Quiz: Hva vet du om lønn?

Illustrasjonen viser en kvinne som peker og en snakkeboble med pengesedler  i tegneseriestil.
KRAV PÅ TILLEGG: Visste du at du kan ha krav på tillegg hvis arbeidsgiver ber deg om å bytte vakt? 

Sykepleie er ikke et kall, men et lønnet arbeid. Spørsmålet er hva du kan om sykepleierlønn. Ta denne quizen, så får du mange av begrepene på plass!

 

Vil du ha mer quiz?

Prøv deg på disse: 

Illustrasjonen viser en sykepleier og TV i tegneseriestil.Illustrasjonen viser en lever i tegneseriestil.Illustrasjonen viser hender og negler.

40 prosent av sykepleierne har vurdert å skifte yrke på grunn av lønn

Eli Gunghild By og Anne Grethe Erlandsen
KAN POLITIKERNE HEVE LØNNEN? Eli Gunhild By, leder av Norsk Sykepleierforbund, mener politikerne kan heve lønnen til sykepleierne hvis de vil. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen er ikke enig.

At 40 prosent i Sykepleiens undersøkelse har vurdert å skifte yrke på grunn av dårlig lønn, bekymrer NSF-leder Eli Gunhild By.

Ti år etter fullført utdanning jobber en av fem sykepleiere utenfor helsetjenesten. Det slår Statistisk sentralbyrå (SSB) fast i en analyse fra 2017. Sykepleiermangelen i dag er anslått til å være rundt 6000 årsverk, men det er bare begynnelsen.

En Nova-rapport som bygget på tall fra SSB, KS, Nav og Norsk Sykepleierforbunds (NSF) egne undersøkelser, tyder på at Norge kan mangle hele 28 000 sykepleiere i 2035.

Ønsker seg bort fra helsesektoren

I Sykepleiens spørreundersøkelse, som ble gjennomført i mars i år, sier fire av ti sykepleiere at de i løpet av de siste tolv månedene har vurdert å finne seg jobb utenfor helsevesenet på grunn av lønnsnivået. (se tabell under)