fbpx Ber om samhandlingsråd Hopp til hovedinnhold

Ber om samhandlingsråd

- Si din mening om framtidas helsetjeneste. Helse- og omsorgsministeren inviterte i dag alle til en nettbasert høring i anledning regjeringens arbeid med ny nasjonal helse- og omsorgsplan.

Regjeringen presenterte i dag grunnlaget for en ny nasjonal helse- og omsorgsplan. Planen skal legges fram som en stortingsmelding våren 2011, og vil danne grunnlaget for helse- og omsorgstjenesten i årene fremover.

- Regjeringen legger opp til en omfattende dialog, for å legge et godt og bredt grunnlag i forkant av arbeidet med selve stortingsmeldingen. Vi velger nettbasert høring for å senke terskelen for innspill også fra pasienter, publikum og helsepersonell i tillegg til inviterte høringsinstanser, sa Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Sammen med grunnlaget for ny nasjonal helse- og omsorgsplan sender regjeringen ut forslag til ny lov om kommunal helse- og omsorgstjenester og ny lov om folkehelse.

 

Hovedutfordringer

I presentasjonen av grunnlaget for ny nasjonal helse- og omsorgsplan trekker regjeringen fram en rekke hovedutfordringene for helsetjenesten de kommende årene, konsentrert rundt 28 utvalgte temaer.

Temaene omhandler blant annet: tilgjengelighet, kvalitet og faglighet, pasientsikkerhet, helsepersonell, ledelse og arbeidsmiljø, brukermedvirkning, forskning og innovasjon og IKT. Videre omtales folkehelsearbeidet, kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og finansiering av helsetjenesten. Rus og psykisk helsevern og rehabilitering/habilitering er også temaer i høringen.

Les mer om hvordan du kan bidra med synspunkter på grunnlaget for ny nasjonal helse- og omsorgsplan HER.

 

På vei mot samhandlingsreformen

– Med ny lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, ny lov om folkehelse og grunnlaget i den nye helse- og omsorgsplanen går vi et viktig skritt videre i arbeidet med å sette samhandlingsreformen ut i livet. En reform som vil skape et helsevesen som henger bedre sammen. Vi vil forebygge og begrense sykdom, og gi bedre helsetjenester der folk bor, sa statsminister Jens Stoltenberg.

Samhandlingsreformen trer i kraft fra 1. januar 2012.

 

Les mer om hvordan du kan bidra med synspunkter HER.

Velger nettbasert høring for å senke terskelen for innspill.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse