fbpx Stadig mer å rutte med Hopp til hovedinnhold

Stadig mer å rutte med

Ser du sykepleierlønningene over tid, er to ting tydelig: De har steget jevnt og trutt – og betydelig mer enn prisene har steget.

Fra 1995 til 2017 steg prisene med 57 prosent, ifølge SSB. Statistikkbyråets konsumprisindeks viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør.

Ser vi på sykepleiernes gjennomsnittslønninger, inkludert ubekvemstillegg, steg de fra cirka 215 000 i året til 514 000 kroner i samme periode. Det er en økning på hele 140 prosent. Det viser velstandsutviklingen som har funnet sted i Norge. Vi har mer penger å bruke på bolig og forbruk.

Tendensen er tydelig, men den offisielle statistikken som foreligger, er beheftet med svakheter. Frem til år 2000 finnes det kun felles lønnsstatistikk for sykepleiere på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Sykepleien har, for å beregne årslønnen, tatt utgangspunkt i sykepleiernes månedlige fortjeneste (avtalt lønn, ubekvemstillegg og faste tillegg), ganger 12.

Fra og med 2001 skiller den offisielle statistikken mellom helseforetakene og kommunene. Også her tas det utgangspunkt i månedsfortjeneste (avtalt lønn og ubekvemstillegg), men overtid er ikke med.

Hva tjener sykepleiere på sykehus i dag?

Sykepleierne får et generelt tillegg på 2,1 prosent av lønnen, med virkning fra 1. august. Den samlede lønnsveksten for hele året blir dermed 3,2 prosent – det samme som ansatte i industrien (frontfaget) får.

Spesialsykepleierne med 16 års ansiennitet og sykepleierledere med økonomi- og personalansvar får 2,6 prosent mer i avtalt lønn.  

Ny minstelønn fra 1.8.2019:

 

0 år

4 år

8 år

10 år

Sykepleier

410 000

425 000

450 000

500 000

Spesialsykepleier/jordmor

450 000

475 000

510 000

538 000

Fullstendig tabell ligger i vedlegg til protokoll på nsf.no

 

Hva tjener sykepleiere i kommunehelsetjenesten?

Alle sykepleiere i KS får et generelt tillegg fra 14 000 kroner. Spesialsykepleiere og helsesykepleiere får 15–17 000 kroner mer, mens stillinger som har krav om mastergrad, får 16–19 500 kroner mer.

I Oslo kommune får sykepleierne 2,6 prosent i lønnsøkning, minimum 12 000 kroner, med virkning fra første mai.

Minimumsnivåer fra 1.7.2019

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Sykepleier m.fl.

410 000

420 000

430 000

440 000

450 000

500 000

505 000

Spesialsykepleier, helsesykepleier m.fl.

450 000

460 000

470 000

480 000

500 000

520 000

530 000

Stillinger med krav om mastergrad

514 600

524 400

530 100

535 600

540 800

569 700

623 300

Fullstendig tabell ligger i vedlegg til protokoll på nsf.no

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse