fbpx – Det er lønnen vi lever av. Sjekk lønnsslippen! Hopp til hovedinnhold

– Det er lønnen vi lever av. Sjekk lønnsslippen!

Magnus Buflod, advokat i Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Sykepleiere som har fått krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn, kontakter NSF. Advokat Magnus Buflod har råd å komme med.

– Det er viktig at sykepleierne forstår lønnsslippen sin. Bare på denne måten kan man sikre at man får lønnen man har krav på, sier Magnus Buflod, advokat i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Les også: Mange sliter med lønnsslippen: – Umulig å vite om vi får rett utbetaling

– NSF får mange spørsmål fra medlemmer som mener de ikke har fått korrekt betaling, forteller han.

– Hva sier dere da?

– Det er i hvert fall et uttrykk for at lønnsslippen er vanskelig å lese.

Les også:– En knotete og uoversiktlig lønnsslipp

Dette har ofte sammenheng med to forhold, påpeker han:

– For det første kjenner jeg ikke til andre sektorer hvor så mange er ansatt i deltidsbrøker med to desimaler, kombinert med ekstravakter. Det gjør det vanskelig å se sammenhengen mellom det man arbeider og lønnen man får, sier Buflod.

– Det andre er innslaget av ubekvemstilleggene, og særlig det at flere medlemmer har endret arbeidstiden.

Se tipsene for sjekkpunkter nederst i denne saken.

– Umulig å se hva det er etterbetalt for

– Og så er det forskyvningene …?

– Det blir aldri som arbeidsgiver har planlagt. Dermed får lønnsslippen mange linjer med ulike godtgjøringer.

Buflod ser på lønnsslippene til de tre sykepleierne Sykepleien har snakket med, det vil si Marit Olvik på Rikshospitalet, og Karen Hoshovde og Susanne Svåsand i Bergen kommune :

– For eksempel en etterbetaling på sykehjemmet i Bergen, her er det ikke mulig å se hva det er etterbetalt for. Og her, på Rikshospitalet, motpost, hva i huleste er det? Når lønnsslippen nærmer seg en full side, er det ikke lett å gå tilbake og sammenholde faktisk arbeidstid med utbetalingen man får.

Motpost, hva i huleste er det?
Magnus Buflod, NSF-advokat

– Blir det saker ut av dette?

– Vi blir kontaktet av medlemmer som har fått krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn.

– Som de har tatt imot i god tro?

– God tro er ikke nok – man må ha vært aktsom, sier advokaten.

Var ikke mulig å forstå at utbetalingen var feil

Regelen er: Har du mottatt for mye lønn i aktsom god tro og har brukt opp pengene, kan ikke arbeidsgiver kreve det tilbake.

Hva som er aktsom god tro, må vurderes konkret i hver sak.

– De fleste merker det på kontoen hvis de får to månedslønner utbetalt i stedet for én. Men med varierende lønn fra måned til måned skal det mye til før man reagerer, poengterer Buflod.

– Klassisk for sykepleiere er at det er plusser og minuser over hele lønnsslippen, og det er umulig å finne ut av det. Du kan bli vurdert som aktsom, selv om du har resignert med: «Ja vel, det er vel riktig da.»

Han viser til at i flere saker har ikke arbeidsgiver rett til å få en feilutbetaling tilbake, fordi det ikke har vært mulig for den ansatte å forstå at utbetalingen var feil.

– Arbeidsgivere har også tapt kravene om tilbakebetaling når medlemmer har vært usikre på utbetalinger og spurt «er dette riktig?», forteller Buflod.

Han gir et eksempel: Et nytt tillegg dukker opp, sykepleieren spør «hva er dette?». Først etter 11 måneder kommer svaret: «Det var feil, du skulle ikke hatt det tillegget.»

– Men sykepleieren lurte, kontrollerte, og var dermed aktsom. Det hender at et tillegg, for eksempel for arbeidstøy, har blitt hengende ved når sykepleieren bytter stilling, sier han.

– Bruk tid på å sjekke

– Hva er rådet ditt til medlemmene?

– Kontroller lønnsslippen. Spør arbeidsgiver hvis du er i tvil, sier Magnus Buflod.

– I en travel hverdag, og med innholdsrike lønnsslipper, så mister man lett motet?

– Det er lønnen vi lever av. Er det noe man skal bruke tid på, så er det å sjekke at vi har fått den lønnen vi har krav på.

– Burde det være bruksanvisninger til lønnsslippen?

– Nei, den skal være sånn utformet at man skal kunne forstå hva man har fått i lønn.

– Bør sykepleierne føre sine egne timelister?

– Jeg tror ikke det er nødvendig. Man har som oftest en idé om hva man har jobbet ekstra, og hva man forventer å få. Det syns jeg er lurt å tenke over, sier NSF-advokaten.

Se hva du selv kan gjøre for å kontrollere utbetalingene:

Fakta
Hvordan kontrollere at du får riktig lønn
  • Tenk gjennom hvordan du har jobbet den siste måneden.
  • Har du jobbet noe ekstra? Mer kveld-, natt- eller helgearbeid? Fått vakter forskjøvet? Jobbet overtid?
  • Gjør et overslag. Kan utbetalingen stemme?
  • Sjekk lønnsslippen.
  • Er du usikker, kontakt arbeidsgiver.
  • Ikke stol blindt på datasystemet. Menneskelige feil kan resultere i at du får for lite lønn – eller for mye.
  • Se også gjerne på denne saken, som inneholder en god del forklaringer: Mange sliter med lønnsslippen: – Umulig å vite om vi får rett utbetaling

Kilde: Norsk Sykepleierforbund og Sykepleien

Se oversikten over ulike tillegg du har krav på:

( Klikk/tapp på bildet og få en større visning.)

Godtgjøring for særskilt arbeidstid

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse