alene om på natta. Jeg hadde jo flere år på skolebenken, med treårig høyere utdanning og dertil høyere studielån, sier Mevik.

Les også:Legene tjener over 10 millioner mer enn sykepleiere i løpet av et liv

– På en farlig vei

Hun kaller det en tankevekker da lønnsforskjellen gikk opp for henne.

– Etter fire år fikk jeg jobb i kommunen, hvor jeg gikk rett opp i 10 års ansiennitet og fikk en timelønn på 236 kroner. I fjor tjente jeg 460 000 kroner brutto med tillegg og alt på en 80-prosentstilling som nattevakt.

Bildet viser Lene Therese Mevik

– Hva tenker du om forskjellen på lønna til de to yrkesgruppene?

– Hvis det skal betale seg å ha ansvar og ta utdanning, er vi på en farlig vei. Som sykepleiere skal vi gjøre alt, fra å smøre brødskiver til å følge opp leger og gi medisiner. Jeg elsker yrket mitt, men forstår godt dem som sier at det er like greit å være helsefagarbeider. Det er ikke samme ansvar, men nesten det samme betalt.

– Hva kan NSF gjøre?

– Jeg vet ikke, men jeg har ikke noen stor tro på NSF. Ikke kan vi streike lenger heller, uten at Rikslønnsnemnda griper inn. Vi blir bundet på hender og føtter, sier Mevik.

Også ufaglærte kan tjene mer

Hjemmesykepleier Margrethe Andersen i Oslo kommune frontet denne saken i Sykepleien i 2011 da hun var hovedtillitsvalgt i Vågan kommune.

– Det er fremdeles katastrofalt liten forskjell på de to yrkesgruppene. Men problemet er større hvis du sammenlikner lønna til ufaglærte assistenter med høy ansiennitet med lønna til nyutdannede sykepleiere uten ansiennitet.

bildet viser Margrethe Andersen

Hun kjenner til et eksempel hvor en nyutdannet sykepleier tjente mindre enn hun gjorde som ufaglært assistent.

– Grunnen var at assistenter får godskrevet all yrkeserfaring som ansiennitet helt opp til 20 år, mens for helsepersonell er det kun relevant erfaring som gjelder, og de får bare godkjent inntil 16 år innenfor KS. Denne sykepleieren fikk dermed 20 år som ansiennitet da hun var assistent, men bare 2 år da hun ble sykepleier, sier Andersen.

Ansiennitetsreglene kan variere litt fra kommune til kommune innen KS-området. Og i Oslo kommune, som er skilt ut fra KS, gjelder for eksempel helt andre regler.

– Her gjelder absolutt all yrkeserfaring når sykepleierne skal få beregnet sin ansiennitet, så lenge det er over 700 timer i året, sier leder av NSF Oslo, Line Orlund.

For sykepleiere i sykehus (Spekter-området) gjelder også all yrkeserfaring som ansiennitet.

Den lille forskjellen engasjerer

I det lukkede sykepleier-forumet på Facebook spurte Line Ørstad i mars om det ikke er fantastisk at på en 80-prosentstilling som sykepleier med full ansiennitet og universitet/høyskoleutdanning skiller det bare 35 600 kroner i årslønn sammenliknet med en tilsvarende hjelpepleierstilling. Det vil si et skille på 2900 kroner i måneden.

Hun fikk et ras med kommentarer fra sykepleiere som var enige i at forskjellen var for liten, samtidig som de unte helsefagarbeiderne den lønna de har. Mange påpekte at hvis man trekker fra det mange sykepleiere betaler i studielån, er det ikke mange kronene igjen som skiller de to yrkesgruppene.

Kommune- kontra sykehuslønn

For ordens skyld: Etter årets lønnsoppgjør i KS-området er det 55 000 kroner i forskjell for 100 prosent stilling med 16 års ansiennitet. Da er minste grunnlønn henholdsvis 505 000 for sykepleiere og 450 000 for helsefagarbeiderne.

Sykepleiere som jobber på sykehus (i Spekter-området) har en ansiennitetsstige som bare går til 10 år. Med full ansiennitet her tjente en sykepleier i sykehus likevel minimum 490 000 (før årets lønnsoppgjør), og en helsefagarbeider på sykehus tjente minst 415 000. Det utgjør en forskjell på 75 000 kroner i sykepleiernes favør. Det vil si et skille på 6250 kroner i måneden.

Hvis vi kun ser på minstelønnssatsene, tjener sykepleiere dermed mest hvis de jobber på sykehus, mens helsefagarbeidere tjener mest hvis de jobber i kommunen.

Eli Gunhild By, NSF-leder

NSF får føringer av medlemmene

Sykepleien spurte NSF-leder Eli Gunhild By om hva hun synes om at helsefagarbeidere med 10 års ansiennitet tjener stadig mer enn nyutdannede sykepleiere.

– Å «synse» rundt utviklingen på et spesielt ansiennitetstrinn, tariffområde eller en bestemt stillingskode utenfor selve tarifforhandlingene finner jeg ikke naturlig. Det er medlemmenes råd gjennom tariffkonferansene som gir grunnlag for forbundsstyret og forhandlingsdelegasjonenes prioriteringer, sier hun.

– Hvorfor har det vært så vanskelig å snu denne utviklingen?

– Vi bruker dynamikken, både mellom ulike tariffområder og ulike oppgjør, for å løfte alle våre medlemmer mest mulig over tid. Det er krevende forhandlinger. Vi har likevel fått til mye i de siste tariffoppgjørene, blant annet har både Spekter og KS anerkjent vårt krav om at ingen sykepleiere med 10 års ansiennitet skal tjene under 500 000 kroner. Men vi er på ingen måte i mål, og arbeidsgiverne må være forberedt på å tilby bedre lønnsbetingelser i årene som kommer hvis de skal beholde sine sykepleiere.

– Hva vil NSF gjøre fremover?

– Vi arbeider fortsatt for å løfte lønnen til sykepleierne i kommunen, noe vi lyktes godt med i dette oppgjøret, sier By.

Etter årets KS-oppgjør er det klart at forskjellen mellom erfarne helsefagarbeidere og nye sykepleiere har gått litt ned igjen, til 30 000 kroner i helsefagarbeidernes favør (410 000 kroner for sykepleier med 0 års ansiennitet og 440 000 kroner for helsefagarbeider med 10 års ansiennitet).

Fagforbundet: – Betydelig forskjell

Iren Mari Luther er leder for yrkesseksjon helse og sosial hos Fagforbundet.

Hun er ikke bekymret over at helsefagarbeidere med 10 års ansiennitet tjener stadig bedre enn nyutdannede sykepleiere.

bildet viser Iren Mari Luther

– Det er urimelig å sammenlikne en sykepleier med null års ansiennitet med en helsefagarbeider med 10 års ansiennitet. Jeg er glad for at sykepleierne ikke mener at helsefagarbeiderne får for mye lønn. I år var det sykepleiernes tur, og vi i Fagforbundet har sagt ja til et svært godt oppgjør for sykepleierne både i kommuner og sykehus.

– Du som er sykepleier selv og representerer begge de to faggruppene i Fagforbundet: Synes du den lille lønnsforskjellen er rimelig, tatt i betraktning utdanningslengde og ansvar i jobben?

– Etter årets oppgjør skiller det 55 000 mellom en helsefagarbeider og en sykepleier på 16-årstrinnet. Det er en ganske betydelig forskjell. I Norge har vi den såkalte frontfagsmodellen. Der er det sånn at den delen av arbeidslivet som kan gå konkurs, legger rammen for hvor mye alle deler av arbeidslivet skal gå opp i lønn. I år er det 3,2 prosent. Dermed er det en tydelig grense for hvor mye som er til fordeling, også i offentlig sektor. I år har sykepleierne fått vesentlig mer enn sin relative andel. Det er bra at sykepleierne får et løft, men vi må huske at når noen får mye, så er det automatisk mindre til fordeling til de andre.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse