fbpx Sykepleiere vet ikke hva de andre i helsevesenet tjener Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere vet ikke hva de andre i helsevesenet tjener

Bildet viser en pasient som ligger i en sykehusseng mens to sykepleiere og en lege står ved siden av. Legen skriver på et skjema.

Sykepleiere er relativt usikre på hva andre yrkesgrupper i helsevesenet tjener.

Oppfattelsen av egen lønn vil kunne påvirkes av hva man tror andre rundt seg tjener. I Sykepleiens undersøkelse viste det seg at sykepleiere ikke har full kontroll på lønnsnivået i yrkesgruppene de samarbeider med.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tjente allmennpraktiserende leger i heltidsstilling i snitt 817 080 kroner i 2018.

Mange bommet

Anslagene til respondentene i Sykepleiens spørreundersøkelse spredde seg derimot utover fra rundt 500 000 kroner til godt over millionen (se også tabell).

Respondentene var langt mer treffsikre når det gjaldt å anslå hva yrkesgruppen sykepleiere tjente i snitt.

Tror på millionlønn

For legespesialistene lå sykepleiernes lønnsanslag noe høyere enn for allmennpraktiserende, og 17 prosent av respondentene i Sykepleiens undersøkelse krysset av for at denne yrkesgruppen tjener over 1,2 millioner i snitt. SSBs beregninger gir til sammenlikning legespesialistene en årslønn på 997 680 kroner.

Når det gjelder helsefagarbeidere, lå lønnsanslagene lavere enn det tallene fra SSB tilsier. Mens helsefagarbeidere ifølge SSB tjente 465 720 kroner i snitt i fjor, tippet 84 prosent av respondentene i Sykepleiens spørreundersøkelse at denne yrkesgruppen tjente under 450 000 i året.

Lønnsanslagene for yrkesaktive generelt var noe mer treffsikre. Men også her hadde sykepleierne som svarte i undersøkelsen, en viss tendens til å undervurdere inntektsnivået. Den jevne nordmann tjener altså litt mer enn det sykepleiere tror. I realiteten er sykepleierlønnen temmelig lik gjennomsnittslønnen i Norge.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse