• Uønskede hendelser kan halveres

  ... av uønskede hendelser, er likevel den beste konklusjonen at pasientsikkerhet i helsetjenesten er et av de viktigste sikkerhetsproblemene ... overføres fra Helsetilsynet til Nasjonalt senter for pasientsikkerhet? Skal meldinger være anonyme? Hva er best for ...

  Nyheter
 • Nye løfter

  ... – Jeg innfører ti tiltak for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Vi må redusere feil og sørge for rett behandling til rett ...

  Nyheter
 • Schöne fahrt!

  ... til? I disse dager diskuteres det om Nasjonalt senter for pasientsikkerhet skal overta ansvaret for arbeidet med feilmeldinger fra ...

  Leder Sykepleien
 • Fra Helsetilsynet til Kunnskapssenteret

  ... mener ordningen Helseministeren foreslår, svekker pasientsikkerhet. Lettere å melde Helse- og omsorgsministeren ... skal flyttes fra Helsetilsynet til Nasjonal enhet for pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret. Forslaget vil kreve en lovendring, og ...

  Nyheter
 • Når omstilling truer

  ... over hva omstillingen kan medføre både når det gjelder pasientsikkerhet/faglig forsvarlighet og arbeidsmiljø.   ...

  Nyheter
 • Bedre enn i fjor

  ... det ikke være vanskelig for et sykehus som har fokus på pasientsikkerhet å si nei til dette. Mitt inntrykk er vel også at dette går ...

  Nyheter
 • Lær HMS av oljebransjen

  ... mister livet hvert år ved norske sykehus på grunn av svak pasientsikkerhet, og altfor mange pasienter opplever uønskede hendelser. ...

  Nyheter
 • Patient-reported outcomes following living donor nephrectomy

  ... viste at åpen kirurgi syntes å være best når det gjaldt pasientsikkerhet og kirurgiske komplikasjoner. Imidlertid ga et ukomplisert ...

  Forskning
 • Sykepleien 7/2010

  ... er forgjeves 30 Overlegeforeningen: – Ga dårligere pasientsikkerhet 32 Får det til i Tønsberg     Der ute ...

  Nyheter
 • Flere sykepleiere - mindre død

  ... har ført til signifikant bedre resultater når det gjelder pasientsikkerhet.   Langt flere sykepleiere Det er ti år ... at det er en sammenheng mellom sykepleierbemanning og pasientsikkerhet. Vi har tidligere forgjeves forsøkt å få gjennomslag for å ...

  Nyheter