fbpx Plikter å avlegge rusprøve Hopp til hovedinnhold

Plikter å avlegge rusprøve

Helsepersonell skal kunne pålegges å avlegge rusprøve ved arbeidsstart hvis det er mistanke om at de har brukt rusmiddel før de kommer på jobb.

Det mener Stortingets helse- og omsorgskomite, og foreslår endring i helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven.

I forrige uke behandlet komiteen proposisjonen hvor det blir foreslått at helsepersonell med hjelp fra politiet skal kunne pålegge de som nekter å avlegge prøver eller på annen måte forsømmer å avlegge prøve. Ingen skal kunne pålegges prøvetaking i fritiden ved mistanke om bruk av rusmidler.

Forslag til endring av helsepersonelloven § 8 om pliktig avhold var på høring høsten 2010.

 

Svakt lovverk

En enstemmig komite støtter forslaget til endring av § 8, og mener dette vil bedre kontrollmulighetene og gjøre det lettere å avsløre rusmiddelbruk i helsevesenet. Komiteen uttrykker bekymring over at det hvert år behandles flere tilsynssaker mot helsepersonell når det gjelder bruk av rusmidler i tjenesten. Dette til tross for at det både i helsepersonelloven og i arbeidsmiljøloven finnes regler om plikt for helsepersonell om rusfrihet i arbeidstiden.

Bruk av rusmidler er den mest vanlige grunnen til tilbakekalling av autorisasjon. Ifølge helse- og omsorgskomiteen vil lovforslaget bidra til å styrke pasientsikkerheten og at tilliten til helsepersonell ikke svekkes.

Det er, slik komiteen ser det, bruk av rusmidler i arbeidstiden og før arbeidstidens start som kan være et problem, og at det kun er få tilfeller som blir avdekket. Samtidig understreker komiteen at arbeidstaker må følges opp i etterkant av en avsløring om misbruk, og at den ansatte eventuelt kan få andre oppgaver. Det er ifølge komiteen en mulig risiko for å ta med seg misbruket til ny arbeidsplass, dersom det ikke gjøres tiltak der det er avslørt.

 

Bred støtte

Blant høringssvarene gav 44 av 62 sin støtte til forslaget. 25 av instansene hadde særskilte kommentarer til forslaget om å utvide forskriftshjemmelen i § 8 til å pålegge prøvetaking og framstilling for prøvetaking ved hjelp av politiet i de tilfeller der helsepersonellet nekter å gi rusprøve.

 

 

Innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen HER

 

Høringsnotat med høringsuttalelser HER

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse